Спечелете 5 перални Whirlpool и 100 комплекта продукти Savex

Няма коментари

Краен срок - 30 юли 2017

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка.

За да участва в Играта, участникът трябва да влезе в уебсайта на Savex, където e разположена информация за стъпките, които участникът трябва да следва, за да участва. Участникът трябва да натисне бутон „Напред“, да се запознае с трите факта за иновацията и да натисне бутон „Играй“. Участникът трябва да изгледа въвеждащо видео и да отговори на три въпроса свързани с иновацията. При правилни отговори на въпросите се появява автоматично на екрана прозорец с регистрационна форма, в която Участникът следва да въведе следните данни: име и фамилия, телефонен номер, e-mail. Всеки потребител има право да участва само един път в Играта, с един мобилен номер и e-mail адрес.

След изтичане периода на Играта, на 30.07.2017г., ще бъдат изтеглени 105 участника измежду всички отговорили вярно на въпросите. Изтеглените участници печелят една от наградите описани в т. 7.1. от настоящите Правила. Номерата на печелившите Участници се теглят автоматично чрез специално разработен за нуждите на Играта софтуер за теглене на печеливши на случаен принцип, в присъствие на член от екипа на Изпълнителя и Организатора, след което печелившите профили се проверяват ръчно от представител на Изпълнителя за нередности като, но не само: невалидни мобилни номера, e-mail адреси, невалидни регистрации и др. Печелившите, се обявяват в срок до 5 работни дни от тегленето по предходното изречение на уебсайта на играта, в подраздел „Печеливши“. Всички печеливши в рамките на 5 дни след проведеното теглене ще получат SMS на мобилния номер, който са посочили при регистрацията си в играта с информция за спечелена награда и информация за начин на потвърждение на наградата си. В срок от 14 дни от получаване на съобщението по предходното изречение, спечелилият участник следва да се обади на посочения в съобщението телефонен номер за да остави данни за доставка на наградата си (три имена, адрес и телефон за връзка).

Наградите ще бъдат доставени до печелившите участници чрез куриер, за сметка на Организатора, на посочен от тях адрес, до 30 работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на данни за доставка, съгласно т. 5.2. от настоящите правила. Наградата може да бъде получена лично от печелившия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия.

Наградите в Играта са както следва:
1. Перална машина Whirlpool AWO/C 70100 – 5 бр.
2. Комплект течен прах за пране Savex (1,3l) и омекотител Savex (1l) – 50 бр.
3. Комплект прах за пране Savex (2kg.) и омекотител Savex (1l) – 50 бр.

Спечелете СЕГА

Няма коментари :

Публикуване на коментар