Спечелете хладилни чанти, бижута Сваровски и ролер топки

Няма коментари

Краен срок - 21 август 2017

В Играта се разпределят следните награди:
• 10 бр. Гимнастическа топка ролер 100х50 см
• 10 бр. Комплект бижута с камъни Сваровски
• 10 бр. Хладилна чанта

В Играта може да участва всеки, който има навършени 18-години и приеме настоящите Правила и Общите условия.

В приложението всеки участник може да участва повече от веднъж.

Провеждането и участието в приложението се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу. Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в приложението само след приемане на настоящите Правила. Не може да бъде участник в играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на приложението. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на приложението преустановява участието на такова лице в Играта. В играта не могат да участват непълнолетни или малолетни лица.

На 31.07.2017 г. комисия, определена от Организатора, ще определи на лотариен принцип 5 участници, които ще спечелят награда Гимнастическа топка ролер 100х50 см, 5 участници, които ще спечелят награда Комплект бижута с камъни Сваровски и 5 участници, които ще спечелят награда Хладилна чанта.

На 21.08.2017 г. комисия, определена от Организатора, ще определи на лотариен принцип 5 участници, които ще спечелят награда Гимнастическа топка ролер 100х50 см, 5 участници, които ще спечелят награда Комплект бижута с камъни Сваровски и 5 участници, които ще спечелят награда Хладилна чанта.

В томболата участват всички, които са направили успешна регистрация за участие в Играта.

Организаторът уведомява печелившите участници.

Организаторът си запазва и правото, но не е задължен, да обявява победителите, спечелили наградите публично, като ги публикува на стената на http://promo.lactacare.bg/lactacare-stop2017/

• Организаторът ще изпрати до всеки спечелил участник, съобщение на регистрирания адрес на електронна поща.. След изпращане на съобщението, в 3-дневен срок, спечелилите трябва да се свържат с Организатора на посочения в съобщението телефон и да предоставят поисканата информация за контакт, за да се уточни как и къде ще получат наградата си.

Спечелете СЕГА

Няма коментари :

Публикуване на коментар