Спечели енергоспестяващ климатик LG Advance Plus с wi-fi

Няма коментари

Краен срок - 9 август 2017

Играта ни "Освежи съседа" започна! Ако искаш да спечелиш супер тихия, енергоспестяващ климатик LG Advance Plus с wi-fi, просто трябва да охладиш съседите с няколко клика!

Ела, опитай се и спечели! #охладисъседа

Награда: 1 бр. LG Advance Plus (wi-fi) (PM09SP)

Играчът трябва да играе по време на определения период на Играта като щракне върху менюто "Игра за награда" и се регистрира с попълването на задължителните данни. Тези, които са се регистрирали в Играта по време на периода на Играта, ще участват в Тегленето (виж точка 2.4), сред които на 11 август 2017 г. ще бъде определен 1 победител, който има право на наградата, и 3 резерви, чрез машинно теглене от базата данни на случаен принцип. Тегленето
не е публично. Избраните победители ще бъдат уведомени от Изпълнителя по имейл.

При регистрирането е задължително да се дадат следните данни:
• Собствено име
• Фамилно име
• Имейл адрес
• Абонамент за бюлетина на LG
• Приемане на Правилата за играта

Всеки играч участва в тегленето с еднократен шанс.
• - Играчът трябва да удовлетворя следните условия, за да може да участва в тегленето: дееспособен български гражданин, навършил 18 години, има валидна лична карта, издадена от компетентните български органи,
• - регистрирал се е за Играта,
• - абонирал се е за бюлетина,
• - приел е настоящите Правила на играта.

Организаторът провежда тегленето след закриването на етапите на играта за награда, на 11 август 2017 г. в 16:00 часа, сред Играчите, получили право на участие в тегленето, до закриването на Играта.

Място на тегленето: седалището на Изпълнителя. Тегленето се извършва посредством компютър, на случаен принцип. При тегленето ще бъдат изтеглени 1 победител и 3 резерви.

В срок от 5 работни дни от датата на тегленето, Организаторът по имейл уведомява победителя за факта на печалбата. Победителят е длъжен по указания в уведомлението начин, в срок от 10 календарни дни от уведомяването, да заяви искането си да получи наградата и да докаже, че отговаря на условията за право на наградата, и само след това ще има право да получи наградата.

Получаването на наградата става лично в седалището на LG Electronics в София, България (София, 1784, бул. Цариградско шосе 115Г), разходите, направени във връзка с получаването (напр. разходи за пътуване до мястото на получаване на наградата) се поемат от Играча.

Наградата трябва да бъде получена от победителя в срок от 30 дни от Срока, в седалището на Организатора.

Спечелете СЕГА

Няма коментари :

Публикуване на коментар