Краен срок - 29 септември 2020

Играта се провежда само в магазините на КАУФЛАНД (KAUFLAND) на територията на Република България.

В Играта участват всички продукти с марката NESTLE® МУРА®

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 5 броя кафемашини NESCAFE® Dolce Gusto MINI ME.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

 МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Купете продукти МУРА® от магазин KAUFLAND, на стойност минимум 2 (два) лева в един фискален бон.

Потребител, който желае да участва в Играта, следва да закупи продукти с марка МУРА® на стойност минимум 2 лв. (2 лева) в един фискален бон. Покупката трябва да е извършена в периода на Играта..

Регистрирайте се на www.nestle.bg/mura-promo

Потребителят въвежда име и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail) и номер на фискален бон/ове, снимка на фискален бон/ове на интернет адрес: www.nestle.bg/mura-promo. („Сайта на Играта“).

Приложете фискалния/те бон/ове със закупените продукти.

Участникът прилага фискалния/те бон/ове от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те бон/ове, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/ове. Снимката/ите на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

Магазините участващи в Играта са: магазини KAUFLAND, разположени на територията на Република България.

След приключване на Играта (23.59 ч. на 27.09.2020 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

Ще бъдат изтеглени 5 (словом: пет) печеливши и 3 (словом: три) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Печелившите ще бъдат публикувани на 09.10.2020 г. на Сайта на играта www.nestle.bg/mura-promo.

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

В случай че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен имейл адрес, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринайсет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи за справка на куриера регистриран и изтеглен като печеливш фискален бон, който ще бъде върнат веднага. Ако същият не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата;

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага;

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

Наградите се доставят само на територията на България
 

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

В тази игра Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.

За тази цел всеки печеливш получава от Организатора декларация. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора декларацията.

Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

ЛИНК за участие

Спечелете кафемашини NESCAFE® Dolce Gusto MINI ME


 

Краен срок - 8 октомври 2020

Покажете на света своя DiKa стил и спечелете 1000 лв., 500 лв. или 300 лв. ваучер за пазаруване при нас! ⁣

Лесно е: ⁣
1. Създавате стайлинг с вашите DiKa покупки от колекция Есен-зима 20/21 ⁣
2. Снимате се ⁣
3. Публикувате снимката в Инстаграм и тагвате @dikabulgaria, за да можем да ви видим! ⁣
4. Използвате хаштаг #dikastyle и #dikafashion ⁣
5. Следвате @dikabulgaria⁣
 

Постът, събрал най-много лайкове ще спечели награда 1000 лв. ваучер за пазаруване в DiKa, класираните на  второ и  трето място по брой харесвания, ще спечелят съответно ваучер за 500 и за 300 лв. ⁣

Трима победители ще бъдат излъчени, на база най-голям брой харесвания, събрани от публикациите им в Instagram, свързани с настоящата игра. Публикациите трябва да съдържат снимка на стайлинг с дрехи, закупени от Колекция Есен-зима 2020/2021 на DiKa. Всеки участник публикува своя собствена снимка и с това удостоверява, че е собственик на правата и на съответния профил в Instagram. 

Непълнолетни лица могат да изпращат свои снимки само със съгласието на родител/настойник/попечител. Малолетни лица не се допускат до участие.  ⁣


Всяка публикация трябва да има само едно отбелязване /таг/: @dikabulgaria (една държава-пазар на марката) и хаштагове #dikastyle и #dikafashion. Никакви други марки не трябва да бъдат отбелязвани. Участниците трябва да следват профила @dikabulgaria. Няма ограничение за броя публикации от един профил, стига да бъдат включени различни дрехи от колекция Есен-зима 20/21. След приключване на играта, ще бъдат обявени официално на сайта на организатора www.dika.bg трите снимки на различни участници, получили най-много гласове. Снимките, класиране на първо, второ  и трето място и ще получат награда- ваучер за подарък на DiKa, както следва: класираната снимка на първо място-ваучер  за сумата от 1000 лв., класираната снимка на второ място-ваучер за сумата 500 лв. и класираната снимка на трето място-ваучер за сумата 300 лв. за закупуване на стоки във физически магазин на DiKa.

Ваучерите се предават в магазин на DiKa и се използват в съответствие с ОУ за издаване на използване на ваучери за подарък на DiKa.⁣


Всеки победител трябва да се свърже с @dikabulgaria чрез лично съобщение след обявяване на резултатите в рамките на 5 работни дни. С изпращането на своите една или повече снимки, изпращачът дава право на организатора на играта  да използва снимките за свои онлайн медийни канали.⁣


Тази промоция по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена или администрирана от или свързана с Instagram.

ЛИНК за участие

Спечелете ваучери за 1000, 500 и 300 лв. от DiKa


 

Краен срок - 30 септември 2020

За да участва в Кампанията, всеки участник следва да направи следните стъпки:
 

1. В периода на Кампанията да закупи в рамките на една покупка поне 2 (два) бр. продукти с марката Libresse от обект на дм България ЕООД (dm).
 
2. Да се регистрира за участие в уебсайта на играта www.promolibresse.bg, като за целта попълни регистрационна форма, която включва следните данни: име; фамилия; e-mail; телефонен номер.
 

3. След регистрацията си да качи в своя профил снимка на касова бележка/ фактура за покупка на участващите в Кампанията продукти Libresse, която да отговаря на следните критерии:

    Снимката не трябва да е по-голяма от 5 мегабайта
    Снимката трябва да е във формат .jpg или .png
    Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат)
    Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на валидирането ѝ.
    Доказателството за покупка трябва да е снимано или сканирано в оригинал и да показва еднозначно, че е за покупка на минимум два или повече продукти с марката Libresse.
    На снимката трябва ясно да се виждат обектът на дм България ЕООД (dm), от който e закупен продуктът, датата и стойността на покупката, номерът на касовата бележка/фактурата, както и да присъстват минимум 2 (два) бр. продукти Libresse. Примерна снимка на валиден касов бон ще бъде качена в уебсайта на Кампанията.

Снимки, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат зачитани за валидни и няма да участват в разпределянето на наградите.
 
Организаторът не носи отговорност за непълни или неправилно попълнени лични данни или неотбелязани задължителни полета, което може да доведе до невъзможност за връзка с Участника (в случай, че спечели) или до загуба на право за участие в томболата за награди в Кампанията.

Попълването на формата за регистрация и качването на доказателство за покупка може да се извърши само в периода  17 септември 2020 г., 00:00 часа – 30 септември 2020 г., 23:59 часа. Датата на покупката на участващите в Кампанията продукти, посочена върху касовата бележка/фактурата, също трябва да е в рамките на периода 17 септември 2020 г., 00:00 часа – 30 септември 2020 г., 23:59 часа.

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип, съгласно Правилата на кампанията, които са достъпни за всички участници на сайта www.promolibresse.bg.

За целия период на Кампанията ще бъдат раздадени общо 120 (сто и двадесет) броя награди, както следва:
•  седмични награди – 100 бр. козметичен несесер CUSH.BE, всеки на стойност 16 лв. с ДДС, по 50 бр. за всяка седмица от периода на Кампанията; 

•  20 бр. карта за пазаруване в dm, всяка на стойност 100 лв. с ДДС, по 10 бр. за всяка седмица от периода на Кампанията.
 
*Посочените в уебсайта и на рекламните материали на Кампанията изображения на награди са с илюстративен характер.
 
Всички участници трябва да докажат покупката си, като в своя профил в уебсайта на кампанията качат снимка на касова бележка, удостоверяваща покупката на продукти, участващи в Кампанията, съгласно условията на Раздел 4 от настоящите Правила.
 
Всички регистрирани валидни касови бележки през съответната седмица ще бъдат включени в тегленето на съответните седмични награди.
 
Тегленето на седмичните награди ще се извърши на случаен принцип, с помощта на специално разработен софтуер. Едно участие в тегленето се осигурява на участник в Кампанията срещу регистрирана 1 (една) валидна касова бележка.

    Седмица 1 (24.09.2020 г.)
    Седмица 2 (01.10.2020 г.)

 
*В случай че за съответното теглене няма достатъчен брой регистрирани валидни касови бележки, останалите награди ще се прехвърлят за следващото теглене и т.н.
 
За всяко от тегленията на томбола за награди ще бъдат определяни и по 5 (петима) резервни печеливши участници. По реда на тяхното изтегляне те ще заменят някой от печелившите участници.
 
Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит или по друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.
 
В случай че резервните участници бъдат изчерпани и са останали нераздадени награди от тегленето на томболата, допълнителни резервни участници няма да бъдат теглени и оставащите награди няма да бъдат раздавани.
 
Печелившите участници в Кампанията се уведомяват за наградата си лично по телефона. Представител на Организатора се свързва с печелившия участник в срок от 5 /пет/ работни дни от провеждане на съответното теглене на телефонния номер, регистриран за участието в Кампанията.
 
Освен чрез обаждане по телефона, всеки печеливш участник ще бъде уведомен и чрез електронно съобщение (имейл), което ще включва информация за спечелената награда и начина на получаването ѝ.
 
В случай че спечелилият награда участник не може да бъде открит в указания 5-дневен срок, по независещи от Организатора причини, или откаже наградата си, спечелилият губи правото да получи наградата си. В този случай Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията на Кампанията и изтеглен като резервен печеливш.
 
Първият резервен печеливш участник следва да бъде потърсен по телефона от представител на Организатора три пъти в рамките на три последователни часа, в периода между 09:00 и 18:00 часа, до 3 (три) работни дни след изтичането на 5-дневния срок за свързване с печелившия участник, описан в чл. 7.3. В случай че печелившият резервен участник не бъде открит, се преминава към следващия резервен печеливш участник и т.н. до изчерпване на резервните печеливши.
 
Наградите се изпращат до спечелилия участник по куриер в срок до 14 работни дни (при отсъствие на независими от Организатора причини за забавяне) след като представител на Организатора се е свързал с участника и е получил информация за валиден пощенски адрес на територията на страната. На същия адрес ще бъде изпратена и съответната спечелена награда.
 
Получаването на наградата се извършва само лично от спечелилия участник.
 
Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда. 

ЛИНК за участие

Спечелете 20 карти по 100 лв. и 100 несесера от Libresse

Краен срок - 9 октомври 2020

📍 ДА, ПОДАРЯВАМЕ ГИ! 📍

🎁🕶 Ще изненадаме 3 души по случай 35 рожден ден на Tommy Hilfiger със слънчеви унисекс очила!

🎁 👓Но кой ще е късметлията? Ако искаш да опиташ късмета си и да се включиш в томболата, за да бъдеш на гребена на модната вълна, напиши като коментар под поста “Честит 35-ти рожден ден, Tommy Hilfiger” и очаквай лично съобщение от нас с подробности за играта.

Победителите ще бъде известени с пост на стената на страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично.

Право на участие има всяко физическо лице с местонахождение в България, на възраст над 18 години. В игрите НЕ могат да участват лица, работещи за MEGA OPTIC - Гледай оптимистично и “Диджитъл Вижън” ООД, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

За участие в играта участниците следва да разполагат с активен профил в Интернет сайта www.facebook.com.

Играта на стената на страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично се провежда по следния начин: всеки, който иска да участва в играта, трябва да влезе на официалната Facebook страница на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично https://www.facebook.com/megaoptic.optimistic и да изпълни условието на играта.

Изпълнителят известява спечелилите участници чрез отделен пост на стената на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично, в който са упоменати името/имената на печелившия/печелившите участник/участници.

За да получи наградата си, печелившият/печелившите следва да изпрати своите лични данни – три имена, адрес и телефон за връзка под формата на лично съобщение в страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично в срок от 5 дни след уведомяването му.

Печелившият/печелившите има/имат срок от 10 дни да вземат своята награда от датата на обявяването им на Facebook страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично https://www.facebook.com/megaoptic.optimistic. В противен случай те губят правото си да я получат и на негово/тяхно място ще бъде изтеглен нов печеливш/печеливши.

Ако печелившият/печелившите е от град София, то той трябва да отиде да вземе награда си собственоръчно от посочения адрес на Изпълнителя на играта. В този случай Изпълнителят не е задължен да изпрати наградата с куриер.

Наградите в играта на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично са 3 бр. слънчеви очила.

Наградата/наградите не могат да бъдат получавани от други лица. Те могат да бъдат получавани само и единствено от печелившия.

Наградата се тегли чрез томбола на случаен принцип, измежду всички участници, изпълнили правилно изискванията на играта на стената MEGA OPTIC - Гледай оптимистично.

Печелившият/печелившите участник/участници ще бъде обявен/обявени на стената на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично и се уведомяват от Изпълнителя при условията на т. 5.3 и т. 5.4.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

ЛИНК за участие

Спечелете унисекс слънчеви очила Tommy Hilfiger


Краен срок - 31 декември 2020
 

В периода 1.07. – 31.12.2020 г. всеки изпратил или получил паричен превод по МъниГрам в Български пощи ще има възможността да спечели страхотни награди всяка седмица!

Всяка седмица трима от Вас имат възможност да спечелят ваучери на стойност 5лв, 10лв. и 20лв., а всеки месец– ваучери на стойност 100лв, 50лв. и 30лв.

Двама от всички, направили превод по Мъниграм в Български пощи през този период (01.07-31.12.2020 г.) ще спечелят и големите награди, които са двупосочен билет до избрана от Вас дестинация с джобни за 2 дни на стойност 100 евро.

Победителите ще се изтеглят на произволен принцип чрез томбола и организаторът ще се свърже с тях, използвайки данните за контакт, предоставени от участниците в рамките на максимум 7 (седем) дни от определянето им.

В кампанията „Спечели с МъниГрам и Български  пощи“можеда  участва  всеки клиент получил  или  изпратил  превод  по  Мъниграмот  офисите  на  Български  пощи  в периода 01.07-31.12.2020г.3.2. Участниците в кампанията не са задължени да направят паричен залог, който да е обвързан с получаването на награда. 

Участниците в кампанията „Спечели сМъниГрам иБългарски пощи“е необходимо да  изпълнят  следните  условия,  за  да  могат  да  участват  в  томбола  за  награди, предоставени от Организатора:

а)  Да получат  или изпратят  паричен  превод  по  МъниГрам  от  офисите  на  Български пощи ЕАД през периода на кампанията;

б) Да попълнят формуляр  за  участие,  предоставен  им  от  служителите  на  Български Пощи ЕАД.

Всички  участници изпълнили  стъпките,  описани  по-горе,  ще  участват  в  томбола  с награди.

Организаторът  се  свързва  с  печелившитепо  телефон,  използвайки данните  за контакт,  предоставени  от  участниците  в  рамките  на  максимум 7  (седем)дни  от определянето им

По  времена  кампанията  ще  бъдат  раздавани  награди, определени  в  три  категории-малка  награда,  средна  награда  и голяма  награда.

Печелившите ще бъде избрани на случаен принцип чрез томбола.

Малка награда

- Всяка седмица ще се теглят по 3 ваучера на обща стойност 35 лв.с номинали - 20лв., 10 лв. и 5 лв. Наградите се теглят накрая на всяка седмица.

Средна награда

- Всеки месец ще се теглят по 3 ваучера на стойност 180 лв.с номинали - 100лв., 50лв. и 30 лв. Наградите се теглят накрая на всеки месец.

Голяма награда

-2 х Двупосочен билет ( до 300 евро) и дневни за три дни в размер на 150 евро.

-Първата награда ще бъде изтеглена накрая на третия месец -30.09.2020.

-Втората награда ще бъде изтеглена накрая на шестия месец -04.01.2021г.

Наградите  ще  бъдат  изпратени  на  печелившите  чрез  куриер  от  адрес  гр.  София  бул. Янко Сакъзов 3, ет.2, офис 26. 

Победителитеще  се  определят на  лотариен  принцип,  чрез теглене. Всяка  седмица ще  се  дават  по  3 малки  награди, всеки  месец  по  3 средни  награди, а двете големи награди,  ще бъдат изтеглени на 30.09.2020 г и на 04.01.2021г.

Важно: Всички клиенти, регистрирали се през целия период на кампанията, участват в тегленето на томболата.

При  получаване  на  награда,  победителят  е  необходимо  да  представи  валиден документ за самоличност.

ЛИНК за участие

Спечелете самолетни билети, джобни за почивка и много ваучери


Краен срок - 26 септември 2020

Споделете любими моменти от Варна в снимка 📸 и спечелете награди!  🎁 🏆

Включете се от  📌 14.09 до 26.09  в нашата фейсбук игра по случай Световния ден на туризма. 🧳 🗺

Харесайте фейсбук страницата на @𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁.𝘃𝗮𝗿𝗻𝗮.𝗯𝗴 👍❤  и споделете своя снимка като коментар под събитието.

На 27.09.2020 г. ще обявим победителите.🏆 Те ще бъдат първите трима събрали най-много харесвания на своите снимки. 👍

А наградите са повече от вълнуващи:
🥇 1-ва награда - уикенд за двама във Варна
🥈 2-ра награда - вечеря за двама
🥉 3-та награда - настолна семейна игра.

Очакваме Вашите снимки до 26 септември 2020! ⏳🕔

#УловиМигаВъвВарна

ЛИНК за участие

Спечелете уикенд за двама във Варна


Краен срок - 30 септември 2020

Забавлявай се, където и да си, с любими модели и нови знания!

Облечи се и учи се с H&M и Уча.се! Обнови детския гардероб за началото на новия сезон, регистрирай касовата си бележка тук и може да спечелиш 1 от 100 годишни абонамента за Уча.се.

Ето как да се включиш:

1. направи покупка от магазин на H&M или онлайн на hm.com до 30 септември;

2. регистрирай номера на касовата бележка и попълни валиден имейл адрес;

3. виж дали си сред 100-те печеливши на 9 октомври!

За да се включат в играта, участниците трябва да направят покупка на какъвто и да е артикул в магазините на H&M или онлайн на hm.com и да се регистрират като въведат валиден имейл адрес, име, фамилия, телефон за връзка, номер на касовата бележка, получена при покупката и магазин/hm.com, в който са направили покупката. След приключване на процеса по регистриране, от всички участници чрез специализиран софтуер, осигуряващ равен шанс на всички участници, на случаен принцип ще бъдат изтеглени и обявени 100 (сто) участници в присъствието на нотариус, които ще получат награди. Печелившите участници ще бъдат оповестени на страницата на играта на 9-ти октомври 2020 г. За участниците е необходимо да имат валидна интернет връзка, за да имат достъп до https://social.hm.com/bg_BG/hmxuchase.

За участие в играта е необходимо да се извърши покупка на какъвто и да е продукт от магазин на H&M или онлайн на hm.com в рамките на периода 17-30 септември.

Играта е отворена за участие за всички физически лица над 18 години с местоживеене на територията на Република България, с изключение на служителите на H&M, рекламните агенции и други доставчици на услуги, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

За валидна се счита всяка регистрация на адрес https://social.hm.com/bg_BG/hmxuchase, при която са попълнени коректно всички полета и която отговаря на всички изисквания, посочени в Раздел 4. Всички регистрации, направени след определения краен срок на Играта, или регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните съгласно тези Официални правила, които участникът следва да представи за участие в Играта, се считат за невалидни.

Организаторът си запазва правото да не взема предвид и да дисквалифицира регистрации, които счита за некоректни и/или непълни в съответствие с Правилата, като за целта не е задължен да уведоми по какъвто и да е начин участника.

В Играта на случаен принцип ще  бъдат изтеглени 100 (сто) победители измежду всички регистрирали се. Те ще получат като награда едногодишен безплатен абонамент за платформата за онлайн обучение Уча.се (https://ucha.se). Подробно описание на наградите се съдържа в Раздел 7.

Победителят ще получи своята награда на предоставения при регистрацията имейл адрес, след потвърждение,че той е валиден и най-късно до 16 октомври 2020 г. H&M не носи отговорност при предоставяне на невалиден имейл адрес. Ако не може да бъде осъществен контакт с участник, определен за победител, в срок от три дни от обявяването му на сайта или в случай, че даденият адрес е неточен и/или непълен, участникът губи право да получи наградата си и Организаторът не носи отговорност за предоставянето й.

Наградата ще бъде предоставена в рамките на 3 работни дни след потвърждение на имейл адреса за получаване.

Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след получаването на наградата.

Наградата в Играта „Облечи се и учи се“ е:

Едногодишен безплатен абонамент за платформата за онлайн обучение Уча.се (https://ucha.se).

Той ще бъде предоставен под формата на електронен ваучер с уникален код за активиране. За да получи достъп до платформата, победителят трябва да посети платформата, да влезе в профила си или да си създаде такъв, да посети секцията www.ucha.se/promo и да активира дванадесетмесечния достъп като въведе получения уникалният код, изписан на ваучера за абонаментни услуги. Безплатният абонамент може да бъде активиран най-късно до 15.01.2021 г.

Изплащане на паричния еквивалент на наградата не е възможно. При невъзможност избраният участник да се възползва от наградата в указания период и условия, той е задължен да изпрати писмен отказ на H&M и няма право да предявява каквито и да било претенции към наградата. H&M има право своевременно да обяви нов печеливш участник от избраните резерви.

ЛИНК за участие

Спечелете 100 едногодишни безплатни абонамента за Уча.се


Краен срок - 30 октомври 2020

SIKA НАГРАДИ 🎁🎁🎁🎁🎁 за майстори и бригади

Как да участвате? 🙂

✔️Харесайте фесбук страницата Sika Bulgaria;
✔️Направете снимка от строителен обект/място или работна площадка, на която да се вижда продукта/продуктите на #Sika, които използвате;
✔️Изпратете снимката, своето име и фамилия, като лично съобщение във фейсбук страницата Sika Bulgaria.

Нашият екип ще преглежда снимките и ако те отговарят на условията на кампанията, ще бъдат публикувани на фейсбук страницата и с това Вашето участие започва. 😉

Коментирайте и споделяйте с приятели снимката! Първите трима, който съберат най-много харесвания 👍👍👍 под поста, който е на страницата на Sika Bulgaria ще спечелят поларено яке.

С това обаче Вашето участие не спира до тук, защото всички участници ще бъдат включени в #томбола за ГОЛЯМАТА 🎁#НАГРАДА🎁 - 500 лв ВАУЧЕР за закупуване на продукти Sika.

Колкото по-рано изпратите снимка, толкова по-големи шансове имате да бъдете печеливш.


Обявяване на печелившите

    Първите три снимки, които съберат най-много харесвания ще получат награда – поларено яке. Печелившите ще бъдат обявени на 02 ноември 2020 г.
    Всички участници в Кампанията участват в томбола за голямата награда. Победителят ще бъде излъчен на 4 ноември 2020 г.

Всеки участник може да участва с неограничено количество снимки, изпратени в периода на кампанията. Задължително условие е всяка снимка да бъда направена на различен обект/място и с различни продукти Sika. Снимки, които са направени на едно и също място от различен ъгъл или с разместени продукти и лица се приемат за едно участие. При тези условия служител на Сика България преглежда снимките и публикува тази, която е с най-добро качество, най-интересна или тази снимка, която е изпратена първа.

Участниците, изпратили свои снимки, се съгласяват с общите условия и с това изпратените от тях снимки да бъдат публикувани във фейсбук страницата Sika Bulgaria. Изпратените снимки следва да бъдат авторски и оригинални. Изображенията следва да отговарят на добрите нрави и да не противоречат на българското законодателство и обществен морал. Изпратени снимки, които противоречат на горните изисквания, се дисквалифицират и не участват в Кампанията.

Организаторът не носи отговорност за изображението или съдържанието на снимките, както и в случай, че има нарушени авторски права от участник в Кампанията, изпратил и публикувана неавторска снимка, включително и в случаи, когато изображението съдържа лични данни, като имена, адрес, телефонен номер и други на участника или други лица.

В случай, че в публикуваното съдържание присъства лице, различно от автора, последният отговаря за получаването на съгласие от изобразеното лице, респ. негов родител или настойник, когато лицето е малолетно или непълнолетно. При необходимост авторът трябва да докаже полученото съгласие. Организаторът не носи отговорност за публикуването в Кампанията на изображенията на лица, чието съгласие не е било получено, вкл. на публикуването на снимки на малолетни или непълнолетни лица.

С изпращането на снимката всеки участник в Кампанията декларира и гарантира, че е автор на изображението и се съгласява последното да бъде използвано за целите на Кампанията.

В Кампанията участва цялата гама продукти с марката Sika.

Екипът на Сика България преглежда и анализира харесванията под снимките и публикува победителя в рамките на деня за излъчване на победител посочен в т. 4.4. Всички промени в харесванията на публикациите след момента на анализ и излъчване на победител не могат и няма да бъдат основание за теглене на нов победител. Сика България не носи отговорност, ако след този период някой друг от участниците събере повече харесвания.

Награди предоставени за събрани най-много харесвания: 3 бр. поларени якета

Голямата награда изтеглена чрез томбола: 500 лв. ваучер за закупуване на продукти на Sika по ценова листа, предоставена от Сика България ЕООД.

Продуктите ще бъдат предоставени директно от Сика България!

Организаторът се задължава да достави спечелените награди на съответните участници до две седмици след обявяването на печелившите.

Валидност на ваучера по т.7.2. – 31 декември 2020 г.

Представител на Организатора ще се свърже с печелившите участници чрез съобщение във Фейсбук в срок от 7 дни след публикуване имената на печелившите. В случай, че с печеливш участник е невъзможно да бъде осъществен контакт чрез фейсбук профила, от който е изпратил снимката в рамките на две седмици, той губи право да получи наградата си. След установяване на контакт с печеливш участник, за да получи наградата си, той трябва да предостави на организатора адрес за доставка на наградата, както и телефон за контакт.


УСПЕХ на всички! 🍀🍀🍀ЛИНК за участие

Спечелете ваучер за 500 лв. и поларени якета от SIKA


Краен срок - 30 ноември 2020

Участието в играта е обвързано с минимален праг- закупуване на 1 (една) опаковка от серията Допелхерц® систем Колаген.

    Продукти, участващи в играта:

    Допелхерц® систем КОЛАГЕН 11.000 х 30 флакона
    Допелхерц® систем КОЛАГЕН BEAUTY х 30 флакона

    Награди:

1 (един) СПА уикенд за двама в Arte SPA & Park Hotel *****- две нощувки с включени закуска и вечеря, пълен достъп до СПА зона - използване на минерални басейни с външна зона, ротонда басейн, джакузита - вътрешни и външни, контрастни топила, солна стая, сауна парк - инфрачервена сауна, финландска сауна, билкова сауна, зона за релакс, с топли водни легла, турска баня, арома парна баня, солна парна баня, приключенски душове, фитнес и 2 антистрес масажа.

Период на използване от 1 януари до 30 ноември (с изключение на национални празници). Точните дати на резервацията ще бъдат уточнени след спечелване на наградата.

20 комплекта с продукти Допелхерц Колаген 11.000 и Колаген Beauty
30 опаковки Допелхерц® систем Имун + Арония х 10 флакона

Механизъм и организация на провеждане на играта:

Закупете 1 (една) опаковка от серията Допелхерц систем Колаген

Запазете касовата бележка от закупеният продукт;

! Задължително условие е името на продукта да присъства като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение може да се приемат касови бележки с допълнително написано от фармацевта име на закупения продукт, подпис и печат на аптеката.

! ОРГАНИЗАТОРЪТ умолява участниците в играта да пазят старателно касовата бележка на място, което да съхрани нейната цялост и четливост – награди няма да бъдат предоставяни срещу изтрити касови бележки, на които не се разчитат задължителните елементи от регистрацията.

Попълнете Формуляр за участие в игри на интернет страницата www.doppelherz.promo и регистрирайте своето участие чрез номера от касовата бележка. При регистрацията участникът трябва:

    Да въведе:

а/ име и фамилия;

б/ имейл - Участниците се идентифицират чрез имейл адрес, който трябва да е валиден и действащ;

в/ името на закупеният продукт;

г/  населено място;

д/ номер на касовата бележка.

    Да потвърди (чрез чек-бокс), че:

а/ ще запази касовата бележка и ще предостави копие от нея при спечелване на евентуална награда;

б/ е съгласен с правилата на играта и приема условията за поверителност;

в/ желае или не желае да получава имейли от нас с информация на здравни теми или за нови наши продукти .

На 03.12.2020 на интернет страницата www.doppelherz.promo ще бъдат обявени печелившите, избрани на лотариен принцип в присъствието на нотариус. Те ще бъдат уведомени за своята награда чрез имейл съобщение от ОРГАНИЗАТОРА на регистрирания от тях имейл адрес. Заедно с избора на основните печеливши, ще бъдат избрани и двама резервни печеливши участници за всяка една награда, които могат да получат право на наградата в случай, че първоначално спечелилият участник не се яви в срок. В случай, че първият резервен участник получи право на наградата, той ще бъде обявен за "победител" при гореописаните условия. В такъв случай вторият резервен участник ще стане резервен печеливш.

В 5 (пет)-дневен срок след получаването на имейл съобщението, всеки печеливш ще трябва да отговори на имейла като предостави име, фамилия, телефонен номер, адрес за получаване на наградата и снимка на касовата бележка. Ако печелившите не предоставят тази информация в 5 (пет)-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Ако печеливш спечели повече от 1 (една) награда, то при получаване на известие за втората награда не е необходимо да предоставя отново име, фамилия, телефонен номер и адрес за получаване на наградата. Ще се считат за валидни първоначално предоставените данни.

Наградите ще бъдат доставени до всеки печеливш за сметка на ОРГАНИЗАТОРА с куриер в срок до 10 (десет) работни дни след подаването на телефон и адрес за доставка чрез имейл съобщение. Получателите ще бъдат уведомени от служител на ОРГАНИЗАТОРА за ориентировъчната дата на доставка по имейл или телефон. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20(двадесет) работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок спечелилият участник губи правото си да получи наградата.

Наградата се предоставя срещу цяла и четлива касова бележка. Награда няма да бъде предоставяна срещу снимки на изтрити касови бележки, на които не се разчитат задължителните елементи на регистрацията.

Наградите се получават само от лицето, участник в играта. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

Участник в играта, спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. При отказ да бъде получена наградата, правото за нейното получаване се погасява незабавно.

Участник в играта, спечелил голямата награда СПА уикенд за двама в Arte SPA & Park Hotel *****, се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 38, ал.14 от ЗДДФЛ във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ. По повод задължението на ОРГАНИЗАТОРА да декларира, удържа и плаща окончателен данък за предоставените награди и да подава справка за изплатените доходи, Печелившият се задължава, като необходимо условие за получаване на награда, да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на Правилата за поверителност. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.

ЛИНК за участие

Спечелете СПА уикенд в Arte SPA & Park Hotel и продукти Допелхерц


Краен срок - 29 септември 2020

Pantene има уникална Pro-V формула, която трансформира косата ви, като я прави здрава и по-силна.

Най-после! Грижата, която косата ви очакваше с нетърпение, вече е тук!

Колекция Pantene Superfood:
„Тя е като мултивитамин за вашата коса“

Новите продукти за кондициониране Pantene Superfood осигуряват множество ползи за косата, като: по-лесно разресване, изглаждане на косата и предпазване от накъсвания.

Колекция Pantene Repair & Protect:
„Незабавно се грижи за увредената коса, правейки я гладка и блестяща“

Нежно почиства, като същевременно зарежда косата с активни Pro-V хранителни вещества, за да я укрепи отвътре навън. Грижи се за признаците на повредената коса като накъсване, липса на гладкост и блясък.

Тествайте колекциите Pantene Repair & Protect и Superfood!

Включете се в настоящата тема, като отговорите на въпросите, които ще ви задаваме в продължение на две седмици. Първият ни въпрос към вас е: Кои са най-важните качества, които търсите в продуктите за грижа за косата?

На 21.09.2020 г. ще изтеглим първите 20 потребители, които ще получат подаръчен комплект Pantene Superfood или Pantene Repair & Protect срещу ангажимент за споделяне на впечатления и снимки в темата.

А на 29.09.2020 г. още 40 от вас също ще получат подаръчен комплект Pantene Superfood или Pantene Repair & Protect срещу ангажимент да попълнят кратка продуктова анкета.

Желаем ви успех!

ЛИНК за участие

Спечелете 60 комплекта с продукти Pantene


Краен срок - 30 септември 2020

Ела в МЕТРО от 17 до 30 септември 2020 г. и купи поне 1МЕ вино от продуктите на ВИ Старосел, защото можеш да спечелиш 1 от 10-те нощувки за двама (от понеделник до четвъртък включително) във  ВИ Старосел с включен пакет дегустации или голямата награда - една седмица за двама във ВИ Старосел. В промоцията могат да участват само лица над 18-годишна възраст.

Как да участваш:

1.    Купи поне 1МЕ вино от продуктите на ВИ Старосел в МЕТРО от 17 до 30.09.2020 г.
2.    Регистрирай се във формата по-долу.

Награди:

Нощувка за двама (от понеделник до четвъртък включително) във  ВИ Старосел с включен пакет дегустации – 10 бр.

Голямата награда - една седмица за двама във ВИ Старосел.

УЧАСТНИК се нарича всеки клиент на Организатора, закупил минимум 1МЕ вино от портфолиото на  ВИ Старосел в периода от 17.09.2020 г. до 30.09.2020 г.
ПЕЧЕЛИВШ е всеки Участник, който ще бъде изтеглен на лотариен принцип чрез използването на специализиран софтуер и спечели предварително обявена награда съгласно раздел IV.

Промоционалната кампания се провежда в периода: от 17.09.2020 г. до 30.09.2020 г.
За избягване на всяко съмнение Промоционалната кампания започва на 17 септември 2020г. и ще продължи до 30 септември  2020 г. (включително) независимо от публикуването и наличието на рекламни материали преди и/или след посочените дати.
Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“ („Участващи обекти“).

В периода на провеждане на Промоционалната кампания, всеки Участник, закупил поне 1МЕ вино от портфолиото на ВИ „СТАРОСЕЛ“  в някой от Участващите обекти  може да заяви участие в томбола чрез номера на фактурата си, като се регистрира на metro.bg/Starosel
Всеки Участник може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти, като всяка фактура, в която присъства поне 1МЕ вино от портфолиото на ВИ „СТАРОСЕЛ“ , се счита за едно участие. Ако Участникът се представлява от няколко отделни картодържатели на клиентски карти МЕТРО, покупките от различните картодържатели се считат за отделни участия на един и същ Участник.

Всяко лице над 18 годишна възраст закупило минимум 1МЕ вино от продуктите на ВИ Старосел има право да участва в томбола за 1 от 10- те нощувки за двама(от понеделник до четвъртък включително) във  ВИ Старосел с включен пакет дегустации или голямата награда една седмица за двама във ВИ Старосел.


Печелившите ще бъдат определени при провеждане на теглене на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер на 14 октомври 2020 г. в централния офис на Организатора.
Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година. При тегленето ще бъдат избрани по 1 Печеливши, както и 10 резервни участници за всяка награда.

Всички Печеливши ще бъдат информирани за спечелването на наградата чрез данните за контакт, които са предоставени при регистрацията им като клиенти на Организатора, в срок до 20 дни след края на Промоционалната кампания. В случай, че някой Печеливш откаже получаването на награда, наградата ще бъде предоставена на резервен участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.

Печелившите ще бъдат публикувани на уеб страницата на Организатора с номер на фактура след 21.10.2020 г.  

Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Наградата може да бъде получена от законния представител на клиента, или всяко лице, което ползва МЕТРО карта на законово основание. Организаторът може да изиска от участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на необходимите документи.

Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Промоционалната кампания не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да повлияе, Организаторът има право да прекрати Промоционалната кампания.

Всички награди се получават на място в обект на Организатора срещу попълнена и подписана от участниците декларация за получаване на наградата. Спечелилите ще бъдат информирани на предоставените от тях контакти кога и от кой обект на Организатора могат да получат наградата си.

ЛИНК за участие

Спечелете седмица за двама във Винен и СПА комплекс Старосел


Краен срок - 8 ноември 2020

Участието на лицата е обвързано със закупуването на продукти, обозначени с марката “Tchibo”.

В Кампанията участват всички серии продукти с марката “Tchibo”, както следва:
- Tchibo Family – мляно кафе, разтворимо кафе и кафе на зърна;
- Tchibo Espresso – мляно кафе и кафе на зърна;
- Tchibo Barista – кафе на зърна;
- Tchibo Gold – мляно кафе и разтворимо кафе;
- Tchibo Exclusive – мляно кафе;
- Tchibo Black & White – мляно кафе и разтворимо кафе;
- Tchibo Turkish coffee – мляно кафе;
- Tchibo Caffe Crema
- Tchibo BIO Kaffee
- Tchibo Cafissimo – кафе капсули от стандартна и специална селекции.

В играта участват всички разфасовки/пакети от горепосочените серии - 1 кг., 500г., 250г., 200г., 100г. и др., предлагани във физическите магазини на територията на Република България, с които Организаторът си партнира.

Липсата на рекламен стикер върху участващите продукти не изключва възможността да бъдат закупени с цел участие в Кампанията съгласно настоящите правила.

Един участник има правото да регистрира до 5 (пет) различни касови бележки на ден по време на Кампанията. Регистрация на една касова бележка за участие не изключва възможността за участие с други касови бележки. Участието в играта е обвързано с покупка.

Механизмът за всяко участие в играта е както следва:
Стъпка 1: Купете участващи в Кампанията продукти с марката “Tchibo” наминимална стойност от 7 лева в периода на играта;
Стъпка 2: Регистрирайте касовата бележка на специално генерираната промо страница на www.tchibo.bg :
- Въведете общата стойност на закупените “Tchibo” продукти;
- Въведете номера на касовата бележка;
- Въведете име и мобилен номер;
Стъпка 3: Потвърдете (чрез отбелязване на съгласие в чек-бокс), че желаете да участвате и сте съгласен с Общите Условия на Играта, както и че ще съхраните и предадете на куриера регистрираната печеливша касова бележка

Продуктите с минимална стойност от 7 лева следва да бъдат отразени на една касова бележка. От касовата бележка следва да е видно, че са закупени Tchibo продукти, включени в настоящата Кампания. Достатъчно доказателство е изписването на имената на продуктите на касовата бележка. Ако от издадената касова бележка не е ясно видимо закупуването на Tchibo продуктите, участващи в Кампанията (пример – стоките са описани единствено с кодове), Организаторът ще приеме и касова бележка, върху която търговецът, продал продуктите, обозначи допълнително имената на закупените Tchibo продукти, придружено с подпис и печат на търговеца върху съответната касова бележка.

Една касова бележка, която отговаря на посочените в настоящия абзац условия, дава право на едно участие в Играта и съответно на една възможна печалба от Кампанията.

Не се разрешава участие с касови бележки, върху които е отразена по-ниска стойност на участващите продукти с марката “Tchibo” от 7 лева. Регистрация и участие с такива касови бележки няма да се вземе предвид при тегленето на печелившите. Крайните цени за потребителите, на които участващите в Промоционалната кампания продукти с марката “Tchibo” се предлагат, се определя едностранно от съответния търговски обект.

Кампанията се провежда в партниращите на Организатора физически магазини на територията на цялата страна. Обявяването на печелившите се осъществява на специално генерираната от Организатора промо страница на www.tchibo.bg.

Наградите - част от Кампанията, са общо 570:
• 10 автоматични кафемашини Tchibo Esperto Caffee
• 80 комплекта от две чаши за кафе Caffé Crema
• 480 пакета кафе на зърна Tchibo Espresso 1 кг.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Участниците, спечелили автоматични кафемашини Tchibo Esperto Caffee, имат право на техническа поддръжка от Организатора при възникването на неизправност в рамките на 12 (дванадесет) месеца от получаването на продуктите. За повече информация, моля прочетете т. 11 от настоящите Условия – „Отговорност“.

Тегленето на печелившите Участници ще се извършва от специално разработен за нуждите на Играта софтуер на случаен (томболен) принцип в долупосочените периоди на Играта. Всяко теглене се осъществява със съдействието на рекламна агенция "МЕЙТ АДВЪРТАЙЗИНГ" ЕООД. Тегленето на спечелилите автоматични кафемашини Tchibo Esperto Caffee Участници се осъществява и в присъствието на нотариус. Резултатите от тегленето на печелившите се отразява надлежно в протокол, в който се записват имената на спечелилите Участници в последователността на изтеглянето им.По време на седмичните тегления първо се теглят Участниците, които печелят пакетите кафе и след това Участниците, които печелят комплектите от две чаши за кафе.

На последното теглене – на 9-ти ноември 2020 година, се теглят първо Участниците, които печелят пакетите кафе, след това Участниците, които печелят комплектите от две чаши за кафе и накрая Участниците, които печелят автоматичните кафемашини.

Тегленето на печелившите Участници, които печелят автоматични кафемашини, ще се проведе единствено на 9-ти ноември 2020 година.

Тегленето на печелившите Участници, които печелят комплекти от две чаши или пакети кафе, се провежда всяка седмица както следва:
- на 21 септември 2020 година се раздават 10 комплекта от две чаши за кафе Caffé crema и 60 пакета кафе на зърна Tchibo Espresso 1 кг.
- на 28 септември 2020 година се раздават 10 комплекта от две чаши за кафе Caffé crema и 60 пакета кафе на зърна Tchibo Espresso 1 кг.
- на 5 октомври година се раздават 10 комплекта от две чаши за кафе Caffé crema и 60 пакета кафе на зърна Tchibo Espresso 1 кг.
- на 12 октомври 2020 година се раздават 10 комплекта от две чаши за кафе Caffé crema и 60 пакета кафе на зърна Tchibo Espresso 1 кг.
- на 19 октомври 2020 година се раздават 10 комплекта от две чаши за кафе Caffé crema и 60 пакета кафе на зърна Tchibo Espresso 1 кг.
- на 26 октомври 2020 година се раздават 10 комплекта от две чаши за кафе Caffé crema и 60 пакета кафе на зърна Tchibo Espresso 1 кг.
- на 2 ноември 2020 година се раздават 10 комплекта от две чаши за кафе Caffé crema и 60 пакета кафе на зърна Tchibo Espresso 1 кг.
- на 9 ноември 2020 година се раздават 10 комплекта от две чаши за кафе Caffé crema, 60 пакета кафе на зърна Tchibo Espresso 1 кг и 10 автоматични кафемашини Tchibo Esperto Caffee.

Всеки печеливш ще бъде уведомен, че печели чрез SMS на мобилния номер, посочен при регистрацията си, и ще бъде обявен на сайта. При обявяване на печелившите, последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на сайта. Целта ни е да осигурим на всички Участници спокойно и сигурно участие в играта. Печелившите Участници ще бъдат оповестени на сайта ни в рамките на 24 (двадесет и четири) часа от приключването на всяко теглене съгласно горепосочения график.

Печелившите касови бележки/фактури от седмичните тегления ще бъдат изключени от Играта за спечелване на една от 10 автоматични кафемашини Tchibo Esperto Caffee. Всички други касови бележки/фактури, които са регистрирани, но не са печеливши от седмичните тегления, участват в Играта за спечелването на горепосочените кафемашини.

Молим всички Участници да попълват внимателно информацията в бланката при участие в играта, особено телефонен номер. Участниците разбират и се съгласяват, че без правилно и коректно въведен телефонен номер, Организаторът не може да се свърже със съответния Участник и да изпълни задължението си да предаде съответната награда. Следователно, Организаторът няма да бъде отговорен при никакви обстоятелства за неизпълнение на задълженията си при неправилно изписване на данните при регистрация на касовата бележка или пълната им липса.

Всички Участници следва да запазят регистрираните касови бележки/фактури до изтеглянето им като печеливши или изтичане срока на Кампанията, защото награда може да получи единствено този печеливш Участник, който е запазил касовата бележка/фактурата, която е изтеглена. Касовата бележка/фактурата следва да се предостави като доказателство при получаване на наградата – касовата бележка/фактурата се предава на куриера, който изпълнява доставката на наградата. Загубени или откраднати касови бележки лишават Участника от възможност да получи наградата си при печалба.

След получаване на SMS за печалбата, печелившите Участници следва да се свържат с "МЕЙТ АДВЪРТАЙЗИНГ" ЕООД и да предоставят необходимите данни с цел осъществяване на доставките на спечелените от тях награди на телефон 0888422962 (всяко телефонно обаждане се заплаща в зависимост от тарифния план за разговори на съответния участник).

Срокът за свързване с "МЕЙТ АДВЪРТАЙЗИНГ" ЕООД е 5-дневен, считано от деня, следващ SMS-известяването. Ако Участник не се свърже с "МЕЙТ АДВЪРТАЙЗИНГ" ЕООД в този срок, се счита, че същият се е отказал от наградата си.

Организаторът събира всички награди, които са неполучени съгласно настоящите Правила, и по своя преценка определя допълнителна дата извън официално обявения срок на Кампанията, в който организира допълнително ново теглене за съответните неполучени награди, като включи всички неспечелили Участници. Организаторът запазва правото си да обяви на специалната промо страница датата на извънредното теглене и допълнителна информация за него.

Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок от 30 работни дни след подаването на адрес за доставка от страна на Участника. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия Участник на съответния подаден от него адрес, последният ще получи обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде върната и използвана от Организатора за допълнително теглене съгласно горепосочения абзац. Организаторът не носи отговорност при неполучаване на наградата, когато Участникът е подал грешен или непълен адрес, който адрес може да създаде затруднения за изпълнението на доставката или да направи същата невъзможна или когато Участникът не може да бъде намерен или да бъде осъществен контакт с него чрез предоставения телефонен номер за целта.

Разходите за извършването на доставките от съответната куриерска фирма са за сметка на Организатора. Печелившите не следва да заплащат каквато и да е сума във връзка с доставките на техните награди.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставена печеливша касова бележка/копие от фактура за потвърждение на печелившите. По изключение е допустимо приемането на копия на печеливши касови бележки, но единствено при представяне на оригинал за сверяване.

При получаване на наградата си, всеки Участник следва да подпише обратна разписка и Приемо-предавателен протокол, с което да се удостовери факта на получаването. Личните данни, предоставени в съответния Приемо-предавателен протокол за получаване на кафе машина като награда, се използват за данъчни цели, подробно разгледани в т. 9 от настоящите ОУ – Данъчно облагане.

ЛИНК за участие

Спечелете кафемашини, комплекти с чаши и пакети с кафе от Tchibo


Краен срок - 11 октомври 2020

Играта обхваща периода: 14.09.2020 г. - 11.10.2020 г., като през този период участниците могат да регистрират касови бележки на минимална стойност 1,99 лв. с ДДС от закупуването на близалки Chupa Chups и да играят за спечелване на моментни, седмични и големи награди.

За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните стъпки:

1. Да закупи близалка/и на Chupa Chups на минимална стойност 1,99 лв. с ДДС.

Близалките, които дават възможност за участие в Играта, са с търговска марка Chupa Chups. Списък с продукти, участващи в промоцията:

Близалки Best of

Ягода
Ябълка
Череша
Кола
Ягода-сметана
Малина-ванилия
Какао-ванилия

Crazy Dips

Ягода

Chupa Chups Skull (еденична бройка и плик)

Chupa Chups Melody Pops ягода

Chupa Chups Surprise (всички налични видове в търговския обект)

Chupa Chups XXL

Ягода
Ябълка
Кола

Chupa Chups XXL 4D

Череша-кола-пъпеш
Лайм-мента-горски ягоди
Боровинка-ягода-банан

2. Да влезе на интернет страницата на Възложителя www.chupatravel.com и да се регистрира с имейл, телефон и две имена;

3. Да регистрира касова бележка на сайта www.chupatravel.com, като качи снимка на касовата бележка и попълни датата и номера на касовата бележка. На снимката трябва да се вижда името на продукта, датата и кода (при условие, че продуктите са закупени от търговски обект, от който на издадената касовата бележка не пише Chupa Chups, е необходимо да се качи снимка на касовата бележка, до която присъстват и продуктите);

4. Да получи одобрение на касовата бележка. Качената бележка е със статус "изчакване". След преглед от администратор, статусът на бележката се променя на "одобрена" (в случай че отговаря на посочените условия) или "неодобрена" (в случай че не са изпълнени посочените по-горе изисквания).

Регистрираните касови бележки се одобряват от администратор в срок до 2 работни дни. Всяка регистрирана и одобрена от администратор касова бележка носи на потребителя 1 точка, с която участникът има възможност да завърти еднократно глобуса за спечелване на моментна награда - 1 от 140 ваучера на стойност 30 лева за пазаруване от eMAG. За да участва в седмичните томболи за 1 от 8 брандирани барбарона, участникът трябва да натрупа минимум 5 точки от регистрирани касови бележки. За да участва в томболата за 1 от 4 конзоли PlayStation 4 Pro The Last of Us Part ll Limited Edition, участникът трябва да натрупа минимум 10 точки от регистрирани касови бележки.

Точките се натрупват в профила на потребителя. Всеки 5 натрупани точки от даден потребител еднократно му носят възможност да спечели седмична награда. Всеки 10 натрупани точки му носят еднократна възможност за спечелване на голяма награда в края на промоцията. Всеки потребител може да спечели една моментна награда, една седмична награда и една голяма награда за целия период на кампанията.

В профила на потребителя има три брояча. Първият отчита натрупаните точки за завъртане на глобуса, с които потребителят може да спечели моментна награда. Вторият отчита натрупаните седмични точки, с които потребителят участва в томболата за седмична награда. Третият отчита общия брой натрупани точки от началото на кампанията до нейния край, с които потребителят участва в томболата за голямата награда.

В края на всяка седмица точките за седмичната награда се зануляват. Зануляването се случва в неделя в 23:59 ч., а седмичните наградите се теглят в понеделник. От 00:00 ч. в понеделник на всяка нова седмица (и в случай че не е спечелил седмична награда от предходната седмица) потребителят започва да трупа нови точки за участието в томболата за седмична награда. Спечелването на седмична награда и/или нулирането на точките за седмична награда не влияе върху натрупаните точки за голямата награда - те се събират до 23:59 на последния ден на промоцията.

Участникът е длъжен да запази касовия бон от покупката до приключване на Играта и получаване на наградата, за да удостовери направената покупка, в случай че бъде изтеглен като печеливш.

При регистрация на касов бон и одобрението му се появява бутон - “Играй”, който предоставя възможност на участника да завърти еднократно Forever Fun глобуса за спечелване на моментна награда. Участникът може да спечели 1 от 140 моментни награди. За да завърти глобуса, е необходимо да има минимум една точка. Всеки участник има правото да спечели само една моментна награда за целия период на кампанията.

За да участва еднократно в седмичната томбола, участникът трябва да събере минимум 5 точки в рамките на 1 седмица в своя профил за спечелване 1 от 8 брандирани барбарона с уникален дизайн Chupa Chups.

За да участва еднократно в томболата за спечелването на голямата награда 1 от 4 конзоли PlayStation 4 Pro The Last of Us Part ll Limited Edition, участникът трябва да събере поне 10 точки за целия период на играта в своя профил.

Награден фонд - общо 152 награди

Наградите, налични за участниците в Играта, са:

140 бр. ваучери на стойност 30 лева за пазаруване от eMAG;
8 бр. брандирани барбаронa;
4 бр. конзоли PlayStation 4 Pro The Last of Us Part ll Limited Edition

Всички печеливши ще бъдат обявявани на сайта www.chupatravel.com в момента на спечелването на наградата.
За да изпълни задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от всички спечелили голяма награда да предоставят три имена, адрес по лична карта и ЕГН като тези лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на справката по споменатата по-горе в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.

Приемайки награди с пазарна стойност 100 лева и над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл. 65, ал. 7 от ЗДДФЛ и всички свързани условия в същия закон /чл.38, ал.14/ в сила от 01 януари 2019г., Организаторът има задължението да начисли и удържи данъка, да Декларира  спечелената  награда  и начисления и удържан данък пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същия в съответните срокове. Награди с пазарна стойност 100 лева и над 100 лева са конзолите PlayStation 4 Pro The Last of Us Part ll Limited Edition.

ЛИНК за участие

Спечелете PlayStation 4 Pro, барбарони и ваучери за пазаруване в eMAG


Краен срок - 11 октомври 2020

Парти у дома? О, да!


Готов ли си за новата Stikeez вълна? Обзалагаме се, че да! Двайсет и четиримата приятели от Stikeez Happy Home са тук, за да направят деня ти по-щур и цветен. Всички заедно живеят под един весел и много купонджийски покрив и са най-шумните обитатели на квартала. И как да е иначе – останат ли сами, цялата къща оживява и партито не закъснява! Запознай се с цялата Stikeez тайфа и се включи в тяхната игра.

Промоцията е валидна в магазините на LIDL България от 14.09.2020 г. до 11.10.2020 г. или до изчерпване на количествата в рамките на този период само в Lidl.

В периода от 14.09.2020 г. до 11.10.2020 г. за всеки 20 лв. от стойността на покупката в един касов бон в магазини Lidl в България получавате 1 (една) фигурка Stikeez като подарък. Например ако стойността на Вашия касов бон е 64 лева, ще получите 3 (три) фигурки Stikeez.

Фигурките Stikeez са малки, меки гумени играчки, които могат да се колекционират. Благодарение на гумената си вендуза те се залепват здраво към всички гладки повърхности. Когато ги дърпаме, издават характерен звук. Фигурките Stikeez ще се получават на касите в магазини Lidl в България при плащане на покупката, която отговаря на посочените по-горе изисквания. Stikeez се раздават на произволен принцип и може да се падне всяко едно от тях. Ако фигурката Stikeez Ви се повтаря с вече полученa такaва, тя няма да може да бъде заменена с друга. Stikeez не са подходящи за деца под 3 годишна възраст. Могат да се използват от деца само под родителски надзор. Показаните в рекламните материали снимки и илюстрации на фигурки Stikeez служат само за илюстрация и могат да се различават незначително по цвят и форма от реалните фигурки.

В периода на кампанията бихте могли, ако желаете, да закупите допълнително и независимо от получаването на Stikeez, на стандартна цена:

Колекционерски албум на Stikeez – 4,99 лв .
Торбичка за съхранение на Stikeez  – 1,99 лв.

В цената на колекционерския албум и торбичката за съхранение не се включват фигурки Stikeez. Получаването на Stikeez не дава предимство при покупка на посочените артикули и не намалява цената им. Количествата на посочените артикули в магазините Lidl в България e ограничено и е възможно да се изчерпят още през първата седмица на кампанията. Организатор на кампанията за територията на България е "Лидл България ЕООД енд Ко." КД (Лидл България), с ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. "3-ти Март" №1, за контакт: www.lidl.bg/kontakt.

В случай че имате въпроси относно кампанията, може да се обърнете към служителите на касите в магазини Lidl в България.

Получените фигурки Stikeez не са предназначени за продажба! Продажбата/препродажбата на фигурки Stikeez може да доведе до нарушаване на права на Лидл България, друго дружество от Лидл групата или трети лица.

ЛИНК за участие

Промоционална кампания 'Stikeez Happy Home' в Lidl


Краен срок - 31 декември 2020

❗️❗️❗️ ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Лятото може и да е към своя край, но хубавите емоции с нас продължават! ☀️

Включи се в есенната ни кампания и спечели част от 50 000 лева награден фонд! 🥳🤩🥳
И тъй като ние смятаме, че всеки човек е късметлия, при нас ВСИЧКИ печелят! 🎉🎊
Карти за отстъпки, ваучери за гориво и брандирани артикули те очакват!

Какво трябва да направиш?
📍 Регистрирай своята EKO Family карта на нашия сайт : https://benzin.bg/promo/
🎰 Завърти колелото на късмета!
🎫 Спечели гарантирана награда!

За да се включи в играта, Участникът трябва да изпълни следните условия:
1.Да се регистрира чрез създаване на профил на интернет адрес https://benzin.bg/promo чрез  своя e-mail адрес  и  да  въведе  своите  лични  данни  (име,  фамилия,  адрес,  град, държава, телефон)
2. Да въведе своята benzin.bg Family карта чрез номера й, като по този начин свързва профила си и с картата, която притежава.
3.След въвеждане на всички данни –да завърти колело, с което да изтегли награда

Периодът на играта e от 01.09.2020г. до 31.12.2020 г.или до изчерпване на наградите

Участието в играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.

Играта  е  отворена  за  участие  на  всички  физически  лица,  навършили  18  години,  на територията на България, притежаващи benzin.bg Family карта с отстъпка за горива. Не се допуска  участие от  фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.

Наградитев играта“Benzin.bg”са общо 2245, като играта приключва след изтеглянето на последната награда. Всеки участник в играта ще има възможност да спечели една от изброените по-долу награди чрез завъртане на колело, което ще е активно в уебсайта на Организатора  и  профила  на  Участника  само  след  валидно  въвеждане  на  личните  му данни и номера на картата benzin.bg, която притежава.

* 1250 награди х 1 бр.карта за гориво, заредена с 25 лв., която сума може да използва за  всички  видове  горива в  бензиностанции ЕКО, Круиз  и  Петрол (без  франчайз обекти на Петрол) на територията на България

* 250 награди х 1 бр. карта за гориво, заредена с 50 лв., която сума може да използва за  всички  видове  горива в  бензиностанции ЕКО, Круиз  и  Петрол (без  франчайз обекти на Петрол) на територията на България

* 50 награди х 1 бр. карта за гориво, заредена с 100 лв., която сума може да използва за  всички  видове  горива в  бензиностанции ЕКО, Круиз  и  Петрол (без  франчайз обекти на Петрол) на територията на България

* 10 награди х 1 бр. карта за гориво, заредена с 200 лв., която сума може да използва за  всички  видове  горива в  бензиностанции ЕКО, Круиз  и  Петрол (без  франчайз обекти на Петрол) на територията на България

* 35х 1 бр. порадъчен комплект с брандирани артикули–бележник, визитник, USB зарядно за запалка на автомобил

* 650 х 2 броя Family карти с включена безплатната доставка

Наградите не включват разноски за куриерски услуги, освен награда 650 х 2 броя Family карти  с  включена  безплатна  доставка. Подобен  типразноски  са  за  сметка  на печелившия.2

Всички  спечелени  награди  могат  да  бъдат  взети  на  място,  от  „Мотобул“  ЕАД  (бул. Христофор Колумб 43, 1592 гр. София) или да бъдат изпратени към конкретен адресил и такъв на доставчик на куриерски улуги при поискване от Участника и за негова сметка.

ЛИНК за участие

Спечелете карти за гориво за 200, 100, 50 и 25 лв.


Краен срок - 15 ноември 2020

Право на участие в Кампанията имат всички дееспособни физически лица, навършили 18 години.

За участие в Кампанията се изисква закупуване на продукт, съгласно описаното в тези Раздел VІІ„Механизъм за участие в Кампанията“ на тези Общи условия.Работниците и служителите на Организатора,лицата, с които работниците  или  служителите  на  Организатора се  намират  в  брак  и  лицата,  с  които  работниците или служителите на Организатора се намират в родство по пряка линия първа степен (майка/баща –син/дъщеря) и по съребрена линия втора степен (брат/сестра) нямат правода участват в тази Кампания.

Наградниятфонд за целия Период на Кампанията включваследните предметни награди:

4 (четири) броя Смартфон Apple iPhone 11, 64 GB;
4 (четири) броя лаптоп Lenovo IdeaPad 3;
8 (осем) броя SONY PLAYSTATION 4 SLIM 500 GB;
68 (шестдесет и осем) броя кафе машина DeLonghi модел EC191CD;
96 (деветдесет и шест) броя Хавлиени кърпи с брандинг на търговската марка„TESY“, наричани всеки поотделно по-нататък в настоящите Общи условия „Награда“.

Не се допуска замяна на Награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена Награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

Механизъм за участие в Кампанията.

Участникът следва да закупи през Периода на Кампанията минимум 1 (един) брой от продуктите изброени на сайта на кампанията от търговски обект и/или онлайн магазин, на Територията на Кампанията.

Участникът следва да достъпи интернетстраницата: www.promo.tesy.bg и да въведе в нарочната форма изискваната информация: своите две имена (собствено и фамилно име), имейл адрес,телефонен номер, населеното място, в което е закупен продуктът и номер на гаранционната карта, придружаваща закупения продукт (за повече информация защо и как обработваме вашите данни, вижте Вашите информационни права по GDPR). След въвеждане на изискваната информация Участникът следва да се съгласи с тези общи условия и с политиката за защита на личните даннии да натисне бутона „Регистрирай се“. След натискане на бутона „Регистрирай се“ Участникът ще получи потвърждение, както на интернет страницата: www.promo.tesy.bg,така и на посочения от него имейл адрес, потвърждаващ регистрацията на продукта, като това потвърждение съставлява  потвърждението  за  участие  в  Кампанията. Един  Участник  има  право  на  неограничен  брой регистрации на интернет страницата: www.promo.tesy.bgкатономерът на гаранционната карта, придружаваща закупения  продукт,  въведен  при  последваща  регистрация, следва  да  се  различава  от  въведените  при предходните регистрации на същия Участник номера на гаранционни карти.

Чрез жребий на случаен принцип, ще бъдат определени имената на общо 180участници, които печелят Награда. Тегленията на печелившите участници ще бъдат извършени както следва:

На 25.09.2020 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 20 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

На 02.10.2020 г.чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 20 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

На 09.10.2020 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 20 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

На 16.10.2020 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 20 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

На 23.10.2020 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 25 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

На 30.10.2020 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 25 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

На 06.11.2020 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 25 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

На 16.11.2020 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 25 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

Непосредствено след 22.11.2020 г.чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на резервни победители, които ще имат право да получат Награда, ако печеливш в съответното теглене участник не е изпълнилпосочените в т. 13 илит. 14 на тези Общи условия изисквания.

Имената на печелившите участници, както и първите три и последните три цифри на регистрираните от тях телефонни  номера за  контакт ще  бъдат  публикувани  от  Организатора  на  интернет  страницата: www.promo.tesy.bgв  деня,следващ  деня  на  съответното  теглене.Всеки  от  печелившите  участници  в Кампанията ще получи потвърждение от Организатора на посочения от него имейл адрес, че е спечелил Награда.  Потвърждениетоот  Организатора  по  предходното  изречение  ще  съдържа  хиперлинк  към регистрационна форма, в която печелившият участник следва да попълни трите си имена, населено място, пощенски код, адрес за доставка на Наградата и телефон за връзка с Организатора не по-късно от 22.11.2020 г., включително.В случай, че печелившият участник не стори това или го стори, но извън посочения по-горе срок, същият губи правото си да получи Награда.

Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите участници на посочен от тях адрес, чрез куриер или служител на Организаторадо 10 работни дни от датата на надлежно попълване на регистрационната форма по т. 13 от тези Общи условия. Наградата може да бъде получена само от спечелилия наградата Участник и след представяне на лична карта, оригинал на фискален бон, удостоверяващ закупуването на продукта, за който е издадена гаранционната карта, посочена в печелившата регистрация на Участника и регистриранатана интернет страницата: www.promo.tesy.bgномер на гаранционна карта, съответстващаизцяло на въведенатапо реда на т. 11, и след подписване на приемо-предавателен протокол за получаването ѝ. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившияи само в случаите, в които наградата съставлява награда по т. 8.5 от тези Общи условия. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж.

Награди, непотърсени в срок до 22.11.2020 г., включително, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез жребий, между останалите участницив Кампанията.

ЛИНК за участие

Спечелете iPhone 11, лаптопи, SonyPlaystation 4, кафемашини и хавлиени кърпи


Краен срок - 30 септември 2020

Играта се провежда само в обектите на Петрол (Petrol) на територията на Република България.

В Играта участват всички продукти с марката NESTLE® LION® и/или NESTLE®  LION® Pop Choc и/или NESTLE® LION2GO®.

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите в „Нестле България“ АД.

За срока на Играта, посочен в Раздел 2, точка 1 по-горе, участник в Играта може да спечели 1 (една) от следните награди:

    50 (един от петдесет) ваучера за гориво на стойност 50 лева за бензиностанции Петрол, валидни до 31.12.2020г
    59 (един от петдесет и девет)  сака LION
    21 (двадесет и една) раници LION

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност

За да участва в Играта потребителят трябва да:

(а) закупи от участващите продукти за минимум 3,00 (три) лева в един фискален бон. Покупката трябва да се е случила в периода на Играта.

 (б)  въведе номера на фискален (и) бон(ове) от закупените продукти, участващи в Играта, и качи снимка(и) на фискалния(ите) бон(ове) на Интернет адрес: www.nestle.bg/lion („Сайта на Играта“). Снимките на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти, закупени на  минимална стойност, покупката не е извършена в периода на Играта или от обектите на Петрол (Petrol) на територията на Република България, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалният/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

 (в) запази фискалния бон до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

На 05.10.2020г. на случаен принцип чрез специализиран софтуер, в присъствието на представители на „Нестле България“ АД ще бъдат изтеглени 50 (петдесет) спечелили ваучер за гориво, 59 (петдесет и девет) спечелили сак LION и 21 (двадесет и един) спечелили раница LION. Ще бъдат изтеглени и 10 (десет) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Имената на печелившите ще бъдат публикувани на  09.10.2020г. на www.nestle.bg/lion.

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

В случай, че спечелилият участник не отговори на имейла и не предостави адрес, на който наградата да бъде доставена, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на изтеглените печеливши участници, ще се счита, че спечелилият участник се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да уточни условията по доставка на  наградата, както и ако спечелилият участник не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на печелившите участници, ще се счита, че спечелилият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи за справка на куриера регистриран и изтеглен печеливш  фискален бон, който ще бъде върнат веднага.  Ако същият не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата;

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага;

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

Наградите се доставят само на територията на България.

ЛИНК за участие

Спечелете ваучери за гориво, раници и сакове от LION


Краен срок - 30 септември 2020

За да се включи участник в Кампанията, той трябва да се регистрира за участие, като качи своя снимка с чаша кафе - сам или в компанията на други хора и предостави име, имейл адрес и телефон, на който може да бъде открит, в случай на спечелване на награда. След като завърши регистрацията и изпрати снимката и своите данни, всеки участник автоматично се включва в томбола за награди.

След изтичане на крайния срок на Кампанията (30.09.2020 г.), общо 7 (седем) участника ще спечелят награди, които ще бъдат изтеглени на томболен принцип измежду всички участвали.

Наградният фонд за целия период на Кампанията включва: 7 бр. Lavazza комплекта, състоящи се от кафеварка Carmencita, 2 чаши за еспресо, 1 чаша за дълго кафе и 4 пакета смляно кафе (2 бр. Tierra Peru и 2 бр. Tierra Brazil).

Печелившите участници ще бъдат обявени на 01.10.2020 г. на Интернет адрес:  https://thenewhumanity.lavazza.bg/

Награди, непотърсени в 20-дневен срок след обявяване на печелившите, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично", вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията; б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Кампанията или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата.

С регистрацията си в Кампанията, участниците декларират, че всички лица, присъстващи на снимките, дават съгласието си, че снимките, могат да бъдат използвани от Организатора в организираните от него рекламни кампании на търговска марка Lavazza. Участниците отстъпват на Организатора изключителното право на ползване на снимката, с която участват, по смисъла и в обема на чл. 18 от ЗАПСП, без ограничение във вида на ползването и/или обхвата на изключителността и/или интензитета на ползване, като Организаторът има право да ги използва изцяло по своя преценка, включително многократно и/или последващо използване от същия вид и/или в преработен или адаптиран вид, използване, опосредено без ограничение на способа на възпроизвеждане и разпространение от Организатора и/или от / чрез последващи ползватели, с търговска, рекламна и представителна цели, за максималния срок, определен от ЗАПСП и за територията на целия свят.

ЛИНК за участие

Спечелете 7 броя Lavazza комплекта


Краен срок - 27 септември 2020

КОНКУРС ЗА КОРИЦА НА КНИГА „ПАЗИТЕЛИТЕ НА ПЛАНЕТАТА“

за деца от 3 до 6, от 7 до 10, 11 до 14 и от 15 до 18 години

    Конкурсът е част от кампанията „Стара хартия за нова книга“.
    Организатори на конкурса са „ЕКОПАК България“ АД. Книжен център „Гринуич“ и издателство „Ентусиаст“, част от „Алто комюникейшънс енд пъблишинг“ ООД, ЕИК 200365823, със седалище и адрес на управление: София, ул. „Кракра“ 20, ет. 1, ап. 6
    Организаторите си запазват правото да допълват или да променят правилата за участие в конкурса, като промените влизат в сила след публикуването им на сайтовете и на фейсбук страницата на „Стара хартия за нова книга“ и на сайта на издателство „Ентусиаст“, откъдето участниците следва да се информират за тях.
    Организаторите стават притежатели на авторските права върху рисунките на участниците.
    Конкурсът се провежда в рамките на кампанията „Стара хартия за нова книга“ 2020 г., организирана от „ЕКОПАК България“ и Книжен център „Гринуич“.
   
Победителите ще бъдат обявени на фейсбук страницата на „Стара хартия за нова книга“ и на сайтовете на Книжен център „Гринуич“ и на издателство „Ентусиаст“:

http://www.greenwich.bg/, http://enthusiast.bg/

https://www.facebook.com/starahartia/?ref=bookmarks

    Конкурсът се провежда в четири категории и право на участие в него имат деца от 3 до 6 години, от 7 до 10 години, 11 до 14 години и от 15 до 18 години.

Изисквания:

1.   Формат:

    Кориците могат да бъдат създадени на компютър или на лист с формат А4 и с материали по избор на участниците

2.   Срок, форма и начин за предаване на творбите:

    творбите следва да бъдат изпратени на e-mail: books@enthusiast.bg
    срок за изпращане: 23:59 ч., 27 септември 2020 г.

3  Придружаваща информация:

    две имена и годините на автора;
    личен телефон и e-mail на родител за връзка.
        Всяко дете може да участва само с 1 предложение за корица.

Творби, които не отговарят на изискванията, отпадат от класиране.

Критерии за оценяване:

    визията на корицата трябва да отговаря на заглавието на книгата „Пазителите на планетата“;
    корицата трябва да бъде на екологична тематика;
    корицата трябва да е авторска и да пресъздава гледната точка на своя автор – как си представя съвременните ЕКОгерои? Как помагат за това Земята да бъде по-чисто и гостоприемно място за живот?;
    включване на елементите, които традиционно присъстват в една корица – заглавие, автор, лого на издателство;
    изразителност и креативност;
    оригиналност и творчески подход – цветови съчетания, създаване на цветова гама и хармония.

Оценяването се осъществява от тричленно жури, включващо художник, издател и дизайнер.

Награден фонд в трите категории:

    категория от 15 до 18 г. – комплект книги на издателство „Ентусиаст“.
    категория от 11 до 14 г. –  музикалната илюстрована книга „Котаракът Франт и загадъчният остров“ от Иван Раденков, издавана от издателство „Ентусиаст“.
    категория от 7 до 10 г.  – подаръчен комплект с принадлежности за училище „Maped“
    категория от 3 до 6 г. – подаръчен комплект „Maped“

Участието в този конкурс не е обвързано с покупка на продукт.

Правилата на играта са изготвени от организаторите от Книжен център „Гринуич“ и  издателство „Ентусиаст“, част от „Алто комюникейшънс енд пъблишинг“ ООД. Те са публично оповестени и достъпни за целия период на конкурса на: https://enthusiast.bg/bg/novini/novini/usloviia-na-konkursa-pazitelite-na-planetata

С участието си в конкурса, участниците се съгласяват да спазват условията на настоящите правила.

Всеки възникнал спор между организаторите на конкурса и участниците в него се разрешава по пътя на преговори и в духа на разбирателство и сътрудничество,  а при непостигане на съгласие  спорът може да бъде отнесен за решаване от компетентния български съд и да бъде решен в съответствие с българския материален закон.

ЛИНК за участие

Конкурс за детска рисунка 'Пазителите на планетата'