Спечелете 4 страхотни барбарона

Няма коментари

Краен срок - 10 август 2017

За участие в играта участникът трябва да изпълни следното условие:

1. Да качи снимка и/или да напише текст в приложението на Happy Credit, отговаращи на условието.

В края на играта ще бъдат изтеглени:

-  4 /четири/ награди - барбарон

Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

В края на играта ще бъдат изтеглeни чрез жребий печелившите участници, които ще спечелят награди.

Печелившите ще бъдат изтеглени на томболен принцип пред нотариус Моню Монев с рег.462

Дати на обявяване на печелившите: 11.08.2017г.

Имената на печелившите участници, изтеглени съгласно Раздел VI, ще бъдат обявявени в приложението на Happy Credit във Facebook.

Всеки от обявените съгласно предходната точка печеливши участници ще бъде уведомен за спечелената награда чрез имейл на посочения от него адрес при регистрация.След като участникът се уведоми, че е спечелил наградата, той може да предостави своите данни: трите имена, точен адрес за доставка и телефон за обратна връзка в 5-дневен срок. В случай, че не се съобрази с това, участникът губи правото си да получи наградата.

Всички спечелили потребители, които са подали коректни данни за доставка, ще получат своите награди в рамките на30 работнидни след края на играта.

Спечелете СЕГА

Няма коментари :

Публикуване на коментар