Спечелете 5 ваучера за пазаруване Cadhoc

Няма коментари

Краен срок - 20 юли 2017

Играта на „ПРОФИ КРЕДИТ България“ ЕООД представлява предоставяне на отговор на три въпроса. Провежда се в социалната мрежа Facebook. На всеки въпрос участникът може да избере един от няколко възможни отговора. Всеки въпрос има само един верен отговор. Участникът има по 180 (сто и осемдесет) секунди, за да отговори на всеки въпрос. Верният отговор на всеки въпрос носи на участника по 1000 точки. Ако участникът не посочи верен отговор в рамките на 180 секунди, за съответния въпрос не се начисляват точки. При грешен отговор, участникът също не получава никакви точки. В случай че участникът отговори правилно на въпрос преди изтичането на 180 секунди, разликата до 180 секунди му се начислява като точки към 1000-та точки за верния отговор, като за всяка оставаща секунда от времето за отговор се начислява по една допълнителна точка.

Например: Ако бъде отговорено правилно на въпрос за 100 секунди, за този въпрос участникът получава 1080 точки общо. Така се изчисляват точките за всеки един от въпросите. Крайният резултат от получените точки за зададените въпроси се формира като се сумират получените точки от трите въпроса.

След отговаряне на въпросите или изтичане на времето за отговор всеки участник може да избере да сподели играта, като използва бутона “share”. Този бутон се появява на последната страница, след отговаряне на въпросите или изтичане на времето за отговор. Участникът, който е споделил играта, получава по 50 допълнителни точки към крайния си резултат за всеки нов играч. Нов играч е друг Facebook потребител, който е кликнал върху линка на споделената игра и се е включил в нея, като е отговорил на поне един от въпросите.
Всеки участник може да играе на играта само веднъж.

След приключване на играта на 20.07.2017 всички играчи се класират според общия брой точки към 23:59:59 часа на 20.07.2017, натрупани от отговорите на въпросите и споделянето на играта. Първите 5 (пет) участници, с най-много точки, печелят награда – подаръчен ваучер на стойност 40 лева за пазаруване в повече от 11 000 търговски обекта в страната, които имат стикер CADHOC. Ако има участници с равен брой точки, за тях ще бъде направено допълнително класиране според момента на включването им в играта. Този, който се е включил в играта по-рано, ще бъде класиран пред останалите.

Победителите ще бъдат обявени на 21.07.2017 г. във Facebook страницата на „ПРОФИ КРЕДИТ България“ ЕООД.

Наградата ще бъде изпратена на победителите по куриер и за сметка на организатора, в срок от 10 (десет) работни дни, считано от момента, в който организаторът е уточнил с победителя ден и адрес за доставка съгласно раздел V, т. 2.

Спечелете СЕГА

Няма коментари :

Публикуване на коментар