Спечелете 10 плажни кърпи и още 20 награди


Краен срок - 8 септември 2017

За да се включи в играта, Участникът трябва да се регистрира с валиден email адрес на https://www.idelyn.bg/urinal-activation и да реши теста „Открий своята „след секс“ националност“.

Играта е отворена за участие на всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България, с изключение на служителите на” Експлора България” ООД и „Валмарк България” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие с фалшиви email адреси и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.

Награди – 10 (десет) бр. Плажни кърпи Уринал и 20 (двадесет) бр. Уринал Дринка  - 30 печеливши участника, изтеглени на томболен принцип в присъствието на 3 (трима) служители на Изпълнителя, като за целта се съставя и Протокол. Тегленето и обявяването на печелившите ще се състои на 08.09.2017 г.

Един участник може да спечели само 1 бр. награда.

Печелившите участници са 30 (тридесет) и ще бъдат публикувани в страницата на Idelyn.bg, секция „Статии“ и в пост на Facebook страницата Клуб Здраве Валмарк, на 08.09.2017 г.

Печелившите участници трябва да изпратят лично съобщение на Клуб Здраве Валмарк във Facebook или email  и да отговорят в срок до 10 дни, като подадат своите данни за доставка на наградата (три имена, адрес за доставка и телефон за връзка). Печеливши участници, които не са изпратили своите данни в обявения срок, губят правото на получаване на спечелената награда и Организаторът си запазва пратово на тяхно място да изтегли нови участници, на които да предостави наградата.

Наградата се изпраща по куриер на посочения адрес до 30 работни дни от датата на получаване на данните за доставката, като разходите са за сметка на Организатора. Ако Участник не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар