Спечелете таблет iPad Air, ховърборди, велосипеди и още 50 награди

Няма коментари

Краен срок - 3 септември 2017

Стаята си подреди - подарък спечели

Учавствай в новия конкурс на Аквафор и спечели Таблет, Ховърборд, Велосипед или една от 50-те утешителни награди.

В конкурса се представят оригинален модел на къщичка за играчки или гараж за колички, изработени от участника в конкурса от кутията на промоционалната кутия на филтриращата кана Аквафор „Маша и Мечока“. Задължително условие за участие в конкурса се явява присъствието на фигурките на Маша и Мечока в снимката на конкурсната работа, изрязани от промоционалната кутия на каната Аквафор „Маша и Мечока“.

Конкурсната работа се представя за конкурса във вид на фотографско произведение (снимка на конкурсната работа). Снимката на конкурсната работа трябва да удолетворява следните технически изисквания:

    •    формат — *.jpeg, *.png, *.bmp;
    •    резолюция — не по-малко от 800x800 пиксела;
    •    размер — не повече от 10 MB;
    •    моделът на къщичката или гаража трябва да е в центъра на снимката и да заема не по-малко от 40% от площта на изображението;
    •    на снимката заедно с къщичката или гаража трябва да присъства фигурките на Маша и Мечока, изрязани от промоционалната кутия на Аквафор.

Лицето, желаещо да участва в конкурса трябва да се регистрира в качество на участник в сайта конкурса, посочвайки следните данни:

    •    име, фамилия;
    •    контактен телефон (който ще бъде използван за връзка с участника в случай, че спечели);
    •    електронен пощенски адрес (на който ще се изпрати писмо с указания за последващи действия за подтвърждаване на регистрация и който ще се използва в качеството си на потребителско име за достъп до личния си профил);
    •    парола (която ше бъде използвана за достъп до личния профил)

Всичките полета във формата за регистрация са задължителни за попълване. Лицето, предоставящо непълни или некоректни данни за регистрация, не се допуска до участие в конкурса. Лицето, участващо в конкурса под измислено име, се отстранява незабавно при установяване на такова обстоятелство.

Изпращайки формата за регистрация, лицето, желаещо да участва в конкурса, се съгласява с правилата за участие [в конкурса], а също така дава съгласието си за обработка на личните си данни, в това число и чрез използването на средства за автоматизация.

След изпращането на формата за регистрация, към адреса на електронната поща (посочен във формата за регистрация) на лицето, желаещо да участва в конкурса, ще бъде изпратено писмо, съдържащо информация за завършване на регистрацията.

Регистрираният участник получава достъп до личния си профил, откъдето може да качи своята конкурсна работа. Не се ограничават количествата конкурсни работи, изработени от един участник. В конкурса се оценява изработката на модела на къщичката за играчки или гараж за колички с фикурките на Маша и Мечока, изрязани от промоционаланата кутия, а не авторът на конкурсната работа или фотографското произведение.
Всяка конкурсна работа се представя от едно единствено изображение. Изображението може да съдържа няколко различни перспективи (ракурси) на модела космически кораб във вид на колаж (количеството им трябва да позволява оценката на конкурсната работа).

Конкурсните работи на един участник (автор на произведението) участват в конкурса независимо една от друга.

Редактирането на изображенията преди качване могат да бъдат осъществени от участниците в конкурса непосредствено в сайта.

Качената от участника в конкурса снимка на конкурсната работа се подлага на модерация. Модераторът проверява дали преставените от участника лични данни и конкурсна работа съответстват с условията за участие в конкурса. В случай на одобрение на конкурсната работа и съпътстващата към нея снимка от модератора, последната се публикува в сайта, за което модераторът уведомява участника. В случай, че поради каквато и да е причина, конкурсната работа не се допуска до участие в конкурса от модератора, модераторът изпраща писмо до участника с обяснение на причините (уведомяването на участника и предоставянето му на обяснение се осъществява от модератора, посредством електронно съобщение към адреса на електронна поща, посочена при регистрация).

Оценката на конкурсните работи се осъществява чрез «зрителско гласуване». Гласуването се извършва в сайта на конкурса.

Към гласуването се допускат всички физически лица. За идентификация на гласуващия, той трябва да използва регистрацията си в социалната мрежа „Facebook“ (www.facebook.com). При липса на регистрация, желаещият да гласува може да създаде такава в съответната социална мрежа.

Всеки гласуващ може да гласува неограничен брой конкурсни работи по веднъж – за една конкурсна работа.

Основни награди – Участникът, чиято конкурсна работа събере най-голямо количество гласове според резултатите от „зрителското гласуване“, печели многофункционален таблет „Apple™ iPad Air® 2”.

Следващите три участника, чиито конкурсни работи съберат най-голямо количество гласове според резултатите от „зрителското гласуване“, организаторът на конкурса подарява електрически самобалансиращ скутер – ховърборд

Следващите пет участника, чиито конкурсни работи съберат най-голямо количество гласове според резултатите от „зрителското гласуване“, организаторът на конкурса подарява велосипед, съобразен с възрастта на участника или по негово желание.

Следващите петдесет участника, чиито конкурсни работи съберат най-голямо количество гласове според резултатите от „зрителското гласуване“, организаторът на конкурса подарява тематични на анимационната поредица „Маша и Мечока“ утешителни награди.

След приключване на зрителското гласуване, организаторът на конкурса проверява на място резултатите от гласуването за конкурсните работи, претендиращи за победа в конкурса. В случай на констатиране на факти за изкуствено увеличаване на гласовете, дадени за конкурсна работа (т.е. неправомерно наброяване на гласове), конкурсната работа ще бъде дисквалифицирана.

Едновременно с това, организаторът на конкурса осъществява проверка за достоверността на личните данни, предоставени от участниците на конкурса при регистрация в сайта, чиито конкурсни работи са събрали най-много гласове. Конкурсните работи, които са представени от участници с неверни лични данни, се изтеглят от конкурса.

Награждаването на победителите в конкурса се осъществява от организатора на конкурса в ред и срокове, които се съгласуват с всеки победител по телефона, оставен за връзка при регистрация в сайта на конкурса.


Спечелете СЕГА

Няма коментари :

Публикуване на коментар