Спечели ваучер на стойност 10 000 евро за мечтаната ваканция

Няма коментари

Краен срок - 15 август 2017

Конкурс „Летни истории 2017“

Това лято е за теб, за случките и историите, с които те сблъсква животът ти! Предизвикваме те да вкусиш от всички тях и да ги подчиниш на своя стил. Улови тези диви моменти, тези цветове на живота ти и ги запечатай в един феноменален кадър.

Спечели ваучер на стойност 10 000 евро, за да сбъднеш мечтаната ваканция!

Включи се със снимка и история към нея и получи шанс да спечелиш пътешествието на мечтите си, за да имаш още истории, които после да разказваш!
Сподели с колкото можеш повече свои приятели и изживей лятото на пълни обороти!

Моля, не се включвайте в тази промоция, ако не сте в състояние да пътувате извън страната си.

За да се включите в конкурса, е необходимо:

(i) да се регистрирате в страницата за регистрация на адрес www.canon.bg/summerstories, като въведете своето име, валиден телефонен номер, валиден имейл адрес и декларирате съгласие с условията на конкурса

(ii) да приложите (качите) в страницата за регистрация своето предпочитано фотографско изображение, запечатало Вашата лятна история ("Вашето изображение"), в www.canon.bg/summerstories към своята регистрация;

(iii) в страницата за регистрация да напишете текст към своето изображение, описващ вашата лятна история в максимум 750 (седемстотин и петдесет) символа.

(iv) да завършите регистрацията, като щракнете върху бутона ИЗПРАТИ.

Максимум една заявка за участие на човек чрез регистрация през периода на промоцията. Всички допълнителни заявки за участие, подадени от едно и също лице, няма да бъдат приемани и оценявани и няма да бъдат допускани до участие за наградата.

Победителят в този конкурс ще бъде избран от независимо жури, включващо един представител на Canon и една известна личност. Критериите за подбор ще се основават на художествената стойност на изображението, качеството на изображението, оригиналността на изображението и художествения заряд на текста от до 750 (седемстотин и петдесет) символа.

Победителят в конкурса ще бъде уведомен в рамките на 6 (шест) седмици от крайния срок на конкурса на предоставения телефонен номер и имейл адрес. В случай, че изборът на победител се забави поради технически проблем или поради някаква друга причина, Canon ще проведе конкурса възможно най-скоро, без да поема отговорност за евентуално такова забавяне. Решението на журито е окончателно и Canon няма да участва в обсъждания или кореспонденция.

Победителят трябва да потвърди, че приема наградата (както е посочено по-долу), в срок от 5 (пет) дни след получаване на уведомлението за спечелването на конкурса от Canon. Ако наградата не бъде приета от победителя в този период или ако избраният победител няма възможност да приеме наградата, както е посочено – ваучер на стойност 10 000 евро за почивка в дестинация или дестинации, избрани от победителя, чрез местната туристическа агенция Балкан Комфорт Д.М.С. ООД преди 31 декември 2017 г., Canon има право да оттегли предложението и да присъди наградата на следващия поред класиран участник.

Победителят в конкурса ("победителят") ще получи ваучер на стойност 10 000 евро за почивка в дестинация/дестинации по негов избор чрез местна туристическа агенция и може да вземе със себе си едно или повече лица в рамките на бюджета от 10 000 евро. Крайният маршрут трябва да бъде потвърден от Canon и победителя.

Наградата е предмет на условията на местните туристически агенции и Canon не носи отговорност в случай, че по някаква причина победителят получи отказ за определен полет или настаняване.

Всички пътувания трябва да започнат преди 31 декември 2017 г. и трябва да завършат до 30 септември 2018 г., като зависят от наличието на свободни места и не включват пътуване през Коледните празници (21 декември – 3 януари 2017/2018), Великден и всички други европейски официални празници. Всякакви други пътувания, настанявания, храни и напитки и други неща, които не са посочени в наградата, се уреждат от победителя и придружителя (ако има такъв) за тяхна сметка.

Наградата, ваучер с максимална стойност 10 000 евро (десет хиляди евро), осигурен от местна туристическа агенция – Балкан Комфорт Д.М.С. ООД, включва: самолетни билети с връщане в държавата на пребиваване или в държавата на заминаване, настаняване в избраната от Вас дестинация/дестинации, пълна застраховка за пътуване плюс всички такси за организиране и управление.

Победителят поема отговорност да осигури на собствени разноски всички необходими визи, валидни паспорти, ваксинации и, при поискване от Canon, да представи задоволителни доказателства, че е в състояние да пътува. Победителят и придружителят получават пътническа застраховка. Тази пътническа застраховка не включва предшестващи заболявания. Отговорност на победителя и придружителя е да покрият допълнителните разходи по включване в застраховката на предшестващи медицински проблеми и/или други допълнителни разходи, каквито могат да бъдат изискани, ако победителят и/или придружителят са на възраст 75 (седемдесет и пет) години или повече.

Наградата не може да се предостъпва или да се изисква изплащането й в пари. В случай, че тя не е налична по някаква причина, Canon има правото да предостави равностойна награда с не по-ниски параметри и/или стойност.

Победителят носи отговорност за всички приложими задължения, свързани с печалбата. Победителят може да бъде помолен да предостави писмен, фотографски и/или аудиовизуален материал, свързан с наградата, по преценка на Canon.

Победителят се съгласява да участва в медийното отразяване след събитието и да участва с името и образа си според резонното желание и преценка на Canon.

Победителят също така се съгласява да документира наградата си с минимум 7 (седем) снимки и кратък текст ежеседмично за периода на ваканцията.

Спечелете СЕГА

Няма коментари :

Публикуване на коментар