Спечелете 4 смартфона Huawei P10

Няма коментари

Краен срок - 14 август 2017

Какъв нет потребител си?

Това, което избираш да гледаш, четеш, лайкваш и изобщо да правиш онлайн, определя какъв интернет потребител си. След 10 въпроса ще знаеш от кой вид точно си ти. А! Ще имаш и шанса да спечелиш чисто нов смартфон Huawei P10.

Всеки, който желае да участва в Кампанията, следва да отговори на всички въпроси от анкетата на Организатора, налична на страницата www.igraibezgranici.bg, да попълни регистрационната форма като посочи име, фамилия, телефон и email и приеме настоящите Правила.

При регистрацията си Участникът избира пол (мъж/жена) в зависимост от изображението, което желае да получи като резултат от анкетата.

Съгласно графика по т.1.1 от настоящите Правила, в зависимост от периода, в който се е регистрирал, всеки Участник, изпълнил изискванията по предходната точка, участва в съответното теглене за наградите по т. 5.1.

Желаещите да участват в Кампанията могат да се включат в до четири тегления, но всеки участник има право да попълни анкетата и да се регистрира в Кампанията само веднъж в рамките на едно теглене.

Всеки участник може да спечели само една награда.

След като разбере резултатите от анкетата Участникът има възможност да разгледа абонаментните плановете Мтел без граници с Екстра нет+ или да споделят резултата във Facebook.
5. Награди:

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в Кампанията, са:
телефон Huawei P10 – 4 бр.

През периода на Кампанията се извършват четири тегления:

На 25.07.2017 г. се провежда теглене на една от наградите по т. 5.1. за определяне на печеливш участник. В тегленето се включват само Участниците, които отговарят на условията по т. 3 и 4 от настоящите Правила и които са се регистрирали в периода 18.07-24.07.2017 г.

На 01.08.2017 г. се провежда теглене на една от наградите по т. 5.1. за определяне на печеливш участник. В тегленето се включват само Участниците, които отговарят на условията по т. 3 и 4 от настоящите Правила и които са се регистрирали в периода 25.07-31.07.2017 г.

На 08.08.2017 г. се провежда теглене на една от наградите по т. 5.1. за определяне на печеливш участник. В тегленето се включват само Участниците, които отговарят на условията по т. 3 и 4 от настоящите Правила и които са се регистрирали в периода 01.08-07.08.2017 г.

На 15.08.2017 г. се провежда теглене на една от наградите по т. 5.1. за определяне на печеливш участник. В тегленето се включват само Участниците, които отговарят на условията по т. 3 и 4 от настоящите Правила и които са се регистрирали в периода 08.08-14.08.2017 г.

Печелившият участник за съответната дата се определя чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.

След определяне на печелившия участник за съответната дата се изтеглят по още 5 (пет) резервни печеливши участници. Всеки от резервните печеливши Участници може да замести предходния изтеглен, при условие че същият не може да бъде открит и/или да получи наградата в сроковете по т. 7. от настоящите Правила.

След изтегляне на печелившия Участник се извършва проверка дали отговаря на поставените в настоящите Правила условия. В случай че даден печеливш Участник не отговаря на условията за получаване на награда, за печеливш се счита следващият поред резервен печеливш Участник, който отговаря на условията.

След определяне на печелившия Участник по реда на предходната точка служител на Мобилтел уведомява съответния печеливш Участник чрез телефонно обаждане на номера, който Участникът е посочил в регистрационната форма, в срок до 7 (седем) работни дни от определянето на печелившия Участник. В телефонния разговор печелившият Участник получава информация относно реда за получаване на наградата, в това число за магазина на Мобилтел, в който може да получи наградата си.

В случай че съответният печеливш Участник не може да бъде намерен по описания ред, той губи право да получи Наградата и за печеливш се счита съответният по ред резервен печеливш Участник, който се уведомява по същия начин.

Наградата може да бъде получена в срок до 3 (три) седмици от датата на съответното теглене.

При получаване на наградата печелившият Участник подписва приемо-предавателен протокол и получава служебна бележка по образец, съобразно изискванията на чл. 45, ал. 7 от Закона за доходите на физическите лица, надлежно издадена от Мобилтел.

Спечелете СЕГА

Няма коментари :

Публикуване на коментар