Спечели куфар пълен с H&M дрехи на стойност 400 лв.

Няма коментари

Краен срок - 18 юни 2017

Пазарувайте в един от магазините на H&M България (без онлайн) в периода 5-18 юни 2017 г. с покупка на стойност равна или по-голяма от 40 лева и регистрирайте касовата си бележка тук, за да участвате за спечелване не летен куфар, пълен с H&M дрехи за Вашето незабравимо лятно пътуване.

За да се регистрират, участниците трябва да въведат име, фамилия, дата на раждане, пол, валиден имейл адрес, номер на касова бележка и магазин, в който е направена покупката и да потвърдят, че приемат настоящите Правила. Номерът на касовата бележка е обозначен в горния десен ъгъл на бележката (НОМ:ХХХХ).

След приключване на Играта, ще бъде изтеглен един победител измежду всички участници, извършили валидни регистрации в периода на Играта. Победителят ще се определи на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер, осигуряващ равен шанс на всички участници, в присъствието на нотариус.

Печелившият ще бъде оповестен на сайта на Играта най-късно до 5 (пет) дни след приключването на Играта.

За валидна се счита всяка регистрация на social.hm.com/bg_bg/summer, при която са попълнени коректно всички полета и която отговаря на всички изисквания, посочени в Раздел 4 и Раздел

В Играта на случаен принцип ще бъде изтеглен 1 (един) победител измежду всички регистрирали се. Победителят ще получи предметна награда под формата на туристически куфар и ваучер на стойност 400 лева. Подробно описание на наградите се съдържа в Раздел 7.

Победителят ще получи своята награда лично в предварително посочен от него магазин на H&M на територията на България. За целта, след определяне на печелившия, Организаторът ще осъществи контакт с него на посочения при регистрацията имейл адрес и ще уточнят условията на получаването на наградата. Печелившият участник ще трябва да установи самоличността си при получаването на наградата.

Ако не може да бъде осъществен контакт с участника, определен за победител, в срок от една седмица от обявяването на победителя или в случай че даденият адрес е неточен и/или непълен, участникът губи право да получи наградата си и Организаторът не носи отговорност за предоставянето й.

Наградата ще бъде предоставена в рамките на 2 (две) седмици, след като победителят уточни информация за получаването й.

Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след получаването на наградата.

Наградите в Играта „H&M Summer Getaway - СПЕЧЕЛИ КУФАР, ПЪЛЕН С H&M ДРЕХИ“ са следните:туристически куфар и ваучер на стойност 400 лева.

Ваучерът може да бъде използван за закупуването на продукти във всички магазини на H&M на територията на България. H&M не отговаря и не подменя ваучерите при загуба, кражба или повреждане. Изплащане на сумата по ваучерите в брой не е възможно. Ваучерите са валидни за срок от три години от датата на издаване. H&M си запазва правото да промени условията за ползване по всяко време. Ваучерите се представят на касата в магазина на H&M на територията на Република България. Сумата по ваучера ще бъде приспадната от общата цена на покупката. Останалата след покупката положителна разлика остава по ваучера и е видна от касовата бележка. В случай че стойността на покупката надвишава остатъка от сумата по ваучера, разликата може да се доплати чрез други методи на плащане, валидни в магазините на H&M България.

Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

Спечелете СЕГА

Няма коментари :

Публикуване на коментар