Спечелете 50 смартфонa ASUS ZenFone Go ZB500KG

Няма коментари

Краен срок - 31 юли 2017

Право на участие в Томболата придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /Участник/, което е сключило, в качеството си на Заемател договор за паричен заем с „Изи Асет Мениджмънт“ АД в периода от 15.05.2017 г. до 31.07.2017 г., включително.

Договорът за паричен заем, чието сключване дава право на участие в Томболата може да е по всеки продукт, предлаган от Дружеството. Повече информация за продуктите на Изи Кредит може да бъде намерена на електронна страница на Организатора на адрес: www.easycredit.bg или на място в oфисите на Дружеството, намиращи се на територията на Република България, както и при обаждане на телефон 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване). Параметрите и условията по паричните заеми се посочват в сключения между Потребителя и Дружеството Договор за паричен заем, както и в предоставения Стандартен европейски формуляр (СЕФ).

При сключване на договор за паричен заем, не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие. От друга страна, всеки участник има право да откаже да се възползва от Томболата чрез изрично волеизявление, представено на място в офисите на Дружеството в страната или на адреса му на управление, посочен по т. 1 по-горе.

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип посредством томбола, като всеки вторник в рамките на посочения в т.6 период, на случаен принцип ще бъдат изтегляни печеливши участници, както следва: в първите шест тегления ще бъдат изтеглени по 5-ма печеливши участника, а в следващите пет тегления ще бъдат изтеглени по 4–ма печеливши участника. Общо ще бъдат изтеглени 50 печеливши участници. Първото теглене ще бъде извършено на 23.05.2017 г., а последното на 01.08.2017 г.

Наградите от томболата са 50 /петдесет/ броя смартфона и всеки участник може да спечели само един брой.

Отделно от възможността за спечелване на награда по горния член, всеки потребител, който сключи договор за паричен заем и който не е усвоил кредита си в някоя от пощенските станции на „Български пощи“ ЕАД в периода на промоцията, може да спечели и една от следните награди:

*  270 бр. плажни чадъра
*  570 бр. фрисби
*  200 бр. дюшека
*  120 бр. топки
*  500 бр. шапки
*  500 бр. тениски
*  950 бр. комплекта карти за игра
*  10 000 бр. запалки-отварачки
*  500 бр. плажни чанти
*  500 бр. кейс за телефон
*  1 000 бр. комплекта слушалки
*  200 бр. селфи стик
*  500 бр. рогозки за плаж
*  40 000 бр. талони за отстъпка

Потребители сключили договор за паричен заем, които са усвоили кредита си в някоя от пощенските станции на „Български пощи“ ЕАД, участват в томболата за наградите само по т. 11.1 от настоящите общи условия. Потребителите усвоили кредита си в някоя от пощенските станции на „Български пощи“ ЕАД не получават скреч карти. 

Наградите по чл. 12 се печелят от съответните участници на случаен принцип посредством скреч карта, както следва: При сключването на договор за паричен заем, потребителят получава в съответния офис на Дружеството скреч карта. Проверка дали скреч картата е печеливша се извършва на място пред представител в офис на Дружеството непосредствено след получаването й, чрез изтриване на указаното поле в скреч картата. Ако след изтриване на полето се открие един от следните надписи: „плажен чадър“, „фрисби“, „дюшек“, „топка“, „шапка“, „тениска“, „комплект карти за игра“, „запалка-отварачка“, „плажна чанта“, „кейс за телефон“, „комплект слушалки“, „селфи стик“, „рогозка за плаж“, „талони за отстъпка“, притежателят на съответната карта получава само един брой от посочената награда. Ако надписът e „усмивка“, притежателят на картата не получава награда. Наградата се получава само и единствено лично от лицето, получило печелившата скреч карта. За да получи своята награда, потребителят трябва да попълни данните на гърба на скреч картата (КИД, име, фамилия, е-mail, телефон и подпис и да я предостави на представителя на Изи Асет Мениджмънт АД) като тя служи за Приемо - Предавателен Протокол.

Скреч картите са налични в офисите на Дружеството на територията на страната. Всеки потребител, изпълнил настоящите условията може да получи скреч картa в офис на Дружеството.

Всеки участник, отговарящ на настоящите условия може да получи максимум една от наградите по т. 11 и една от наградите по т. 12

Печелившите от томболата за подаръците по т. 11.1 ще бъдат изтегляни на произволен томболен принцин и ще бъдат определяни имената им в присъствието на комисия от трима члена, единият от които юрист, който ще удостовери законосъобразността на тегленото. На следните дати ще бъдат изтеглени съответните печеливши участници: 23.05., 30.05., 06.06., 13.06., 20.06., 27.06., 04.07., 11.07., 18.07., 25.07., 01.08. Имената им ще бъдат публикувани на същия ден, в който са изтеглени на Интернет страницата на Организатора: www.easycredit.bg. С цел да се съхранят личните данни на печелившите, на Интернет страницата ще бъдат публикувани единствено първото име и фамилията на печелившия, както и номера на договора за паричен заем, сключен между него и Дружеството. Печелившите участници ще бъдат и допълнително потърсени по телефон от представители на Организатора, за да бъдат уведомени за спечелената награда.

Всеки печеливш от томболата ще бъде потърсен от представител на Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда, на телефонния номер, който е предоставил в предложението за сключване на договор за паричен заем. В случай, че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия и същият не потърси до 18.08.2017 г. наградата си, тя остава за Дружеството.

Получаването на наградата от печеливш участник се извършва в съответния офис на Дружеството, от който е изтеглен кредита, всеки работен ден от 09.30 часа до 18.30 часа в срок до 15 работни дни от спечелването на наградата, в противен случай, губи наградата.

Спечелете СЕГА

Няма коментари :

Публикуване на коментар