Спечелете перфектното уикенд преживяване с Johnnie Walker

Няма коментари

Краен срок - 2 юли 2017

Спечели перфектното уикенд преживяване с Johnnie Walker и приятели.

Избери съставките на твоето уиски уикенд преживяване, покани до петима приятели и може да го спечелиш.

Всеки желаещ да участва в играта, има право да се регистрира само веднъж.

Участието в играта не е обвързано с покупка.

За да заяви участие в играта, потребителят трябва да осъществи последователно следните действия:

1.  Да  посети уебстраницата www.johnniewalker.com

2. Да мине през всички стъпки на създаване на уикенд преживяване, като на всяка стъпка избере един от четирите налични елемента.

3. Да покани до 5 приятели

4. Да се регистрира успешно с име и фамилия, година на раждане, телефонен номер и e-mail и да се съгласи с Общите условия на играта

Всички участници, навършили 18 години, които са участвали в играта „Whisky Weekends“ и са се регистрирали успешно (само веднъж) на сайта www.johnniewalker.com, участват в жребий, който на произволен принцип определя победителите. Победителите ще бъдат избирани чрез жребий  в присъствието на нотариус на седмична база и ще бъдат обявявани всеки понеделник в течение на кампанията на сайта www.johnniewalker.com.

Седмичните победители ще печелят събитие според направените 3 избора – за храна, музика и коктейл в играта „Whisky Weekends“. Събитието ще се осъществи в дома на победителя или друга оказана от него домашна локация. Събитието ще се осъществи за не повече от 4 часа и ще бъде организирано от марката Johnnie Walker.

Победителите се уведомяват чрез e-mail и телефонно обаждане в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, след като са били  изтеглени.

Изтеглените победители, които са били уведомени по e-mail или телефонно обаждане, трябва да потвърдят данните си и желанието си да получат наградата чрез изпращане на e-mail, на следния електронен адрес keepwalking@johnniewalker.bg в срок от 48 часа след получаване на уведомлението. Изпратено потвърждение след този период се счита за невалидно. Ако победителят откаже да получи наградата или не потвърди данните си чрез отговор на изпратения от Организаторите е-mail в срок 48 часа след получаване на уведомлението наградата се печели от изтегления резервен победител.

Печелившите Участници получават наградите си в срок от две седмици след потвърждение. При получаването на наградата съответният печеливш Участник следва да представи документ за самоличност и попълни приемо-предавателен протокол. Участници, които не отговарят на изискванията на настоящите Общи условия нямат право да получат Награда.

С приемането на настоящите общи условия участникът се счита информиран, че всяка предметна печалба, чиято пазарна цена е над 30 лв. е облагаема по смисъла на чл. 13 ал.1 т.21 от закона за данъците върху доходите на физическите лица и участникът е длъжен да декларира тази печалба в годишната си данъчна декларация пред национална агенция по приходите. Организаторът се задължава заедно с всяка предметна печалба (награда) с пазарна стойност над 30 лв. да осигури и предостави на участник, който е спечелил наградата на стойност над 30 лв., удостоверение/служебна бележка или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилият наградата участник може да използва удостоверението/служебната бележка или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишна данъчна декларация в съответствие с разпоредбите на закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Спечелете СЕГА

Няма коментари :

Публикуване на коментар