Спечелете таблет Samsung Galaxy Tab E

Няма коментари

Краен срок - 6 юли 2017

#CredissimoТърсиТеб
Помогни ни да се съберем 160 000 истински приятели, като се включиш в новата ни игра! Как?
👉 Харесай страницата ни и покани твоите приятели
👉 Сподели в коментар в кой град се намираш
👉 Участвай за уникален таблет Samsung Galaxy Tab E

Всеки Участник има право да публикува коментар само веднъж.

За участие в Играта, Участникът следва да използва своя персонален Facebook профил.

Участникът, който изпълни условията по т. VI и отговаря на изискванията  на т. V, ще участва в Играта на томболен принцип за спечелване на  Наградата.

Участието в Играта и предоставянето на Наградата  от Организатора на Победителя не е обвързано с покупка на стоки или  услуги.

Един победител ще бъде изтеглен и обявен на 07.07.2017 г., 17:00 часа във Facebook страницата на Организатора.

Победителят ще бъде определен на томболен принцип от назначена от  Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното  приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на  съответния Констативен протокол.

Победителят ще бъде обявявен  на Facebook страницата на Организатора, чрез посочване на спечелилия  Facebook профил и/или имената на печелившия Участник.

Организаторът поема ангажимент в деня по т. VI.6.1. да уведоми публично и  лично печелившия Участник. Публично се счита съобщението, отправено във  Facebook страницата на Организатора. Лично се счита съобщението във  Facebook, изпратено от Организатора към печелившия Участник.

Печелившият Участник следва да посети офиса на Организатора, за да  получи Наградата си в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на  съобщението по т. VI. 6.1, но не по–късно от 30 (тридесет) работни дни  от обявяване на Победителя по т. VI.6.4.

Печелившият Участник  може да получи Наградата си всеки работен ден в часовете между 10.00 ч.  и 18.00 ч. на посочената локация, а именно: гр. София 1463, район  Триадица, бул. „Витоша” № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център  „България”. При получаване на Наградата, печелившият Участник се  идентифицира с лична карта, като за връчването на същата се съставя  двустранен протокол, който печелившият Участник се задължава да подпише,  като условие за връчването.

Организаторът не поема транспортните и другите разходи на спечелилия Участник във връзка с получаването на Наградата му.

Връчването на Наградата може да бъде публично събитие. С участието си в  Томболата, Участниците дават съгласието си, в случай че спечелят  Награда, да бъдат снимани във фото и/или видео материал, както и техните  имена и снимка да станат публични и да бъдат използвани в аудио, фото  или видео материал от Организатора, без за това да е дължимо заплащане  на хонорар. Спечелилият Награда се съгласява, че ще подпише писмена  декларация за горното, като неподписването на такава не отменя така  даденото съгласие по предходното изречение, но дава право на  Организатора да не връчи Награда на съответния Участник.


Спечелете СЕГА

Няма коментари :

Публикуване на коментар