"Играй с БНТ" и спечели страхотни награди

Няма коментари

Краен срок - 2 юли 2017

Играта ще се проведе от 18.6. 2017.г. до 02.7.2017 г. като в този период ще бъдат проведени общо 9 ( девет) викторини/анкети  –  всеки ден след последния мач за деня от турнира ФИФА Купа на Конфедерациите Русия-2017 г. 

Теглене на наградите: се извършва всеки ден в студиото след след последния мач за деня от турнира ФИФА Купа на Конфедерациите Русия-2017 г., като последното теглене е на 2.7.2017 г. 

За участие в Играта е необходимо участникът:

1 Да се регистрира на Интернет страницата на БНТ www.bnt.bg/ sport.bnt.bg и да отговори правилно на поне един въпрос, зададен в хода на Играта, публикуван на Интернет страницата на БНТ www.bnt.bg .

2. Всеки въпрос ще има 3 ( три) възможни отговора, от които само един верен. В тегленето на наградите ще участват само онези, които са отговорили вярно.

3. Всеки ден ще бъдат определени един печеливш, който ще получи награда: топка-реплика на тази, с която се игра на финала на Шампионската лига в Кардиф-2017.

Наградите ще бъдат осигурени от  БНТ. Предоставянето на наградите ще бъде ангажимент на БНТ – Продуцентски център „Спорт“ – лице за контакт г-жа Райна Радина,  тел. 02 8142275, след обявяване на имената на спечелилите участници на страницата на Играта.

Играта ще бъде анонсирана (без спонсорско присъствие) в програмата на БНТ по време на излъчване на предавания чрез изписване на крол.

Закупуването на стоки или услуги на спонсора на наградния фонд или какъвто и да е залог не е условие за участие в Играта.

Спечелилите ще получат награда, а именно: Топка Адидас – Финал шампионска лига 2017 Кардиф  – предоставена от БНТ

За спечелване на награда ще участват всички, които са дали правилен отговор на поне един въпрос, зададен в хода на Играта, публикуван на Интернет страницата на БНТ и отговарят на условията за участие съгласно т.7 по-долу.

Спечелилите Играта ще бъдат определяни на случаен принцип всеки ден с мачове от турнира за купата на конфедерацията. Тегленето ще се извършва служебно от екип на БНТ (водещ, режисьор и изпълнителен продуцент) на предаването чрез жребий и името на победителя ще бъде обявено на под-страницата на уебсайта на БНТ, на която се провежда Играта.

След извършеното теглене комисията ще състави протокол, който съдържа данни за:

·    дата, начален час и място на тегленето;
·    присъстващи лица – членове на комисията;
·    изтеглени печеливши участници и награди;
·    краен час на тегленето.

Печелившите ще бъдат обявени на уебсайта на БНТ в срок до 1 ден след края на Играта. Играта приключва на 02.07.2017 г. след изтегляне и обявяване на последния печеливш участник.  Наградите се получават до 30 дни след обявяване на печелившите. След този срок печелившите губят правото да получат наградите.

Спечелете СЕГА

Няма коментари :

Публикуване на коментар