Спечелете 10 надуваеми шезлонга от Praktis

Няма коментари

Краен срок - 31 юли 2017

🏆🌞🏆 Спечели с лятната игра на Praktis! Отиди на сайта на Praktis, попълни формата за регистрация, следвай указанията и участвай за 1 от 10-те „мързеливи“ шезлонга - бързо се надуват, майсторски се ползват. Всеки понеделник, в периода от 27 юни до 31 юли, ще теглим по двама късметлии, които на меко да посрещнат лятото.

На страницата на Играта на Praktis на адрес https://praktis.bg/game, в посочения период на Играта, ще бъде публикувана форма за регистрация в Играта. Участникът попълва изисканите данни във формата за регистрация и ги изпраща. Право да участва в тегленето на награда от Играта има само участник, който правилно и точно е попълнил всички изискуеми данни за регистрация, изпратил ги е, като е натиснал бутонът „Включване в играта“ и е потвърдил участието си , като е кликнал на линка от получения имейл. Успешно регистрираният участник е препратен към явтоматично генерирана страница на която получава утвърждение, че е включен в Играта.

Всеки участник, който е попълнил формата за регистрация от Играта на Praktis през периода на Играта, участва в тегленето на наградите. Всеки участник има право да се записва за участие по веднъж за целия период на провеждане на играта. За играта ще бъде определени 10 (десет) печеливши на томболен принцип и ще бъдат обявявани всеки понеделник по двама печеливши участника, през периода на провеждане на Играта: от 27.06.2017 г.  до 31.07.2017 г. включително.

Имената на печелившия участник ще бъдат публикувани на сайта на Praktis https://praktis.bg/ и на Facebook страницата на Praktis  https://www.facebook.com/HipermarketPraktis/. Печелившите участници ще бъде уведомени чрез съобщение на оставения от тях в регистрационната форма на играта имейл.

За да получи наградата си, всеки печеливш от Играта трябва да се свърже в срок от 7 календарни дни с Praktis на посоченият имейл. Печелившият трябва да посочи телефон за връзка, трите имена и населено място, за да получи информация относно начина на получаване на наградата. Наградата ще бъде изпратена от куриерска фирма и за да получи наградата, печелившият участник задължително следва да се легитимира с лична карта пред куриера.

В случай че награда бъде спечелена от участник под 14 години, Организаторът на Играта ще изиска приемане на наградата от негов родител/ настойник и при липса на такъв в посочените срокове, участникът губи правото си на награда. В случай че награда бъде спечелена от участник между 14 и 18 години, Организаторът на Играта ще изиска съгласие за приемане на наградата от негов родител/ настойник и при липса на такъв в посочените срокове, участникът губи правото си на награда.

Наградата са 10 броя надуваеми шезлонга.

Спечелете СЕГА

Няма коментари :

Публикуване на коментар