Спечелете уикенд в Рибарица и всяка седмица по още 10 награди


Краен срок - 31 август 2017

🎲Играй и печели със специалната лятна игра на WIN Club!🎲 Всяка седмица 10 късметлии ще получават награди, а в края на месеца ще изтеглим и големия победител!

За да участваш:
👍 Харесай публикацията
👭 Сподели я с приятели
👌Напиши ни в коментар с кого би споделил голямата награда

 Правила за участие в лятната игра на WIN Club

Играй и печели със специалната лятна игра на WIN Club! Всички, които се включат в играта, участват за голямата награда СПА Уикенд за двама в къща за гости “Тримата глупаци”  в с. Рибарица, която ще бъде изтеглена на 1 септември.

Организаторът осигурява 41 (четиресет и един) броя награди – 8 (осем) комплекта брандирани кърпи за плаж, 8 (осем) парфюмни комплекта 8 (осем) броя брандирани тестета карти за игра, 8 (осем) броя брандирани ключодържатели, 8 (осем) брандирани бутилки с вино и 1 Уикенд за двама в СПА хотел в с.”Рибарица”.

Участие в Играта може да вземе всяко дееспособно ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, навършило 18-годишна възраст, наричано за краткост по-долу „Участник“, което:
1. отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ;
2. има персонална регистрация и профил в мрежата на Facebook („Facebook профил“);
3. регистрирало се е за участие в Играта и е приело настоящите ОУ.

Всеки Участник има право да извършва действието по т. VI.3 само с един Facebook профил в Играта и да участва веднъж за изтеглянето на Награда.

Всеки вторник в периода 01.08 -01.09 ще бъдат теглени по десетима късметлии във Facebook страницата на Организатора. Всеки, от които ще спечели по една от брандираните ни награди (тесте карти, ключодържател или бутилка вино). На 01.09 ще бъде изтеглен големия победител, който ще спечели СПА уикенд за двама в Къща за гости “Тримата Глупаци” в с.”Рибарица”. Часовете на тегленията ще бъдат съобщавани всяка седмица в деня преди тегленето.

Победителите ще бъдат определени на томболен принцип, който ще се тегли на живо във Facebook страницата на организатора.

Победителите ще бъдат обявявени на Facebook страницата на Организатора, чрез посочване на спечелилите Facebook профили и/или имената на печелившите Участници.

Организаторът поема ангажимент в деня по т. VI.6.1. да уведоми публично и лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението, отправено във Facebook страницата на Организатора на Играта. Лично се счита съобщението във Facebook, изпратено от Организатора към печелившия Участник.

За да получи Наградата си печелившият Участник следва да предостави в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по т. VI.7.1. следните свои данни на Организатора: валиден е-mail aдрес, име и фамилия, телефон за връзка. Наградата ще бъде изпратена по куриер или получена на място от спечелилия.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар