Направи и спечели извънземна тениска или мултипак Fanta Madness

Няма коментари

Краен срок - 9 юли 2017

Желаещите да участват трябва да се регистрират на специалиният сайт, като предоставят следната информация:
        Име;
        Фамилия;
        Мобилен телефон;
        Имейл адрес;
        Населено място, в което живеят;
        Точен адрес.

Декларират, че имат навършени поне 13 години и в случай че са под 18 години, имат родителско съгласие за участие в Конкурса и приемат Официалните правила на Конкурса. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в Конкурса.

След успешна регистрация участникът има възможност да създаде свой авторски проект за щампа върху предната част на бяла тениска с размер М, като използва предоставените графични елементи и функционалности в секция „Играй“ на www.fantaplay.bg/madness Публикуваното съдържание се появява в сайта автоматично. Ако Организаторът прецени, че определено съдържание не отговаря на настоящите Официални правила на Конкурса, има правото да го скрие/изтрие от сайта. Създаването на повече от една публикация в даден период не увеличава шанса за спечелване на награда.

За участие в Конкурса не е задължително да бъдат закупувани продукти на The Coca-Cola Company.

За валидно се счита всяко участие на www.fantaplay.bg/madness, при което е направена оригинална щампа за предната част на тениска според изискванията по Раздел 3, Раздел 4 и Раздел 5, и при което са посочени необходимите данни по Раздел 4, което е публикувано на сайта и е било одобрено от страна на Организатора.

Организаторът не носи отговорност при условие, че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт или не е попълнил правилно и точно необходимите данни за участие.

Организаторът няма да разглежда изображения, които:
    не са авторски;
    с порнографско или нецензурно съдържание;
    не отговарят на изискванията по Раздел 4 и Раздел 5;
    увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
    рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;
    рекламират политически идеи или съобщения;
    съдържат някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Изображенията могат да съдържат лична информация, чрез която участникът може да бъде разпознат, в случай че тя/той се е съгласил тази информация да бъде публично оповестена. Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
    нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
    препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
    съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
    се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията Coca-Cola; не трябва да вредят на марката или имиджа на компанията The Coca-Cola Company;
    омаловажават компанията The Coca-Cola Company или лице, или група, участващи в Конкурса, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията The Coca-Cola Company.

Печелившите участници ще бъдат общо 280 на брой, избрани по следния начин:

50 печеливши на голяма награда (бяла тениска с размер M, на чиято предна част е отпечатана създадената от печелившия щампа; на задната част на тениската има щампа с логото на Fanta) за период от Конкурса – избрани с електронен жребий на случаен принцип сред всички участници, чиито публикации са одобрени.

20 печеливши на малка награда (мултипак Fanta Madness 12x500 ml) – избрани с електронен жребий на случаен принцип сред всички участници, чиито публикации са одобрени - след тегленето на жребия за големите награди за съответния период.  

Един участник може да спечели само една награда в рамките на Конкурса.

Всички награди ще бъдат доставени най-късно до 60 (шестдесет) работни дни, след като бъде потвърден предоставеният от печелившия адрес за доставка.

Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва, заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща.

Спечелете СЕГА

Няма коментари :

Публикуване на коментар