Спечелете 3 барбарона, 12 дивана и 40 награди изненади от Mentos

Няма коментари

Краен срок - 12 юли 2017

Участието не е обвързано с покупка.

За участие в играта участникът трябва да изпълни следните условия:

1. Да се регистрира на сайта http://www.sayhellochallenge.com/

2. Да качи снимка/видео как е изпълнил предизвикателство/предизвикателства.

● При изпълнение на поне 10 /десет/ предизвикателства участникът се включва в томбола за барбарон.

● При изпълнение на поне 3 /три/ предизвикателства всяка седмица участникът се включва в томбола за надуваем диван.

● При изпълнение на поне 1 /едно/ предизвикателство участникът се включва в томбола за Mentos изненада.

4. В края на всяка седмица ще бъдат изтегляни:

- 10 /десет/ награди - Mentos изненада

- 3 /три/ награди - надуваеми дивани

4.1. В края на играта ще бъдат изтеглени:

- 3 /три/ награди - барбарона

5. Организаторът декларира, че е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД и осъществява обработването на личните данни съгласно правилата на ЗЗЛД.

V. НАГРАДЕН ФОНД

1. Наградите, налични за участниците в промоцията, са:

- 40 /четиресет/ награди - Mentos изненадa

- 12 /дванайсет/ награди - надуваем диван

- 3 /три/ награди - барбарон

Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

В края на всеки период от кампанията ще бъдат изтегляни чрез жребий печелившите участници, които ще спечелят награди.

Печелившите ще бъдат изтеглени на томболен принцип в офиса на Възложителя “ВДГ ЕАД”.

Дати на обявяване на печелившите:

● Седмични награди: 21.06.2017г.; 28.06.2017г.; 05.07.2017г.; 12.07.2017г.

● Награди в края на играта: 12.07.2017г.

Всеки от обявените съгласно предходната точка печеливши участници ще бъде уведомен за спечелената награда чрез имейл на посочения от него адрес при регистрация. След като участникът се уведоми, че е спечелил наградата, той може да предостави своите данни: трите имена, точен адрес за доставка и телефон за обратна връзка в 5-дневен срок. В случай, че не се съобрази с това, участникът губи правото си да получи наградата.

Всички спечелили потребители, които са подали коректни данни за доставка, ще получат своите награди в рамките на 30 работни дни след края на играта.

Не се допуска замяна на награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Спечелете СЕГА

Няма коментари :

Публикуване на коментар