Спечелете 160 раници и 320 кутии с вафли Морени


Краен срок - 7 септември 2017

Механизъм на промоцията /играта/:

Стъпка 1: Влез на www.moreni.bg и участвай като маркираш своето местоположение върху картата; отбележиш се, поставяйки „пин“ върху картата и качиш снимка с вафла Морени.

Стъпка 2: След качването на снимка, попълни регистрационна форма като въведеш име, фамилия, имейл и телефон в прозореца за попълване на данни, за да се включиш в играта.

Едно физическо лице има право да участва само с един имейл адрес.

Стъпка 3: Разбери дали си един от печелившите, които ще бъдат уведомени лично с имейл съобщение за спечелването на наградата.

Всеки ден в периода на активността (общо 32 дни), участниците ще имат възможността да се включат в Играта, достъпна на интернет адрес: www.moreni.bg

Всяка качена снимка минава през администраторско одобрение, преди да бъде публикувана в галерията на сайта. Само одобрени от Организатора материали ще бъдат публикувани на сайта и ще участват в разпределението на предвидените награди. Решението за одобрението на материалите ще бъде взето спрямо условията, изброени по-долу и принадлежи изцяло на Организатора. Последният не дължи никакво обяснение на участниците, в случай че определен материал не отговаря на изискванията на настоящата Игра.

Всеки участник има неограничен брой възможности да се включи в дневните тегления. Всеки успешен опит, при който участник качва снимка в съответния ден, участва в томболата за дневна награда.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл адрес. За коректното отчитане на успешните опити на участника, той трябва да използва един и същ имейл адрес. Едно физическо лице има право да участва само с един имейл адрес.

Качвайки снимка с вафла (вафли) Морени, участникът декларира следното:
        1. снимката е направена от автора и не е обект на авторско право на трето лице;
        2. присъстващите физически лица на снимката са дали своето изрично съгласие за използването й в публичното пространство и с цел участие в Играта;
        3. в случай, че материалът съдържа лични данни на трето лице, различно от потребителя, последният е получил предварителното съгласие на това лице/а да използва неговите/ техните лични данни и/или обекти на интелектуална собственост в материала за целите на настоящата промоция;
        4. дава изричното си съгласие снимката му да бъде публикувана от Организатора на сайта www.moreni.bg, гледан от други потребители, за което на участника не се дължи възнаграждение;
        5. снимката по никакъв начин не нарушава правата и интересите на трети лица.

Предвидени награди:

    10 КУТИИ МОРЕНИ STIXX 34 Г. (36 БР. МОРЕНИ 34 Г. В КУТИЯ) НА ДЕН (ОБЩО 320 БР. ЗА ПЕРИОДА НА ИГРАТА) И
    5 БР. РАНИЦИ МОРЕНИ НА ДЕН (ОБЩО 160 БР. ЗА ПЕРИОДА НА ИГРАТА).

Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер в присъствието на 3-членна комисия.

Тегленето на предвидените награди ще се извършва до 48 часа след края на всеки ден от Играта измежду всички участници, отговарящи на условията, описани в раздел „Механизъм“. Печелившите на предвидените награди ще бъдат обявявани на интернет адрес www.moreni.bg в рамките на 48 часа след края на всеки ден от периода на Играта.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез имейл съобщение, в отговор на което в 10-дневен срок могат да заявят адрес за получаване на наградата, както и ще бъдат публикувани на сайта, както е описано по-горе. Ако печелившите не потвърдят наградите си след получаване на известието в срока, посочен в тази точка, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

Печелившите на наградите ще бъдат обявявани на интернет адрес www.moreni.bg в рамките на 48 часа след края на всяко теглене и чрез имейл известие.

ЗА ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА ИГРАТА ЕДИН УЧАСТНИК (ЕДНО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ) МОЖЕ ДА СПЕЧЕЛИ МАКСИМУМ ЕДНА РАНИЦА МОРЕНИ И ДВЕ КУТИИ МОРЕНИ.

Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след обявяването им и потвърждение на адрес за доставка.


Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар