Спечелете 5 комплекта буркан за коктейл + студен чай

Няма коментари

Краен срок - 30 юли 2017

Отговори на въпросите на Аhmad Тea
Регистрирай се в томболата
5 човека от Вас ще спечелят кутия студен чай Ahmad Cold Brew + специален коктейлен буркан

Участник в Играта е всяко физическо лице, което е български гражданин и е направило валидна регистрация в Периода на Играта.

За да участва в Играта всеки Участник, трябва да предостави адрес на електронна поща (e-mail), телефонен номер и име.

Печелившите Участници имат право да получат Награда, която включва:

5 кутии студен чай Ahmad Cold Brew + специален коктейлен буркан (петимата печеливши получават по 1 бр. награда включваща сет от кутия студен чай Ahmad Cold Brew + специален коктейлен буркан)

Имената на печелившите Участници ще бъдат изтеглени на 31 - ви юли, 2017 г., посредством жребий на случаен принцип от базата данни, включваща всички Участници и техните имена. Имената на печелившите Участници ще бъдат оповестени на интернет страницата на Woman.bg.

Наградата ще бъде предоставена на печелившите Участници, при условие, че същите отговарят на условията на настоящите Официални правила и:  предоставят следната информация:

(i) име, презиме, фамилия (вкл. и на латиница съгласно документите му за самоличност);

(ii)   дата на раждане;

(ii)   постоянен адрес на територията на Република България.

Служител на Организатора ще се свърже с печелившите Участници чрез посочените, при регистрация, адрес на електронна поща, за да ги уведомят за спечелената Награда и начина на получаването й.

Печелившите Участници, в последствие, трябва да установят контакт с Организатора за получаване на Наградата в рамките на 5 (пет) работни дни от публикуване на обявата по точка 7.1 по-горе.

Печелившите Участници ще получат Наградата си в рамките на 45 (четиресет и пет) работни дни от публикуване на имената им на интернет страницата на Woman.bg, освен ако не е уговорено друго между Участник и Организатор.

Спечелете СЕГА

Няма коментари :

Публикуване на коментар