Краен срок - 31 юли 2020

Всички продукти на Veet участват в Промоцията

В промоцията могат да бъдат спечелени:
- малки награди: 4 бр.комплекта, всеки от които съдържа 1 бр. тренировъчни ластици Let’s Bands – set Lady и 1 бр. Фитнес гривна HUAWEI BAND 4.
- голяма награда: 1 бр; Електрически скутер-тротинетка XIAOMI M365 FBC4003 WH 250 W.
Виж детайлна информация за голямата награда в точка 12.1 от настоящите правила.

За да участвате за спечелването на една от малките награди, трябва да изпълните всяко едно от следните условия:

1. Да закупите продукт(и) Veet на стойност минимум 10 лв. с ДДС от обекти на "Лили Дрогерие" ЕООД или от онлайн магазина на „Лили Дрогерие“ ЕООД;

2. Да влезете на www.veet-game.bg и да регистрирате своите имена, телефон, имейл и номера на касовия бон/фактура и часа на издаване на касовия бон (пример 2121212 12:41) за закупените Veet продукти на минимална стойност 10 лв. с ДДС, както и да потвърдите, че сте съгласни с Правилата на промоцията.

 За да участвате за спечелването на голямата награда, трябва да изпълните всяко едно от следните условия:

1 Да закупите продукт(и) Veet на стойност минимум 10 лв. с ДДС от обекти на "Лили Дрогерие" ЕООД или от онлайн магазина на „Лили Дрогерие“ ЕООД;
2. Да влезете на www.veet-game.bg и да регистрирате своите имена, телефон, имейл и номера на касовия бон/фактура и часа на издаване на касовия бон (пример 2121212 12:41) за закупените Veet продукти на минимална стойност 10 лв. с ДДС, както и да потвърдите, че сте съгласни с Правилата на промоцията.
3 Да запазите регистрираната касова бележка/фактура, с която, в случай че спечелите, ще удостоверите направената покупка.

Участието в Промоцията е доброволно.

Всеки участник може да се регистрира в Промоцията с повече от една касова бележка/фактура за закупени продукти Veet от обекти на "Лили Дрогерие" ЕООД при условие, че всяка от тях (бележка, фактура) доказва покупка на продукти Veet в размер на минимум 10 лв., с включено ДДС и e направена в обекти на "Лили Дрогерие" ЕООД“ или от онлайн магазина на Партньора в периода на промоцията.

Регистрация на уебстраницата на Промоцията ще се счита за невалидна и участникът няма да бъде регистриран като такъв в разпределението за наградата в следните случаи:

1. Ако регистрацията съдържа грешен уникален номер на касова бележка/фактура;
2. Ако регистрацията не съдържа уникалния номер на касовата бележка/фактура;
3. Ако регистрацията съдържа уникален номер на касова бележка/фактура, който вече е бил регистриран;
4. Ако регистрацията е направена след изтичане срока на Промоцията, а именно след 23:59:59 ч. на 31-ви юли 2020 г. или преди нейното начало, а именно преди 00:00:00 ч. на 1-ви юли 2020 г.
5. Ако регистрираната касова бележка/фактура е за продукти Veet, на стойност по-малка от 10 лв. с ДДС.
6. Ако регистрирал се участник поиска заличаването на личните му данни, преди да е бил обявен за Печеливш;
7. Ако регистрирал се участник не е навършил 18 г. към датата на извършване на регистрацията.
8. Ако касовата бележка/фактура не доказва покупка, направена в обекти на "Лили Дрогерие" ЕООД или в онлайн магазина на „Лили Дрогерие”.

Всеки регистриран номер на касова бележка/фактура при спазените условия в точките по-горе, участва в томболата за теглене на наградите.

Печелившият/та на голямата награда и печелившите на малките награди ще се изтеглят чрез специализиран софтуер в периода 03.08-07.08.2020 г., като Победителите ще бъдат известени с email и телефонно обаждане за това, че печелят и ще получат инструкции как да получат наградите си.

В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди:

1. Голяма награда: 1 бр. Електрически скутер-тротинетка XIAOMI M365 FBC4003 WH 250 W на обща стойност 669лв. с вкл. ДДС

2. Малки награди: 4 x комплекти, всеки от тях включва 1 бр. тренировъчни ластици Let’s Bands – set Lady, както и 1 бр. Фитнес гривна HUAWEI BAND 4 на обща стойност 107лв с включен ДДС

За избягване на каквото и да било съмнение, всички награди (голяма и малки) могат да бъдат предоставени само на участници, валидирани от Организатора като победители в съответствие с всяко и всички от изискванията и условията съгласно настоящите Официални правила.

Касова бележка/фактура може да бъде регистрирана само веднъж.

В периода 03.08-07.08.2020 г. ще бъдат изтеглени печелившите от специализиран софтуер, пред нотариус, измежду всички регистрирали валидни касови бележки/фактури участници в периода на Промоцията. Спечелилите ще бъдат уведомени по телефона и/или чрез email, с информация как да получат своите награди. Спечелите ще получат наградите си на адрес, посочен от тях. При невъзможност за взимането на наградата от посочения първоначално адрес, разходите по последващи пренасочвания/промени на адреса за получаване, ще бъдат за сметка на спечелилите участници..

В периода 03.08-07.08.2020 г. ще бъде изтеглена и по един резервен участник за всяка една от наградите. Редът за свързване с резервните участници е уточнен в точка 17 от настоящите правила.

Победителите в Промоцията са длъжни да предоставят:
• регистрираната касова бележка/фактура като доказателство за печалбата, както и да докажат, че са с постоянно местожителство в България (съгласно изискванията на член 18 по-долу) при получаване на наградата.
• техни лични данни: три имена, дата на раждане, ЕГН, адрес, които се изискват за процедурата по получаване на наградата и за нейното деклариране, след като бъдат уведомени, че са сред печелившите.

Малките награди ще бъдат изпратени за сметка на Възложителя не по-късно от 10.08.2020. Малките награди се предявяват (удостоверява, че е спечелил чрез изпращане на снимка на регистрирания касов бон на email: veet_promo@abv.bg) от спечелилите участници до 07.08.2020 г., а Възложителят няма задължение за предоставяне на награда, предявена след тази дата. Малките награди се теглят наведнъж след изтичане на периода на кампанията.

Голямата награда се предявява (удостоверява, че е спечелил чрез изпращане на снимка на регистрирания касов бон на email: veet_promo@abv.bg) от спечелилия участник до 07.08.2020 г., а Възложителят няма задължение за предоставяне на награда, предявена след тази дата. В случай, че победителят не потвърди наградата си до 07.08.2020 г., същият губи правата си върху нея, а Организаторът се свързва с изтегления резервен участник.
В случай, че спечелилият голямата награда не потвърди наградата си с изпращане на снимка на регистрирания си касов бон до 07.08.2020, на 10.08.2020 Организаторът се свързва с предварително изтеглена резерва за победител за съответната непотвърдена награда, както е описано в точка 14. Резервният победител трябва да предяви наградата си до 5 календарни дни от деня, в който е уведомен. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, предявена след този период. В случай, че нито победителят, нито резервата не потвърди наградата си, тя няма да бъде предоставена.

ЛИНК за участие

Спечелете ел. тротинетка Xiaomi и комплекти за тренировка от Veet


Краен срок - 31 август 2020

ФОТОКОНКУРС / Стани част от календара ни за 2021 г. и спечели екшън камера GoPro HERO 8 с #кодоранжево.

🧡 Качвай ХОРИЗОНТАЛНИ! снимки (да, правилно разбра) с оранжев елемент и слагай #кодоранжево в описанието в периода 01.07 - 31.08

🤝 Следвай профила ни в Instagram - @vivacombg

Не забравяй да разровиш фото архива, защото търсим снимки от всички сезони. ;) В края на фотоконкурса, Веселка Вуткова - директор Корпоративни продажби VIVACOM, Ваня Кирилова, дизайнер на сп. National Geographic и фотографът Николай Пандев - @pandevonium_images ще изберат 12 печеливши. 🤩

Играта се провежда на фен страницата на VIVACOM в Instagram https://www.instagram.com/vivacombg/ Участниците трябва да последват профила на VIVACOM в Instagram. За да е валидно участието в играта трябва да споделят публично в профила си в Instagram хоризонтална снимка с оранжев елемент и да добавят #кодоранжево. Всеки участник може да участва с неограничено количество снимки, публикувани в Instagram с #кодоранжево в периода на фотоконкурса - 01.07.2020 г. - 31.08.2020 г. включително.

След края на конкурса специално селектирано жури ще определени 12 снимки - финалисти, които ще бъдат включени в корпоративния календар на VIVACOM за 2021 г., а техните автори ще получат награда – GoPRO HERO

За да бъдат отпечатани в календата е необходимо финалистите да изпратят снимките си на e-mail pr@vivacom.bg във формат със следните изисквания: - размер – 3000px на дългата
страна (хоризонтални/landscape) - резолюция – 150 dpi - формат на файла – jpeg

Публикуваният кадър следва да бъде авторски, автентично възпроизведен или обработен допълнително и да отговаря на 3-те критерия: да притежава потенциал за споделяне, да бъде оригинален, без неговото заснемане да излага на риск здравето и живота на неговия автор и/или други участници. Изображенията в поста следва да отговарят на добрите нрави, да не са от еротичен и/или порнографски характер или да внушават насилие, национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост, възхваляващи или оневиняващи жестокост, насилие, или такова, което е в противоречие с българското законодателство, обществения ред и добрите нрави. Публикувана снимка, която противоречи на горните изисквания, се дисквалифицира и не участва при избора на печелившите. Организаторът не носи отговорност за изображението и/ или съдържанието на снимките/ кадрите, както и в случаи, че има нарушени авторски права от участник в Кампанията, използвал и публикувал чужда/ неавторска снимка/, както и в случаи, в които изображението съдържа лични данни, като имена, изображение, телефонен номер и други на участника или други лица.

Кадри, съдържащи лични данни, за които авторът не може да представи съгласие за
обработването на тези данни, няма да бъдат допускани.

В случай че в публикуваното съдържание присъства лице, различно от автора,
последният отговаря за полученото съгласие на изобразеното лице, респ. негов родител
или настойник, в случай че лицето е малолетно или непълнолетно. Необходимо е авторът
да докаже полученото съгласие. Организаторът не носи отговорност за публикуването в
Кампанията на изображенията на лица, чието съгласие не е било надлежно предоставено,
в т.ч. публикуването на снимки на малолетни или непълнолетни лица.

Всеки участник в настоящата Кампания носи отговорност при публикуване на своя снимка
за спазването и ненарушаване на авторските права, в т.ч. получаване на съгласие от
изобразеното лице при портретна фотография, респ. негов родител или настойник, в
случай че лицето е малолетно или непълнолетно.

С публикуването на снимка за участие в Кампанията всеки потребител декларира и
гарантира, че същият е личен авторски и се съгласява той да бъде използван за целите
на настоящата Кампания, в това число да бъде копиран, допълнително редактиран и
публикуван на фен страницата на VIVACOM в Instagram
https://www.instagram.com/vivacombg/ , в случаи че неговият автор бъде избран като
печеливш. Последващото използване на снимките за целите на корпоративен календар
за 2021 г. е безвъзмездно за автора и не е свързано с финансови или друг тип материални
придобивки.

Награди: 12 х GoPRO HERO 8

Както и включване на снимките – финалисти в корпоративния календар на VIVACOM за
2021 г.

При получаване на наградата печелившият следва да попълни в 2 екземпляра издаден
от VIVACOM документ с цел изпълняване от страна на VIVACOM задълженията по Закона
за данъците върху доходите на физическите лица.

Финалистите ще бъдат избрани от специално жури в състав: Веселка Вуткова (Директор Корпоративни комуникации VIVACOM), Ваня Кирилова (дизайнер на сп. „National Geographic България“) и Николай Пандев (фотограф).

Победителите ще бъдат обявени в периода 1-10 септември чрез story в профила на
VIVACOM в Instagram (@vivacombg) със своето профилно име в Instagram и избраната
снимка.

Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от избиране на печелившите
участници да се свърже с победителите на посочените от тях профили в Instagram чрез
лично съобщение. За да получи наградата си, победителят следва в рамките на 2 работни
дни да върне отговор като предостави в лично съобщение до Организатора в Instagram
следните данни: три имена; телефон за връзка и адрес на офис на куриерска фирма
"Еконт Експрес" ООД за доставка на наградата и да даде съгласието си за обработване
на тези лични данни. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не
получи съгласие за обработка на личните му данни, както и съответните декларации за
уреждане на права върху снимките, или не получи обратна връзка от него в рамките на
2 работни дни след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да
получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред, изтеглен
резервен печеливш. Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е
предоставил невалидни данни – грешни имена; грешен номер за връзка или грешен,
непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата.

Организаторът ще предостави наградата на печелившия в посочен от него офис на
куриерска фирма "Еконт Експрес" ООД. При получаване на наградата, печелившият
трябва да представи документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на
самоличността му. Документът за удостоверяване на самоличността няма да бъде копиран
и/или сканиран.

ЛИНК за участие

Спечелете 12 екшън камери GoPro HERO 8


Краен срок - 27 юли 2020

Попитай за продуктите на “Дестан” в кварталния магазин и спечели препълнена лятна кошница с вкусотии от българско фермерско мляко!

Поради множеството запитвания, къде могат да се открият нашите продукти, стартираме едно малко предизвикателство, за да сме по-близо до теб и твоя град, като ще подарим 10 пълни кошници на най-активните!

Условия за участие:

- Попитай в кварталния магазин за продуктите “Дестан” – може да е за нашите сирена, кашкавали, новото ни селско сирене без закваска, прясно мляко или любимите ни продукти по рецепта от Ориента;
- Напиши в коментар дали откри „Дестан“ на витрината, кой е твоят квартален магазин и къде се намира;
- Сподели поста.

На 27 юли, в разгара на лято, на случаен принцип ще изтеглим 10 от всички участвали, на които лично ще предадем подаръчните кошници.

**Дори и да не откриеш „Дестан“ в кварталния магазин, това не те изключва от играта. Целта ни все пак е да направим лятото ти по-вкусно с истински млечни продукти!

ЛИНК за участие

Спечелете 10 подаръчни кошници с продукти Дестан


Краен срок - 30 септември 2020

Активният период на Промоцията е от 00:00ч. на 01.07.2020г. до 24:00ч. на 30.09.2020г., като всеки един от Партньорите на Организатора разполага с оперативна самостоятелност да определи конкретния период в рамките на активния на Промоцията в съответния обект по т. 26, където осъществява търговска си дейност.

Във всеки един от обектите, посочени по т. 26 („търговски обекти“), в обособена зона ще могат да бъдат намерени указания за точния период на промоцията.

В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България и е закупило е от участващите в промоцията продукти.

В Промоцията участват следните видове продукти с търговска марка БОРОВЕЦ:

    Мюсли бисквити „Боровец“ 110 гр. с видове: с ябълка, мед и орехи, с червена боровинка и и фибри, с бананов чипс и стафиди, с портокал и тъмен шоколад;
    Бисквити „Боровец“ 100гр. с видов: тъмен шоколад, с карамел и кокос и със семена.

Във всеки един от обектите, посочени по т. 26 („търговски обекти“), в обособена зона ще могат да бъдат намерени точни указания за промоционалните продукти.

Желаещите да участват в Промоцията през периода на провеждането й трябва да закупят по избор два броя от промоционалните продукти по т. 12.1. от някой от посочените в т. 26 търговски обекти.

Участникът, закупил два броя промоционални продукти, трябва да запише на гърба на касовия бон име, фамилия и телефонен номер за връзка и да я пусне в поставена за целта след касовата зона урна в търговския обект. Наградите се теглят на лотариен принцип от представител на Организатора и Партньора, в чийто обект се организира промоцията.

Наградите ще бъдат изтеглени на лотариен принцип (томбола), като всеки от Партьорите на Организатора обявява предварително /преди началото на промоцията/ точната дата на специално поле с плакати, обособено до урната след касовата зона на обекта.

За да участват в тегленето за наградите, всеки един от участниците в Промоцията трябва:

    Да закупи два броя от промоционалните продукти по т. 12.1. с марка БОРОВЕЦ от някой от търговските обекти по т. 26 по време на активния период на промоцията за конкретния обект съгласно т. 6;
    Да напише име, фамилия и телефонен номер за връзка на гърба на касовата бележка;
    Да пусне касовата бележка в поставената за целта урна след касовата зона в търговския обект.

За да получи наградата печелившият участник трябва да отговаря на изискванията на настоящите Правила.

Голямата награда в Промоцията е Мултикукър с марка Delimano , модел 18в1

Във всеки един от търговските обекти ще бъде изтеглена по един брой награда.

Информация за промоционалната награда ще бъде изложена от Партньора в обособена зона на плакати.

Тегленето на Наградите се извършва на случаен /лотариен/ принцип, измежду всички участници, изпълнили коректно условията на настоящите Правила.

Представител на Организатора, ще се свърже по телефона с печелившите участници незабавно след изтегляне на печелившите касови бележки за получаване на наградата.


Списък на търговските обекти, на чиято територия ще бъде проведена промоцията:

Горна - Оряховица MAXX MARK ЮППИ ООД
Габрово - ВМ Нивен Ник-92-НК-2010 ЕООД, Стара Река, СМ Караиванови-МБ ООД
Плевен - ТВ Фантазия Фиеста13 ООД
Червен Бряг - ТВ LIFE Рдости 09 ЕООД
Русе - ТВ Едеа Ритейл АД
Русе - Пацони маркет ООД
Варна - ТВ Макао МИ-12 ООД
Разград - Абритус сити ЕООД
Благоевград - Верос 2011 ООД
Краище - Яфко комерс
Дупница - Никол ММ ООД
Айтос - Кокала
Първенец - Елина 2015 ЕООД
Велинград - Орхидея 2002 ЕООД
Велинград - БГ Инвест Ангелов ЕООД
Света Петка - Джими 2009 ЕООД
Брацигово - Тити 2008 ЕООД
Несебър - Жанет

ЛИНК за участие

Спечелете Мултикукъри Delimano 18в1 от биксвити Боровец


Краен срок - 31 юли 2020

Участието в Играта е обвързано със задължително закупуване на продукти с марка „Alpro” („Алпро“) на стойност равна или по-голяма от 10, 00 (десет) лева от търговски обект на територията на страната. Покупката следва да бъде извършена с един касов бон (наведнъж) през периода на провеждане на промоцията (01.07.2020г-31.07.2020) и да бъде последвана от регистрация на кода на касовия бон в уебсайта www . alpropromo .shop, по начина указан по-долу в настоящите правила.

Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не отговарят на някое от условията за участие в играта, като например са регистрирали невалидни касови бонове, регистрират касови бонове, които вече са регистрирани за участие в играта, използват фалшиви имена, адреси или други неверни данни, за да се регистрират многократно и/или по друг начин да изкуствено увеличат шансовете си за печалба. В тези случаи решението на
Организатора е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът не носи отговорност за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в играта
или други трети лица във връзка с такова съдържание.

За целите на провеждане на играта ще бъдат раздадени общо следните награди:
* Общо 15 (петнадесет) броя кафе машини Krups, модел (XP345810 Calvi) наричани по-долу „малки награди“;

* Общо 5 (пет) броя кафеавтомати Кrups, модел (EA819N10 Arabica Latte) наричани по-долу „големи награди“.

Един участник може да спечели награда само веднъж.
Един участник може да регистрира неограничен брой касови бонове, доколкото всяка от покупките удостоверени с тях отговаря на условията на играта.

По отношение на всички регистрации на касови бонове с цел участие в играта, се прилагат едни и същи условия:
- минимална стойност на покупката - 10,00 лв (десет лева);
- покупката следва да е извършена наведнъж и да е отразена в един касов бон;
- покупката следва да е извършена през периода на провеждане на промоцията (01.07.2020г-
31.07.2020г) от търговски обект на територията на България.
- Потребител, закупил продукти „Alpro” на стойност 20,00 (двадесет), 30, 00 (тридесет)., 40,00
(четиридесет) или повече лева, може да участва с 2 (две), 3 (три), 4 (четири) или повече регистрации за участва е Играта, доколкото покупката е отразена в отделни касови бонове, всеки от които удостоверява покупка за 10,00 (десет) или повече лева и е регистриран в системата поотделно.

Във връзка с горното: (а) всеки участник, който е регистрирал касов бон с покупка на Alpro продукти на стойност равна или по-голяма от 10,00лв. участва в тегленията до края на периода на играта. Респективно – ако е регистрирал повече от един касов бон това увеличава шанса му за печалба в играта. В случай на печалба, печелившия получава наградата си и правото му да участва в следващи тегления се прекратява.

(б) всеки участник, може да регистрира неорганичен брой касови бонове за покупки, но може да спечели награда само
веднъж.

(в) Един и същ касов бон може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ.

ЗАПАЗЕТЕ КАСОВИЯ БОН! Същия трябва да бъде представен преди получаване на наградата в случай на печалба.

След регистриране на касовия бон, ще получите кратко текстово съобщение (SMS) на посочения от вас телефонен номер с информация дали регистрацията е била успешна. С
изпълнението на горните стъпки, Вие декларирате изричното си съгласие да получите SMS-и на посочения от вас номер във връзка с провеждането на Играта, по смисъла на Закона за електронните съобщения. Обърнете внимание: за регистрация на касов бон се използва само Латиница. Достъп до регистрационната форма за касови бонове се получава единствено след първоначална регистрация на участника в сайта www.alpropromo.shop чрез създаване на личен (персонален) профил (акаунт).

Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип, чрез специален софтуер и в присъствието на нотариус или комисия, съставена от представители на Организатора и/или Изпълнителя на Играта. Печелившите участници ще бъдат обявени на уебсайта www.alpropromo.shop в срок от 24ч. от тегленето, по време на което са били определени за победители и ще бъдат информирани с SMS на посочения в тяхната регистрация телефонен номер в рамките на 48 часа от тегленето.

Уникалният идентификатор на всеки участник е комбинация от код на касовата бележка и част от телефонния номер, с който участникът се е регистрирал на сайта www .alpropromo.shop. С този идентификатор, победителите ще бъдат обявени на сайта www .alpropromo.shop след печалба.

През всяка седмица (от общо пет), следваща първата седмицата от началото на Играта, ще бъдат определяни победителите на 3 (три) броя малки награди кафе машини Krups, модел (XP345810 Calvi) и 1 (една) голяма награда - кафеавтомат Krups, модел (XP345810 Calvi) както следва:
- 07.07.2020г. - първо теглене – разпределяне на общо 3 (три) броя малки награди кафе машини Krups, модел (XP345810 Calvi) и 1 (една) голяма награда - кафеавтомат Krups, модел (XP345810 Calvi);
- 14.07.2020 - второ теглене – разпределяне на общо 3 (три) броя малки награди кафе машини Krups, модел (XP345810 Calvi) и 1 (една) голяма награда - кафеавтомат Krups, модел (XP345810 Calvi);
- 21.07.2020г. - трето теглене - разпределяне на общо 3 (три) броя малки награди кафе машини Krups, модел (XP345810 Calvi) и 1 (една) голяма награда - кафеавтомат ,Krups, модел (XP345810 Calvi);
- 28.07.2020г. - четвърто последно – разпределяне на общо 3 (три) броя малки награди кафе машини Krups модел (XP345810 Calvi) и 1 (една) голяма награда - кафеавтомат Krups, модел (XP345810 Calvi);
- 04.08.2020г. – пето последно теглене – разпределяне на общо 3 (три) броя малки награди кафе машини Krups, модел (XP345810 Calvi) и 1 (една) голяма награда - кафеавтомат Krups, модел (XP345810 Calvi);

По време на последното теглене на 04.08.2020г ще бъдат определени резервни печеливши участници, на които ще бъдат разпределени непотърсените и/или поради друга (независеща от организатора и/или изпълнителя причина) неразпределени награди, ако има такива.

Моля, обърнете внимание, че последното теглене се
извършва след края на периода на провеждане на играта, за да
се осигурят равни възможности за натрупване на шансове за
печалба на всички участници в Играта, без значение дали са
извършили и регистрирали покупките за участие в началото
или в края на периода на провеждане. Периода на провеждане
на Играта е 01.07.2020 – 31.07.2020г. и право на участие в
тегленията имат единствено участници, които са извършили и
регистрирали покупки, отговарящи на условията на Играта,
през този период. Покупки и регистрации, извършени извън
този период не се считат за валидни и не се вземат предвид
при разпределение на наградите.

Печелившите участници, ще бъдат известени чрез SMS на
мобилния телефонен номер, с който са се регистрирали за
участие в играта. За да получи наградата си, печелившият
трябва да се свърже с Организатора на Играта в рамките
на 7 работни дни, от получаването на SMS-a, като
телефон 02 419 12 55 или 0898 150 555 между 9:00 до
20:00ч през работен ден. Печелившият следва да
предостави данни, необходими за доставката на наградата -
адрес на територията на Република България, телефон за
връзка, като адресът може да бъде офис на куриер.
Печелившите участници, следва да предоставят три имена, ЕГН и
постоянен адрес, който може да бъде различен от адреса за
доставка, доколкото е уточнено кой адрес за какво се отнася. Трите
имена, ЕГН и постоянен адрес са необходими на Организатора с
оглед съставянето на задължителна счетоводна документация и
предоставяне тази документация на държавните контролни органи
за целите на данъчния контрол във връзка с награди от Игри ( за
повече информация – виж Раздел 3 от настоящите Правила ).
Предоставянето на горните данни е задължително условие.
Печелившите, които не предоставят данните за доставка
в срок, губят правото си да получат наградата и на последващо
участие в Играта. В този случай, Организаторът ще
разпредели непотърсените вече награди по списък на
изтеглените резервни печеливши участници. Ако нито един от
обявените за резервни печеливши не потвърди и не предостави
данни за получаване на наградата по посочения в тази точка
ред, съответната награда остава неразпределена.

Наградите ще бъдат доставяни до печелившите
участници на посочен от тях адрес за доставка, чрез куриер, не
по-късно от 40 работни дни от получаването на данните за
доставка. Преди доставка, куриерът ще се обади на мобилния
номер, предоставен от получателя. В случай, че е заявен личен
адрес за доставка, при отсъствие на печелившите участници,
наградата ще бъде оставена в най-близкия клон на
куриерската служба, за което получателят ще бъде уведомен.
В тези случай, получателят трябва да потърси наградата си от
куриера в срока за получаване, определен от съответната
куриерската фирма. Непотърсените награди ще се
разпределят на резервните печеливши по реда на изтеглянето
им.

Наградата следва да бъде получена от печелившия
участник. Допуска се наградата да бъде получена на посочения
адрес за доставка от лице, различно от печелившия участник,
ако печелившият изрично е заявил това при потвърждаването
на данните за доставка, като е посочил името на реалния
получател. В този случай Организаторът не носи отговорност
за получаване на наградата от спечелилия участник.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и касовия бон, с който е спечелена наградата.


ЛИНК за участие

Спечелете 5 кафеавтомата Krups и 15 кафемашини Krups


Краен срок - 31 юли 2020

Играта ще протече през целия месец юли, като всяка седмица ще бъда публикувано видео на Facebook страницата на Ouzo Paralia, а Уастниците ще имат една седмица (7 дни) да изпълнят условията, посочени в текста към него.

Общо 4 видеа ще бъдат публивани за целия месец юли, като 1 седмица след всяко публикувано видео, ще бъдат излъчени и победителите от предизвикателството към него: 1 победител ще спечели награда ваучер на стойност 50 лв. от хранителна верига с национално покритие и 3 подгласници с утешителни награди – бутилка узо Paralia с две чаши.

В края на периода ще излъчим един голям победител, от всички, взели участие в Играта, за голямата награда - ваучер за вечеря за двама в гръцки ресторант на стойност 200 лв. Малките награди към всеки видео пост се теглят всяка седмица, точно 7 дни след публикуването на видеото от кампанията и се обявяват публично с пост на Facebook страницата на Ouzo Paralia до края на съответния работен ден.

Голямата награда се тегли веднъж и се обявява в пост на страницата на Ouzo Paralia. В случай на удължаване на играта, датата на теглене на наградите ще бъде оповестена допълнително. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.

Право на участие в Играта във Facebook имат всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години, направили регистрация за участие в играта по начин, даващ достатъчно основания да се счита, че е извършен лично от участника. Нямат право на участие служителите, работещи по трудово или гражданско правоотношение във фирмата на Организатора, както и на Администратора, членове на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът/Администраторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът/Администраторът на Кампанията самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично", вместо участниците. Всеки участник, който направи опит или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора/Администратора.
Раздел II. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ: 4 ваучера на стойност 50 лв. от хранителна верига с национално покритие, 12 бутилки узо Paralia с две чаши, 1 ваучер за вечеря за двама в гръцки ресторант на стойност 200 лв.

1. За да се включи в Играта, всяко лице трябва да изпълни следните условия, описани по-долу:
• Да публикува в коментар под съответното видео своята изпълнена рецепта, изпълнявайки всички условия на Организатора, посочени в публикуваното видео на Фейсбук страницата на Ouzo Paralia.
2. Всеки участник в играта има право да спечели само една награда (малка или голямата) за периода на играта.
3. Тегленето на наградите ще се извършва на случаен принцип всяка седмица, точно 7 дни след публикуване на видеото от Организатора на Фейсбук страницата на Ouzo Paralia прец целия месец юли или на допълнително обявена от Организатора дата. Голямата награда ще се изтегли веднъж на случаен принцип и ще бъде обявена публично с пост на Фейсбук страницата на Ouzo Paralia на 31.07.2020

Печелившите участници ще бъдат обявени публично с пост на Фейсбук страницата на Ouzo Paralia https://www.facebook.com/OuzoParaliaBG/

В срок от 10 работни дни след обявяването на победителите на Facebook страницата на Ouzo Paralia https://www.facebook.com/OuzoParaliaBG/, печелившите на награда трябва да предоставят на Организатора, чрез Администратора: име, фамилия, телефон, актуален и пълен адрес за доставка на наградата на територията на страната. Това се случва посредством лично съобщение до Ouzo Paralia в профила https://www.facebook.com/OuzoParaliaBG/. Ако в посочения срок, печеливш участник не подаде нужните данни за осъществяване на доставка по куриер, то той загубва правото си да получи наградата.

Организаторите имат право да получат личните данни на победителите – име и адрес, за изготвяне на окончателния протокол и публично обявяване на печелившите. Куриерът има правото да поиска документ за самоличност при предоставяне на наградата с цел доказване на навършени 18-години на участника, спечелил награда. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността и възрастта си, той автоматично губи право върху наградата, а наградата не му се присъжда. Всички данъчни задължения, следващи получаването на наградата от печелившия участник, ако има такива, са негово лично задължение и Организаторът/Администраторът не са обвързани с тях.

Наградите на печелившите участници ще бъдат доставени на посочения от участника адрес, за сметка на Организатора на Играта, чрез куриер, до 20 работни дни от датата на предоставяне данни за адрес на доставка от страна на спечелилия. В случай, че участникът не бъде открит на адреса в предварително уговореното време между него и куриера, то наградата се връща в офис на куриерската фирма. Наградата ще бъде достъпна в офис на куриерите в рамките на два дни след първото посещение на адреса. Наградата се предоставя само на спечелилото лице след удостоверяване на необходимата възраст от навършени 18 години. Ако печелившият не отиде да вземе наградата си в рамките на тези два дни, то той губи правото си да я получи. Организаторът и Администраторът не носят отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес, както и в случай, че участникът не отговаря на някое от Условията в Играта.

ЛИНК за участие

Спечелете вечеря в гръцки ресторант, ваучери по 50 лв. и 12 бутилки узо Paralia


Краен срок - 31 юли 2020

Промоцията (Играта) продължава от 01.07.2020 г. до 31.07.2020 г. и бива разделена на периоди.
Периодите на промоцията (Играта) са както следва:
        Първи период – 01.07.2020 – 07.07.2020 г. включително
        Втори период – 08.07.2020 – 15.07.2020 г. включително
        Трети период – 16.07.2020 – 23.07.2020 г. включително
        Четвърти период – 24.07.2020 – 31.07.2020 г. включително

Продукти, участващи в Промоцията: шоколади Своге, бонбони Сезони и десерти Република, независимо от вида и грамажа.

Механизъм на Промоцията /Играта/:

    Стъпка 1: Купи шоколади Своге, бонбони Сезони и десерти Република, независимо от вида и грамажа на обща стойност минимум 4 лв. Необходимо условие е закупуването шоколади Своге, бонбони Сезони и/или десерти Република на общата стойност от не по-малко от 4 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.
    Стъпка 2: Регистрирай стойността и номера от касовата бележка на интернет страницата  www.svogeshokoladi.bg/promo
    При регистрацията участникът трябва:
        - да въведе номера на касовата бележка
        - да въведе общата сума от закупените шоколади Своге, бонбони Сезони и/или десерти Република
        - да въведе captcha code
        - да въведе мобилен номер
        - да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.svogeshokoladi.bg/promo

Награди:

    - Седмична награда – продуктов пакет Своге, - 200 бр. за периода на Играта, по 50 бр. седмично.
  
Всеки продуктов пакет Своге включва: 2 бр. Своге фин млечен 90 г; 2 бр. Своге фин млечен с лешник 90 г; 2 бр. Своге фин лешник и стафиди 90 г; 2 бр. Своге лешников крем 90 г; 2 бр. Своге натурален с лешници 90 г; 2 бр. Своге Натурален 90 г; 2 бр. Своге екстра какао вишна 90 г; 2 бр. Своге екстра какао 65% 80 г; 2 бр. Своге аериран бял 80 г; 2 бр. Своге аериран млечен 80 г; 2 бр. Своге аериран екстра какао 80 г; 1 бр. Сезони Ягода 160 г; 1 бр. Сезони Ванилия 160 г; 2 бр. Република Какао 30 г; 2 бр. Република Кокос 30 г; 2бр. Република Фъстък 40 г

    - Голяма награда – телевизор Samsung Smart TV 43’’ – 12 бр. за периода на Играта

    За участие в тегленето за седмични награди – 200 бр. продуктови пакети Своге e необходимо потребител да регистрира 1 касова бележка. Тегленето се извършва в края на всеки период на Играта, описани подробно в т. II, a датите за тегленe на победители са описани подробно в т. XI.

    За участие в тегленето за голяма награда – 12 бр. телевизори Samsung Smart TV 43’’, потребител е необходимо да регистрира 2 касови бележки, и с тях да не е спечелена седмична награда. Тегленето се извършва след края на активността на 03.08.2020 г.

    След успешна регистрация на една касова бележа, участникът влиза в тегленията за седмична награда. Печелившите касови бележки за седмични награди не участват в следващите тегления или в натрупването им за голямата награда. Всяка регистрирана непечеливша бележка автоматично участва в следващите седмични тегления, както и в тегленето за голяма награда.

    С регистрацията на поне две касови бележки, и в случай, че с тях не е спечелена седмична награда, участникът влиза в тегленията за голяма награда.

    Един участник може да направи максимум 6 регистрации на касови бележки в рамките на един период от Промоцията (Играта).

    Един участник може да направи максимум 24 регистрации на касови бележки за целия период на Промоцията (Играта).

    Например:
        1. Ако участник е регистрирал 6 касови бележки (максимумът за един периода на Промоцията) и не е спечелил седмична награда с някоя от тях, то той участва с 3 регистрации в тегленето за голяма награда и с 6 регистрации в следващото теглене за седмична награда.
        2. Ако участник е регистрирал 2 касови бележки и с 1 от тях е спечелил седмична награда, то той не участва в тегленето за голяма награда.

Седмични награди – продуктови пакети Своге – общо 200 броя за периода на Промоцията (Игратa). Тегленето на наградите ще се извършва на произволен принцип, сред всички участници, до 24 часа след края на всеки период чрез специално разработен за целта софтуер. В един период са предвидени за спечелване 50 броя продуктови пакети. Всички печеливши касови бележки не участват в следващи тегления.

    Печелившите ще бъдат обявени до 24 часа след края на всеки период на www.svogeshokoladi.bg/promo, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на

    Големи награди – телевизор Samsung Smart TV 43’’ - общо 12 броя за периода на Промоцията (Играта). Разпределението на големите награди ще се извърши след края на Промоцията (Играта) на 03.08.2020 г., сред всички участници, регистрирали минимум 2 касови бележки, които не са били печеливши за седмична награда по време на периода на активността.

    Тегленето на печелившите участници на голямата награда ще се извърши до 72 часа след края на Играта чрез специално разработен за целта софтуер. Печелившите ще бъдат обявени до 24 часа след всяко теглене на www.svogeshokoladi.bg/promo, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.svogeshokoladi.bg/promo.

    Датите, на които трябва да бъдат изтеглени печелившите за седмични награди, са следните:
        За първи период – печелившите се теглят на 08.07.2020 г.
        За втори период – печелившите се теглят на 16.07.2020 г.
        За трети период – печелившите се теглят на 24.07.2020 г.
        За четвърти период – печелившите се теглят на 01.08.2020 г.
    Датата, на която ще бъдат изтеглени печелившите голяма награда, е 03.08.2020 г.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията /Играта/.

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0882618989 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от спечелилите голямата награда да предоставят презиме и ЕГН като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай, че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда, независимо от вида й.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на куриера на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените шоколади Своге, бонбони Сезони и/или десерти Република. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ Е ИМЕНАТА НА ПРОДУКТИТЕ ДА ПРИСЪСТВАТ КАТО ЗАКУПЕН АРТИКУЛ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде  подписана и подпечатана от съответния търговец.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

 Допускат се и регистрации на фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта, потребител е необходимо да регистрира 10 цифрения номер на фактурата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност , предоставена печеливша касова/и бележка/и и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение, сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки само при представяне на оригинал за сверяване. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.


ЛИНК за участие

Спечелете 12 телевизора Samsung Smart TV 43’’ и 200 продуктови пакета Своге


Краен срок - 9 август 2020

Купи в Kaufland минимум 4 литра бира Каменица 1881 (без значение в каква комбинация от видове: кен 0.5 л, стъклена бутилка 0.33 л и 0.5 л, пластмасови бутилки от 1 л и от 2 л), и участвай в Играта. Представи касовата бележка от покупката  на промо екипа на Каменица, разположен в специална шатра на паркинга на Kaufland и участвай за награди. Промо екипът ще ти представи изображение на "шишче", а твоята задача е да повториш подредбата коректно.

Ако се справиш, получаваш правото да играеш за една от следните награди, която ще получиш на място:

Наградите:

    ръкохватка Каменица 1881 – 3500 бр.
    сет за BBQ Каменица 1881 – 750 бр.
    престилка Каменица 1881 – 850 бр.
    BBQ Каменица 1881 – 120 бр.

Участието в играта е обвързано с покупка. В Играта не участват продукти на Каменица Фреш.
* При закупуване на по-голямо количество има право на повече опити. Примерно: 8 л = 2 опита, 12 литра = 3 опита и т.н.

Играта се организира и провежда на територията на Република България в посочените в т.5.2 търговски обекти на верига магазини Кауфланд. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

Играта се провежда в периода 01.06 – 09.08, включително, съобразно детайлния график в т.5.2, както следва:
* по 2 дни в търговски обект на Кауфланд, по 4 часа на ден (от понеделник до петък: 16:30ч-20:30ч; събота и неделя:12:00 ч.-16:00 ч.)

Детайлен график на провеждане на Играта:


Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:
1) ръкохватка Каменица 1881 – 3500 бр.
2) сет за BBQ Каменица 1881 – 750 бр.
3) престилка Каменица 1881 – 850 бр.
4) BBQ Каменица 1881 – 120 бр.

Всеки клиент, закупил от търговски обект на Кауфланд през периода на Играта
минимум 4 л. бира Каменица 1881 (без продукти на Каменица Фреш) без значение в
каква комбинация от видове: кен 0.5л., стъклена бутилка 0.33л.. и 0.5л., пластмасови
бутилки от 1л. и от 2л., има възможност да участва в Играта. За целта веднага след
осъществяването на покупката си участникът трябва да представи на промо екипа
на Каменица, разположен в специална шатра на паркинга на Кауфланд, касовата си
бележка, удостоверяваща направената покупка. Промо екипът предоставя на
участникът изображение. Участникът разполага с определено време да се запознае с
изображението, след коетоот него се изисква да нареди „шишче“ в комбинация,
която е видял преди това. Когато всички продукти са наредени спрямо показаното
изображение и промо екипа потвърди, че „шишчето“ е наредено правилно, то
участникът получава правото да играе за награда (участва в игра на таблет която
определя вида на наградата). Наградите се предоставят веднага от промо екипа на
Каменица.

(2) При закупуване на 4л Каменица 1881, клиентът има право на 1 опит да нареди
„шишчето“. При закупуване на по-голямо количество има право на повече опити
(примерно: 8 л. =2 опита, 12л. =3 опита и т.н.)

Наградите се предоставят само на територията на търговския обект на Кауфланд,
където се провежда Играта съобразно графика по-горе.

ЛИНК за участие

Спечелете барбекюта, престилки и други награди от Kaufland и Kamenitza


Краен срок - 31 юли 2020

В Промоцията участват всички разновидности на следните продукти, а именно:

НЕТУНКВАНИ ВАФЛИ

    РОДЕН КРАЙ 120g нетунквани вафли
    РОДЕН КРАЙ 360g нетунквани вафли
    РОДЕН КРАЙ 525g нетунквани вафли
    РОДЕН КРАЙ 540g нетунквани вафли

ТУНКВАНИ БИСКВИТИ

    РОДЕН КРАЙ 160g тунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Златен сезон 135g тунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Златен спомен 135g тунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Детски свят 135g тунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Кафе 135g тунквани бисквити

НЕТУНКВАНИ БИСКВИТИ

    РОДЕН КРАЙ Какаов крем, слепени 115g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Ванилов крем, слепени 115g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Фъстъчен крем, слепени 115g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Какао 170g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Масло 165g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Мляко 165g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ МАКСИ Сметана 230g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ МАКСИ Какао 250g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ МАКСИ Класик 230g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Обикновени 120g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ Обкновени 190g нетунквани бисквити
    РОДЕН КРАЙ За торта 250g нетунквани бисквити

СУХИ ПАСТИ

    РОДЕН КРАЙ Мляко 180g сухи пасти
    РОДЕН КРАЙ Какао 180g сухи пасти
    РОДЕН КРАЙ Ягодово сладко 192g сухи пасти

Върху опаковките на участващите в промоцията продукти не е отбелязана изрично възможността да бъде направено участие в Играта.

През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в нея трябва да закупят от посочените в т. 4.1 по-горе продукти на „Престиж-96“ АД, участващи в Играта, на минимална стойност от 3 лв. с ДДС (три лева) с ДДС  и могат да спечелят наградите, посочени в т. 6.1 от настоящите Правила.

 Участниците закупили продукт с марката „Роден край“ на „Престиж-96“ АД от посочените в т. 4.1 по-горе, могат да участват в томбола за спечелването на 1 от наградите, посочени в т. 6.1 от настоящите Правила.

За да участва в Играта, участниците трябва да регистрират на адрес www.prestige-promo.bg номерът на касовия бон, както и да преминат през описаните там стъпки.

За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят задължително:

Да въведе номера на касовия бон;
Да въведе име и фамилия, както и валиден български мобилен номер;
Да потвърди (чрез чек-бокс), че:

–        Ще запази и покаже касовият бон на куриера при получаването на наградата;
–        След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната Игра, да потвърди, че е съгласен с тях;
–        След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.

С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта. Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат обработвани за целите на Играта, няма да може да участва в Промоционалната игра.

При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.

С регистрацията за участие в Играта Участниците се включват в теглене за награди, описани в т. 6.1 от настоящите Правила, което ще се проведе на 05.07.2020 г.

Всеки Участник може да се регистрира многократно за участие в Периода на провеждане на играта. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Всяка допълнителна регистрация на талон с уникален код в играта увеличава шанса за спечелване на награда. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда.

С участието си в Играта всеки участник може да спечели най-много 1 награда по т. 6.1.

Наградите в Играта са:

а) 20 бр. (двадесет броя) велосипеди Leader 27.5″HE–AL–MTB R43 T21 F ADVENTURE, съгласно посочените спецификации в т. 13 от Правилата;

б) 800 бр. (осемстотин броя) раници Quechua, цвят: искрящо царско синьо, черно, кафе с мляко, сивозелено или тъмнорозово ,вместимост 10л, размери 39см х 30см х 12см;

в) 200 бр. (двеста броя) футболни топки Adidas Футболна Топка Finale Istanbul Club . Размер 5. TPU покритие и машинно зашити панели.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали са с илюстративен характер. Възможно е наградите да се различават от изобразените визии на рекламните материали.

Определянето на участниците, които печелят наградите по т. 6.1 ще се проведе на 05.08.2020 г., и ще бъде извършено на случаен принцип чрез томбола измежду всички участници, регистрирали надлежно поне един номер на касов бон.

Резултатите ще бъдат оповестени в деня на провеждането на тегленето на уебсайта на Играта на www.prestige-promo.bg. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на имената и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.

В срок от 10 (десет) работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената награда чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.

Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.

Не се допуска използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация с един и същ талон с уникален код; б) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността с цел регистриране на един и същ талон с уникален код; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.  Организаторът си запазва правото и възможността да потърси съдействие от национална агенция по приходите и териториалните й поделения в случай на установени злоупотреби или съмнения за такива, свързани с нереални касови бележки.

Наградите по т. 6.1, от промоционалната игра ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е надлежно упълномощено и е съгласно да я приеме от името на спечелилия, като удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.

Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера касов бон със съответен код, който е регистриран за участие в томболата и е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че касовият бон с уникален код е повреден, дефектен, или номерът от него не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

ЛИНК за участие

Спечелете 20 велосипеда, 800 раници и 200 футболни топки


Краен срок - 6 юли 2020

Участва ли в нашия Number 1 QUIZ? Ако отговориш вярно на всички въпроси, с малко късмет можеш да спечелиш един от 2 ваучера на стойност 100 лв. за нашите магазини. 🎁

Условия за участие:
🔺️ Последвай @aiko_bulgaria в Instagram.
🔺️ Напиши отговори и на трите въпроса в коментар под поста.
🔺️ Тагни някого, който също ще се зарадва да участва.

Играта приключва на 06.07.2020 в 09:00. Желаем късмет! 🍀

Играта не е спонсорирана и организирана с подкрепата на Инстаграм.

ЛИНК за участие

Спечелете 2 ваучера по 100 лв. от AIKO


Краен срок - 25 септември 2020

Домът очаква твоето внимание. Но пътешествията също чакат.
Спечели приключение, което ще ти покаже България по нов начин.

Какво да направиш?
Пазарувай в ИКЕА София, ИКЕА Центрове за поръчки или онлайн за над 50 лв. до 25 септември, плати безконтактно с Mastercard®, регистрирай се и можеш да спечелиш безценно пътешествие в България или 1 от 20 малки награди.

В периода на провеждане на Промоционалната кампания всеки Клиент, който направи покупка на обща стойност минимум 50,00 лв с ДДС на една фактура/касова бележка в някой от Участващите обекти, плати своята фактура/касова бележка безконтактно или онлайн с Mastercard (кредитна или дебитна карта, издадена от банкова или кредитна институция на територията на Република България преди датата на стартиране на настоящата кампания), и след това регистрира данните от покупката на сайта www.IKEA.bg/Bulgariatrip, като следва посочената там процедура, участва в Промоционалната кампания. За регистрация за участие Клиентът трябва изрично да приеме настоящите Официални правила и да даде съгласие за обработване на личните му данни за целите на Промоционалната кампания. При спазване на условията за регистриране за участие, Клиентът се включва за участие в Промоционалната кампания и в тегленията на наградите.

За валидна регистрация се счита такава в която, Клиентът предостави име, фамилия, имейл, телефон за връзка, обект, в който е извършил покупката (във връзка с която извършва регистрацията), най-близък ИКЕА обект за получаване на наградите „SOLBLEKT плажен чадър, 185 см, с артикулен номер 704.606.06” или „ваучер” (при спечелване на такива), както и дата и сума на трансакцията, в резултат на която извършва регистрацията.

Нямат право да участват в Промоционалната кампания управителите и служителите на Организатора, и всички свързани с него дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства.

Всеки Клиент може да участва в Промоционалната кампания не повече от веднъж дневно, като всяка покупка над 50,00 лв. с ДДС на една фактура/касова бележка и регистрация на данните от покупката се счита за едно участие.

Участникът трябва да запази ПОС бележката, която при спечелване на награда ще бъде поискана за доказване на валидна регистрация за участие в Промоционалната кампания. Вместо ПОС бележката, Печелившият може да предостави и документ от банката-картоиздател, доказващ заплащането на закупените от Организатора стоки - съдържащ име, дата и сума на трансакцията. Когато покупката е направена чрез ИКЕА онлайн магазин, Печелившият следва да представи извлечение от банката-картоиздател, доказващо заплащане на закупените от Организатора стоки, дата и сума на транзакцията.

В Промоционалната кампания се раздават общо 63 (шестдесет и три) броя награди, както следва:

(А) 3 големи награди:

(i) Кулинарно приключение на яхта в гр. Варна, която награда включва: плаване с яхта "Ana Bella", модел BENETEAU 50 CYCLADES;. Предложението включва кулинарно шоу за до 10 души с вкусна черноморски храна от качествени продукти и висок клас вина. Организаторът не поема организация на транспорт и заплащане на транспортни разходи до мястото. Предложението не включва нощувка.

(i) Семеен уикенд във Фабрика за танци и храна в с. Равнища, която награда включва: 5 нощувки за до 2 възрастни с 2 деца до 12 г., all inclusive, целодневна програма, ползване на съоръжения, туристическа такса; закуска, обяд следобедна закуска и вечеря. Организаторът не поема организация на транспорт и заплащане на транспортни разходи до мястото.

(iii) Семеен уикенд в горска резиденция Бедуин до гр. Севлиево, която награда включва: нощувки за група до 10 човека, настанени в 4 стаи + допълнителна двойна спалня на полуетаж за 2ма души, озвучителна техника, гореща вана с капацитет 6-8 души, обслужващ персонал, закуска за всички гости, развлекателни игри, къмпинг зона - наем на ден; ваучер за избор на меню за обяд и вечеря. Организаторът не поема организация на транспорт и заплащане на транспортни разходи до мястото.

Печелившият от първите две тегления, посочени по-долу, има право да избере коя от трите големи награди да получи. Печелившият от третото теглене, посочено по-долу, има право да избере коя от двете награди - Семеен уикенд във Фабрика за танци и храна в с. Равнища или Семеен уикенд в горска резиденция Бедуин до гр. Севлиево, да получи. Всяка от големите награди ще бъде организирана в срок до 3 месеца след спечелването й. Възможните дати за реализация на съответно избраната награда се съгласуват между Печелившите и съответния туроператор/туристическа агенция (избрани от Организатора или Агенцията).

Големите награди тип „семеен уикенд” предвиждат семейно пътуване за възрастни или родители с до две деца. В случай че наградата бъде спечелена от семейство с повече от две деца, печелившите участници решават с кои деца да споделят наградата, като следва да поемат всички разноски за трето и повече деца, ако желаят същите да са част от семейното им пътуване. В случай че наградата бъде спечелена от семейство с по-малко членове, печелившите участници нямат право да изискат с тях да пътуват други членове от семейството или други лица – наградата покрива единствено родител/и с до две деца.

(Б) 20 броя SOLBLEKT плажен чадър, 185 см, с артикулен номер 704.606.06.

(В) 40 броя ваучери за подарък ИКЕА, с които може да се пазарува в магазин ИКЕА гр. София, ИКЕА Центрове за поръчки в гр. Пловдив, гр. Варна и гр. Бургас, ИКЕА Бистро и ИКЕА Ресторант и Кафе, и ИКЕА магазин за шведска храна в гр. София и ИКЕА онлайн магазин, на стойност 60,00 лева с ДДС всеки.

Използването на наличността по ваучера се осъществява в местната валута - лев. Ваучерът не е личен и може да се прехвърля на трети лица. Наличността по ваучера не се олихвява. Ваучерът важи за тридесет и шест (36) месеца от момента на последната му употреба. Организаторът не поема никаква отговорност при изгубване, унищожаване, повреждане или кражба на ваучера и не го подменя. Наличността по ваучера може да бъде използвана за цялостно или частично заплащане на цената за покупките. Срещу ваучер не може да бъде претендирано получаване на пари. Организаторът си запазва правото да пристъпи, когато и да било, към промяна на горните условия и предпоставки за използване на ваучерите за подарък.

Всички награди от Промоционалната кампания ще бъдат раздадени в 3 тегления, както е посочено по-долу. При всяко теглене ще се предоставя по една голяма награда, а малките награди, както следва:

    1-во теглене: на 30.7.2020 г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 25.06.2020 г., 00:00 ч. до 24.07.2020 г., 23:59 ч. включително. През това първо теглене ще се раздават малките награди 20 броя SOLBLEKT плажен чадър, 185 см, с артикулен номер 704.606.06.
    2-ро теглене: на 28.08.2020 г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 25.07.2020 г., 00:00 ч. до 24.08.2020 г., 23:59 ч. включително. През това второ теглене ще се раздават 20 броя малки награди ваучери за подарък ИКЕА.
    3-то теглене: на 30.09.2020 г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 25.08.2020 г., 00:00 ч. до 24.09.2020 г., 23:59 ч. включително. През това трето теглене ще се раздават 20 броя малки награди ваучери за подарък ИКЕА.

Печелившите ще бъдат определени чрез специализиран софтуер и тричленна комисия чрез теглене на случаен принцип, в централния офис на Организатора. Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора. Освен печеливш, при всяко теглене за голяма награда ще бъдат изтегляни по 2 резервни Участника. Печеливш Участник от един период не участва в тегленето в следващи периоди.

Спечелилите голяма награда Участници ще бъдат информирани чрез телефонно обаждане или по електронна поща, на предоставените от тях телефонен номер/адрес на електронна поща при регистрацията им на сайта www.IKEA.bg/Bulgariatrip, в срок до 3 дни след изтеглянето им. В случай че печеливш Участник не бъде открит (напр. грешен/невалиден адрес на електронна поща и невъзможност за свързване по телефон) или не потвърди обратно по електронна поща получаването на наградата в срок от 3 дни от уведомяването му, или доброволно се откаже от получаването на наградата, последната ще бъде предоставена на първия резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им. Горепосочените правила за уведомяване и получаване на голяма награда се прилагат съответно за резервните участници. Ако и последният резервен Участник не може да получи голяма награда, същата се губи окончателно и Организаторът не е длъжен да я предоставя. Спечелилите голяма награда Участници ще бъдат обявявани и на сайта на Организатора www.IKEA.bg/Bulgariatrip (чрез изписване на първо име и фамилия и последните 3 цифри от телефонния номер или други подобни комбинации).

Спечелилите малки награди ще бъдат информирани посредством обявяване на сайта на Организатора www.IKEA.bg/Bulgariatrip до два дни след датата на изтеглянето им, чрез изписване на първо име и фамилия, и последните 3 цифри от телефонния номер или други подобни комбинации. Спечелилите малки награди би могло да бъдат уведомени и по телефона и/или по електронна поща (на предоставените от тях телефонен номер/адрес на електронна поща при регистрацията им на сайта www.IKEA.bg/Bulgariatrip) за спечелването на наградата. В случай че печеливш Участник не получи малката си награда в срок до един месец от момента на обявяването му на сайта на Организатора www.IKEA.bg/Bulgariatrip, наградата се губи и Организаторът не е длъжен да я предоставя.

Списъкът с печелившите и резервните участници ще се съхранява в централния офис на Организатора на адрес гр. София 1756, ул. „Околовръстен път” № 216.

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или срещу друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на награда на трети лица не е разрешено. При получаване на награда печелившият Участник трябва да предостави печелившата ПОС бележка или документ от банката-картоиздател, доказващ заплащането на закупените от Организатора стоки - съдържащ име, дата и сума на трансакцията. Организаторът може да изиска от печелившите да потвърдят тяхната самоличност чрез предоставяне на съответни документи.

Малките награди се получават след легитимация с документ за самоличност на място в най-близкия обект на Организатора (магазин ИКЕА, гр. София, сектор „Обслужване на клиенти”, и на касите в ИКЕА Центрове за поръчки в гр. Пловдив, гр. Варна и гр. Бургас) срещу попълнен и подписан от печелившия приемо-предавателен протокол за получаване на награда. Спечелилите голяма награда ще бъдат информирани за подробностите по пътуването (от Организатора, Агенцията и/или съответния туроператор/туристическа агенция) на предоставени от тях телефон или електронна поща.

Печелившите се считат уведомени, че наградите подлежат на облагане с окончателен данък по смисъла и реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. По повод задължението на Организатора за заплащане на дължимите данъци, както и подаване на всички и всякакви необходими документи към компетентните държавни органи, включително деклариране на обстоятелства в тази връзка, печелившите се задължават, като необходимо условие за получаване на награда, да предоставят необходимата информация съгласно действащото законодателство (това би могло да са пълни имена, ЕГН и т.н.), които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на печелившия, ако такова възникне. При поискване от страна на печеливш и ако това се изисква от действащото законодателство, Организаторът издава служебна бележка в полза на печелившия за предоставените награди и заплатените данъци в тази връзка

ЛИНК за участие

Спечелете страхотни преживявания, плажни чадъри и ваучери за IKEA


Краен срок - 15 август 2020

Играта се провежда в обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти, наричани по-долу „обекти“.

Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на два продукта по избор с търговската марка Nestea в разфасовка от 1,5L, наричани по-долу „продукти“.

При закупуване на два продукта по избор с търговската марка Nestea в разфасовка от 1,5L с една покупка потребителят ще получи на касата на съответния търговски обект при поискване скреч карта, изтриването на която ще ви даде възможност да спечелите водоустойчив калъф за телефон или да опитате късмета си отново. Всеки клиент следва да се информира предварително на касите относно наличността на подаръци преди покупката.

При закупуване на два продукта по избор с търговската марка Nestea в разфасовка 1,5L потребителят може да участва в томбола за спечелване на наградите, упоменати в т.9.1.2 и т.9.1.3

Продуктите Nestea в разфасовка от 1,5L ще бъдат налични и продавани в търговската мрежа (в обозначените с рекламни материали търговски обекти), като получаването на скреч картата ще бъде възможно в периода на провеждане на играта или до изчерпване на количествата награди за всеки търговски обект. Регистрирането на касови бонове и участието в играта на nestea.tymbark.bg ще бъде възможно само в периода 06.07.2020г, 00:00ч и 16.08.2020 23:59ч.,

Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:

1. Да закупи в периода на провеждане на Играта в съответния търговски обект участващ в Играта два продукта по избор с търговската марка Nestea в разфасовка от 1,5L,да запази касовия бон и ще получи скреч карта с възможност да спечели водоустойчив калъф за телефон или да опита късмета си отново.
2. Всеки участник следва да се информира предварително на касите на всеки търговски обект, в който се провежда играта за наличнoсти на награди и от къде може да получи скреч карта.
3. Участниците могат да участват с неограничен брой скреч карти, стига те да са за отделни покупки на продукти с търговската марка Nestea в разфасовка от 1,5L, съгласно условията на Играта.
4 За участие в томболата за спечелване на наградите от т.9.1.2 и т.9.1.3 всеки участник следва да регистрира касов бон с дата от 06.07.2020г, 00:00ч до 16.08.2020 23:59ч., за покупка на два продукта Nestea 1,5L на интернет страницата www.nestea.tymbark.bg. Разпоредбите на т.8.5-8.9 от настоящия раздел; т.9.4 -т.12 от раздел V и раздел VI от настоящите правила по отношение на участието в томболата за спечелването на наградите по т. 9.1.2 и т.9.1.3.

5 С един касов бон може да се участва само веднъж. Той може да се регистрира само веднъж за срока на Играта.

За валидна се счита касова бележка, издаденa в периода – от 06.07.2020 до 16.08.2020г. Касовите бележки с дата, по-ранна или по-късна от този период, не се допускат до участие.

Валидна се счита всяка касова бележка, в която фигурират като закупени два продукта Nestea 1,5L.

Ако в касовата бележка не се чете името на марката Nestea на закупените продукти, за участие ще се допуска касова бележка, в която поради технически ограничения на касовия апарат не съдържа името на марката Nestea, но има снимка на касовата бележка със закупените продукти. Снимката по предходното изречение следва да се прикачи на сайта за регистрация не по-късно от самата регистрация за участие. При съмнение за злоупотреба Организаторът си запазва правото да провери дали по отношение на касовия апарат в съответния обект са налице споменатите технически ограничения.

Наградите ще се изтеглят по периоди както следва:
- За Период 1: теглене на 13.07.2020г за касови бележки регистрирани в седмица 6 – 12.07. 2020г.

- За Период 2: теглене на 20.07.2020г за касови бележки регистрирани в седмица 13 – 19.07. 2020г.

- За Период 3: теглене на 27.07.2020г за касови бележки регистрирани в седмица 20 – 26.07. 2020г.

- За Период 4: теглене на 03.08.2020г за касови бележки регистрирани в седмица 27.07.2020 – 02.08. 2020г.

- За Период 5: теглене на 10.08.2020г за касови бележки регистрирани в седмица 3 – 9.08.2020г.

- За Период 6: теглене на 17.08.2020г за касови бележки регистрирани в седмица 10 – 16.08.2020г.

Награди:

28 000 водоустойчиви калъфи за телефон
90 плажни чанти
90 плажни кърпи

Наградите описани в точка 9.1.1 се печелят на място в търговския обект срещу печеливша скреч карта. Предоставените скреч карти от организатора са общо за всички търговски обекти - 56 000 бр., от които 28 000 бр. са печеливши с текст (Nestea рекламен аксесоар) и 28 000 бр. са непечеливши с текст “Весело лято“.

Наградите от т.9.1.1 са разпределени за спечелване по обектите, в които се провежда Играта.

За спечелване на наградите описани в точка9.1.2 и 9.1.3 е необходимо да се регистрира номера на касовия бон отговарящ на условията на играта. Един участник има право да регистрира максимум 5 касови бележки в рамките на една календарна седмица.

Наградите се теглят на седмична база както следва:

- 15 плажни чанти за всяка от шестте седмици
- 15 плажни кърпи за всяка от шестте седмици

Всеки спечелил потребител награда по т.9.1.2 и т.9.1.3 ще получи електронно съобщение на електронната поща, с която е направил своята регистрация, при записването на съответния спечелил касов бон.

Всеки спечелил потребител следва да попълни адресните си данни и телефонен номер на специално създадената форма за попълване, която ще получи на електронната си поща, подадена при регистрацията на печелившия касов бон. Данните трябва да се попълнят и изпратят не по-късно от 30.08.2020г. Всеки печеливш участник в тази промоция следва да получи наградата си в рамките на 20 работни дни, считано от 30.08.2020г.

Ако в рамките на срока, описан в предходната точка, Организаторът не може да се свърже с печеливш участник на посочената от него електронна поща или ако се окаже, че участникът не отговаря на условията за участие в Играта, той губи правото си над наградата.

Наградата се изпраща чрез куриерска фирма на посочения от печелившия адрес за доставка съгласно т.14 от настоящите правила. на Организатора. Тези срокове подлежат на промени при наличието на форсмажорни обстоятелства.

ЛИНК за участие

Спечелете плажни чанти, плажни кърпи и калъфи за телефон от Nestea


Краен срок - 12 юли 2020

Българският портал за мода Fashion.bg съвместно с модна къща Чарлино стартират конкурс "Най-стилните абитуриенти" 2020. Идеята се зароди след разговор на Силвия Кабаиванова, собственик на Fashion.bg и дизайнерката Летиция. Всички момичета и момчета, които завършват училище тази година могат да се включат, като ни изпратят снимки от фотосесия или от своя абитуриентски бал. Тази година баловете ще са в края на юни, затова конкурсът ще се проведе през юни и юли и финалът е на 31 юли!!! Очакват ви модни награди от нас и от нашите партньори, но най-важното е да отпразнуваме и онлайн вашия бал и да споделим всички заедно емоциите от вашето завършване!

Виж как да участваш:

1. Прочети Общите условия и Правилата за обработване и защита на личните данни на конкурса "Най-стилните абитуриенти" 2020 на Fashion.bg.

2. Изпрати 1 до 3 снимки като съобщение в Messenger на фейсбук страницата ни https://www.facebook.com/FashionBulgaria/ или на email office@fashion.bg

В съобщението добави име и фамилия, възраст, името на училището, в което завършваш, и населеното място, в което се намира то, както и текста:

"Потвърждавам, че прочетох и се съгласявам с Общите условия за участие в Конкурса на Fashion.bg "Най-стилните абитуриенти" 2020 и с Правилата за обработване и защита на личните данни на Конкурса."

Успех!

Датата, до която могат да се изпращат снимки за участие в Конкурса е 12 юли 2020. Победителите от първата фаза се обявяват на 20 юли. Това са 30 участници - 20 абитуриенти с най-много гласове от Facebook (10 момичета и 10 момчета) и 10 избрани от Организатора. Финалистите се обявяват на Фейсбук страницата на Fashion.bg и във www.fashion.bg и участват във финалната фаза на конкурса, в която гласовете се нулират и се гласува само за 30-те избрани участници.

Край на гласуването и обявяване на победителите - 31 юли 2020.

Победители в конкурса са 4 участници - двамата участници - момиче и момче, които имат най-много гласове след финалното гласуване и двама участници - момиче и момче, избрани от жури, подбрано от Организатора, измежду 30-те снимки, представени на финалната фаза.

Ще бъдат отличени:

Най-стилна абитуриентка на публиката - снимката с най-много гласове във Facebook след финалното гласуване
Награда: Неонов дамски комплект с марка Чарлино и луксозна козметика с марка COYA

Най-стилна абитуриентка на журито - избрана от журито сред финалистките
Награда: Ваучер на стойност 100 лв. за пазаруване в електронния магазин на Fashion.bg

Най-стилен абитуриент на публиката - снимката с най-много гласове във Facebook след финалното гласуване
Награда: Класическа бяла риза от Буламас MTM Fashion

Най-стилен абитуриент на журито - избран от журито сред финалистите
Награда: Луксозна тениска от Wolfpride

ЛИНК за участие

Конкурс 'Най-стилните абитуриенти' 2020


Краен срок - 20 август 2020

Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“ (с изключение на складова база Слънчев бряг и Клиентите по доставка) („Участващи обекти“).

В периода на провеждане на Промоционалната кампания всеки Клиент, който  направи покупка на  стойност минимум 69.00 лв. с ДДС на една фактура в някой от Участващите обекти, заплати своята фактура безконтактно с карта Mastercard – кредитна или дебитна, издадена от банка или финансова институция, находяща се на територията на Република България, с дата на издаване преди старта на промоционалната кампания 25.06.2020 г., и след това регистрира данните от POS бележката и фактурата на сайта https:// promo.preotkriibulgaria.bg участва в Играта. При регистрация за участие Клиентът трябва изрично да приеме настоящите Официални правила и да потвърди, че се е запознал с Уведомлението относно обработване на личните данни. При спазване на тези условия и след регистриране на валидни данни от POS бележка, Клиентът се включва за участие в Промоционалната кампания и в тегленето на наградите.

За валидна регистрация се счита такава, в която Клиентът предостави име, фамилия, имейл, телефон за връзка, както валиден номер на МЕТРО фактура, и дата, и сума на трансакцията от POS с безконтактна карта Mastercard.

Нямат право да участват в Промоционалната кампания управителите и служителите на Организатора и всички свързани с него дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства.

Всеки Клиент може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти, като всяка регистрирана уникална фактура за поне 69.00 лв. с ДДС и съответната POS бележка от заплащането по нея се считат за едно участие.

При спечелване, Участникът трябва да представи печелившата POS бележка и оригинална фактура, доказваща валидна регистрация за участие в Промоционалната кампания спрямо настоящите общи условия.

В Промоционалната кампания се раздават общо 300 (триста) награди:

    100 четиридневни почивки в избрани хотели
    200 ваучера за платформата „Преоткрий България“ (https://preotkriibulgaria.bg/) на стойност 100 лв.

Наградите ще бъдат изтегляни в рамките на 3 (три) тегления. След всяко теглене регистрациите се нулират .

Участниците могат да заявяват участие за всяко едно от трите тегления, като печелившите от съответното теглене ще бъдат избирани от Участниците, извършили регистрация до деня преди  него. Участниците в първото теглене не участват във второто и третото теглене. Необходимо е да регистрират ново участие във формата за регистрация с нова фактура за не по-малко от 69 лева и POS бележка, които не са регистрирани до този момент. Участниците във второто теглене не участват в третото теглене. Необходимо е да регистрират ново участие във формата за регистрация с нова фактура за не по-малко от 69 лева и POS бележка, които не са регистрирани до този момент.

Наградата не може да бъде заменяна за паричната ѝ равностойност.

Печелившите ще бъдат определени в присъствието на Комисия при провеждане на теглене на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер в централния офис на Организатора. Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленията, както и Печелившите ще бъде отразен в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето.

Освен тристата Печеливши, при тегленето ще бъдат изтеглени и 300 (триста) резервни участника.

Печелившите ще бъдат информирани за спечелването на награда чрез данните за контакт, предоставени при регистрацията им, на https://promo.preotkriibulgaria.bg, в срок до 14 дни след изтеглянето им.

В случай че Организаторът не може да осъществи контакт с печелившите и печелившите не потвърдят съгласието си до 14 дни след първия опит за свързване с него, Организаторът си запазва правото да предостави наградата на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.

Печелившите участници ще бъдат обявени на сайта на Организатора https:// promo.preotkriibulgaria.bg след установяване на контакт с тях и проверка на валидността на участията им.

Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда. При потвърждаване на участие, Печелившите участници трябва да предоставят печеливши POS бележки и оригинал на МЕТРО фактура, отговарящи на общите условия на Играта в срок от 7 дни от установяване на контакт с тях. Организаторът може да изиска от Печелившите да потвърдят самоличността си, чрез предоставяне на необходимите документи. Печелившите, с приемането на наградата, предоставят съгласието си, да бъдат фото заснемани, като заснетият материал може да бъде използван от Организатора и/или Mastercard по начин и цели, каквито намерят за добре, включително с рекламни или промоционални цели без да дължат възнаграждение за това.

Наградата се получава на място в обект на Организатора срещу попълнен и подписан от Печелившите Приемо-предавателен протокол за получаване на награда. Печелившите ще бъдат информирани на предоставените от тях контакти за връзка при регистрацията им за участие кога и в кой обект на Организаторамогат да получат наградата си.

Големите награди са с пазарна стойност над 100.00 лв. с ДДС. С получаването на такава награда Печелившият се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, Печелившият се задължава, като необходимо условие за получаване на награда, да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.

ЛИНК за участие

Спечелете 100 четиридневни почивки и 200 ваучера по 100 лв. за почивка


Краен срок - 31 юли 2020

Регистрирането за участие се извършва на специално създадената за целта страница в Интернет, като в периода 24.06.2020 г. до 24.00 часа на 31.07.2020 г. включително всяко желаещо да участва лице се регистрира със своя адрес на електронна поща (имейл адрес).

Преди въвеждане на личните данни, индивидуализиращи участника, той потвърждава чрез маркирането на нарочен бутон, че е уведомен за необходимостта от предоставяне на лични данни, за техния вид, за целите, за които ще бъдат обработвани, за възможността да откаже предоставянето им и за последиците от това. В случай че участникът не маркира изричното си съгласие, той не може да въведе личните си данни, съответно те не се събират и запазват.

Регистрацията за участие се извършва чрез попълване на предвидените в регистрационната форма на Интернет страницата http://ariana.bg/radler данни. Регистрацията на участниците включва и потвърждаване, чрез маркиране със съответния бутон, че конкретният участник декларира, че отговаря на изискванията на тези Правила, в т.ч. на изискванията на чл. 5, спрямо него не са налице предпоставките по настоящите Правила, както и че се е запознал с настоящите Правила, съгласен е с тях и ги приема, като се задължава да ги спазва. С регистрирането си за участие в играта участникът сключва договор с Организатора при общите условия на настоящите Правила.

Отказът на лицето да попълни регистрационната форма и да даде потвържденията по предходната алинея го дисквалифицира като участник в играта и регистрация не се извършва, а въведените от него лични данни се заличават автоматично и незабавно и не се запазват.

По всяко време от съществуването на Интернет страницата http://ariana.bg/radler, независимо дали докато трае играта или след това, Организаторът или Операторът на играта, действащ чрез модератор на страницата, може да заличи от нея качен от участник текст, когато има съмнения за извършване на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от играта от страна на участника, качил съответния текст или ако модераторът прецени, че с действията си участникът нарушава ограниченията от настоящите Правила или ако каченият текст е с нецензурно, насилствено или друго неправомерно съдържание. Ако при премахване на материалите от модератора, играта още не е приключила, то с това действие участникът, който ги е качил на Интернет страницата http://ariana.bg/radler, ще бъде отстранен от участие в играта.

В случаите по предходните точки на настоящия член, Организаторът или Операторът на играта има право, чрез модератор на страницата, незабавно и без предизвестие да спира или ограничава участието на всеки участник, който по негова преценка, действа в противоречие с ограниченията, изброени в настоящите Правила. Това право, освен чрез премахване на качения от участника материал, може да се упражнява и посредством спиране и ограничаване достъпа на участника до потребителски имена и пароли, спиране на достъпа на участника до Интернет страницата http://ariana.bg/radler и др. подобни мерки.

Участието в играта се осъществява, като участникът създаде свой свеж Ариана Радлер момент, като избере вкус, 3 ключови думи и натисне бутона “Генерирай” на Ариана Радлер страницата http://ariana.bg/radler, и след това се регистрира за участие в периода от 24.06.2020 г. до 24.00 часа на 31.07.2020 г.включително.

Всеки участник има право да създава моменти неограничен брой пъти в периода на кампанията от 24.06.2020 г. до 24.00 часа на 31.07.2020 г.. включително.

По всяко време от провеждането на играта, всеки участник има право да се откаже от участие в играта. Искането се отправя на имейл адреса, посочен на страницата http://ariana.bg/radler и в
тридневен срок от постъпването му, участието на лицето в играта се преустановява, като събраните до момента лични данни ще бъдат унищожени.

След края на кампанията, в рамките на 3 работни дни ще бъдат определени 300 (триста) печеливши участници и 3 (трима) резервни печеливши, изпълнили условията на играта. Наградата е комплект от 2 бр. чаши Ариана Радлер 0.0% и 6 бр. Ариана Радлер 0.0% Ягода и мента кен 0,33л.

Печелившите участници се определят на случаен принцип чрез използване на компютърна конфигурация от тричленна комисия, назначена от Организатора. Комисията ще се събере чрез конферентна връзка – представител на организатора и представител на оператора. Имената на всички спечелили участници от всяко теглене ще бъдат публикувани на Интернет страницата http://ariana.bg/radler.

Всеки печеливш участник ще получи награда, представляваща комплект от 2 бр. чаши Ариана Радлер 0.0% и 6 бр. Ариана Радлер 0.0% Ягода и мента кен 0,33л. Наградата не може да бъде заменяна срещу друга или срещу нейната парична равностойност. Не се допуска прехвърлянето на права върху награда върху друго лице преди получаването ѝ.

Всеки печеливш участник ще бъде уведомен от Оператора за правото да получи наградата си чрез изпращане на електронно писмо на вписания в регистрационната форма на участника имейл адрес.

В срок от 5 (пет) работни дни от датата на изпращане на съобщението на имейла, посочен от печелившия в регистрационната му форма, той следва да се свърже с Оператора, като му предостави трите си имена и точен пощенски адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако в този срок печелившият участник не изпрати посочените свои лични данни, той губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на първия от резервните печеливш. Спрямо резервния печеливш съответно се прилагат правилата на чл.19 и на предходните изречения на този чл.18.1. Ако и първият резервен печеливш не посочи данните си в срок от 5 (пет) работни дни от датата на изпращане на съобщението на имейла, посочен от участника в регистрационната му форма, той също губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на втория резервен печеливш при съответно приложение на чл.16 и чл.17 от настоящите Правила и така се процедира до изчерпване на всички трима резервни печеливши. В случай че и третият резервен не изпрати в срок личните си данни, не удостовери самоличността си при получаване на наградата или откаже да я получи, наградата не се връчва.

Никой печеливш (редовен или резервен) не може да получи повече от една награда.

В случай че определеният за печеливш участник, не отговаря на изискванията по чл.5 или спрямо него има ограничение за участие, продиктувани от настоящите Правила, наградата му се предоставя на резервен печеливш по реда на чл. 18.1 от настоящите Правила.

Наградата ще бъде предадена на печелившия участник чрез доставяне на посочения от него адрес, чрез куриер за сметка на Организатора. Доставката ще се направи в рамките на 30 (тридесет) дни след получаване на коректна информация за печелившия участник. Ако пратката не бъде получена от печелившия участник в рамките на 30 (тридесет) дни от датата на изпращането ѝ, се приема, че участникът се е отказал от наградата и тя се предоставя на резервен печеливш по реда на чл. 18.1 от настоящите Правила.

ЛИНК за участие

Спечелете 300 комплакта с чаши и бири Ариана Радлер