Спечелете 3 смартфона Huawei P10 lite

Няма коментари

Краен срок - 30 юни 2017

Участници в Кампанията могат да бъдат дееспособни физически лица - настоящи абонати по договор с Мобилтел (Абонати) или потребители на предплатени карти за електронни съобщителни услуги от Мобилтел (Прима карти), които в периода на Кампанията:

1. са извършили поне една покупка на единична цена не по-ниска от 6,69 лева през онлайн магазина Google Play и чрез опцията „Използване на таксуването от Мтел“ (в рамките на услугата “Таксуване от оператор” съгласно приложимите Общи условия на „Google Play” и Мобилтел);

2. са приели Общите условия на „Google Play”, включително предвидената в тях възможност за „Таксуване от оператор“, както и Общите условия на „Мобилтел” ЕАД за заплащане на съдържание, закупено в „Google Play чрез услугата „Таксуване от оператор“.

3. са избрали опцията за плащане на закупеното в „Google Play“ на съдържание чрез услугата „Използване на таксуването от Мтел“, т.е. чрез месечната си фактура към Оператора.

4. нямат непогасени задължения към „Мобилтел” ЕАД и чиято SIM карта не е спряна и е активна през Периода на Кампанията и към момента на получаване на награда от Кампанията.

Награда: телефон Huawei P10 lite - 3 бр.

Всяко лице, което отговаря на условията по т.4 от тези Правила, се включва в тегленето на награди от Кампанията, което се провежда по реда на т.8.

Всеки Участник има право само на една награда независимо от това колко покупки е осъществил през Google Play

Определянето на трима печеливши Участник се извършва чрез електронно теглене, което се провежда на 03.07.2017 г. в централния офис на Мобилтел на адрес: гр. София, п.к. 1309, ул. „Кукуш” № 1 посредством използване на специална софтуерна програма.

След определяне на всеки печеливш Участник, се изтеглят още 3 (трима) резервни печеливши Участници. Всеки от резервните печеливши Участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит и/или да получи награда.

Участниците, които печелят награда се уведомяват по реда на т.9.

За да получи своята награда съответният печеливш Участник следва да отговаря на всички изисквания, посочени в т.4 от тези Правила.

За печеливш Участник се счита:
1. лицето, което е Абонат (титуляр) по сключения с Организатора договор, по който е издадена фактурата, с която се заплаща покупката от Google Play, наричан по-нататък „Договора за услуги“; или
2. фактическият потребител на Прима карата (Прима потребител), чрез която е заявено плащане на покупката от Google Play, идентифициран по реда на т.9.4.

Наградата се изпраща от Мобилтел на печелившия Участник чрез куриер на адреса, който е определен по реда, посочен по-горе. При получаване на куриерската пратка печелившият Участник следва да се идентифицира с представяне на следните документи: лична карта или лична карта и нотариално заверено пълномощно, в случай, че наградата се получава от пълномощник на Абоната/ Прима потребителя, който се счита за Участник.

Спечелете СЕГА

Няма коментари :

Публикуване на коментар