Спечелете 3 дизайнерски тоалета и 20 комплекта с продукти Medix

Няма коментари

Краен срок - 3 юли 2017

За да се включи в Кампанията е необходимо всеки участник да изпълни следните стъпки:

Стъпка № 1 - Да посети официалната страница на Кампанията: http://nai.medix-bg.com;

Стъпка № 2 - Да се регистрира в Кампанията, посредством попълване на посочената форма, чрез посочване на 3 (три) имена, имейл адрес или профила си в социалната мрежа Facebook.

Стъпка № 3 - Да избере по един отговор за всеки от 4-тирите ситуационни въпроса. Изборът става след като се избере/кликне на определен отговор за всеки въпрос; След като участникът избере по един отговор за всеки от четирите ситуационни въпроса, на съответния участник автоматично се генерира профил-предложение: „Кой аромат Alvina” му подхожда.

При преминаване на участника от Стъпка № 1 до Стъпка № 3 включително, той участва в томбола за 1 (една) от малките награди, посочени в т. 7.1. А) от настоящите Общи условия и Правила.

За участие в томболата за една от големите награди, посочени в т. 7.1.Б) от настоящите Общи условия и Правила, участникът трябва да сподели на личната си стена във Facebook резултата от създадения му профил-предложение в Стъпка № 4.

Участникът се индивидуализира в Кампанията или чрез личния си имейл адрес, или чрез своя Facebook профил, посредством който участва в Кампанията. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чието име е използвано от друго лице, независимо дали участникът е дал или не съгласието си за това.

След спазване на всички стъпки и условия съгласно т. 6.1. и т. 6.2. и т. 6.3., както и в случай, че не е дисквалифициран участникът по реда на т. 6.8. и т. 6.9., води до участие в Томболата за разпределението на малките и големи награди, при условията описани в т.6.2 и т. 6.3.

Един участник може да участва безброй пъти. Всеки пореден опит, обаче, няма да бъде зачетен за участие в разпределението на наградата.

В случай, че Участникът сподели своя отговор във Facebook (т.6.3.) и участва за една от големите награди, то при неговото публикуване, следва съдържанието да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и други, които накърняват честта, достойнството и доброто име както на друг Участник, така и на Изпълнителя и/или на Организатора.

Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook при участие се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда. В тези случаи решението на Организатора е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
Раздел VII. Награди и начин на определяне на печеливши участници

Общ награден фонд за Кампанията:
А) Малки награди: 20 броя Комплект продукти Medix:
MEDIX ALVINA COLOR Designer Perfume Collection Modѐle - за цветни тъкани - 1бр.
MEDIX ALVINA DESIGNER PERFUME COLLECTION Modѐle - Модел (син) - 1бр.
MEDIX GLASS Lilac - Люляк - с помпа (виолетов) - 1бр.
MEDIX MULTI ACTION Orange (universal) - обезмаслител с помпа - 1бр.
MEDIX UNIVERSAL Lily Of The Valley - Момина сълза (зелен) - 1бр.
MEDIX RAZOR Gel Ocean - дезинфекциращ гел за баня - 1бр.
MEDIX RAZOR Bathroom - дезинфекциращ спрей за баня - 1бр.
MEDIX BEAUTY BALSAM Spring Freshness (бял) - 1бр.

Б) Големи награди: 3 (три) броя ваучери, всеки от които на стойност 200 (двеста) лева, за изработване на дизайнерски тоалет от ателие Vintage Sofia, ул. Цар Асен 21.

Ще се изтеглят 3 (трима) печеливши участници за големите награди и 20 (двадесет) печеливши участници за малките награди в томбола, на случаен принцип, чрез използване на компютърен софтуер, в присъствието на тричленна комисия, съставени от служители на Изпълнителя.

Изтеглянето на участниците съгласно т.7.2., ще се извърши по следния ред:
a) Изтеглят се 3 (трима) участници от всички изпълнили условията на т.6.3, за големите награди;
б) Изтеглят се 20 (двадесет) участници от всички изпълнили условията на т. 6.2 и т.6.3, за малките награди;
в) Изтеглят се 3 (трима) резервни участници от всички изпълнили условията на т.6.3, за големите награди;
г) Изтеглят се 3 (трима) резервни участници от всички изпълнили условията на т. 6.2 и т.6.3, за големите награди;

Всеки изтеглен участник се изключва от последващите тегления.

След изтегляне на печелившите участници ще се изтеглят още 3 (трима) резервни участници за големите и 3 (трима) резервни за малките награди.

Един участник може да спечели само 1 (една) награда, независимо, че е участвал повече от един път.

Печелившите участници ще се изтеглят след приключване на Кампанията, в рамките на 3 (три) дни, както следва:
- Теглене на малки награди: на 03.07.2017 г. до 23:59:59
- Теглене големи награди: на 03.07.2017 г. до 23:59:59

Печелившите участници ще бъдат обявени до 3 (три) работни дни след извършеното теглене на официалната страница на Кампанията, а именно: http://nai.medix-bg.com и уведомени посредством електронно писмо, изпратено на имейл адреса или чрез съобщение във Facebook, съгласно чл. 6.1, Стъпка № 2, с който всеки участник е извършил регистрацията си в Кампанията.

Всеки от печелившите участници, в срок от 10 дена от датата на уведомяването съгласно т.8.2, трябва да заяви своето желание да получи наградата си и като изпрати свои лични данни – три имена, телефон и актуален адрес за доставка на имейла/ електронно писмо, от което са получили уведомлението за печалба на някоя от наградите.

Наградите съгласно т. 7.1. ще се изпратят на печелившите Участници по куриер, в срок от 45 (четиридесет) работни дни от получаването на потвърждение за получаване на награда, съгласно т.8.4.

Организаторът поема транспортните разходи за изпращане на наградите на територията на Република България.

Спечелете СЕГА

Няма коментари :

Публикуване на коментар