Спечелете 50 спинъра и кашончета със солети „Хрус-Хрус“


Краен срок - 1 септември 2017

Награда спечели, спинър завърти. Цял август ще е месец на игри. Първите 50 от вас, които качат снимка с пет различни пакета Хрус-Хрус, ще получат спинър. Ще има и още много други игри и награди. Следете нашата страница.

Спечелилите в Играта се определят на случаен принцип като след качване на снимка потребителят получава една регистрация за томболата. За периода на играта се раздават 66 (шестдесет и шест) награди.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните: /Вид и брой награди/:

    16 бр. кашончета солети „Хрус-Хрус“ всяко с по 25 пакетчета от 60 гр.
    50 бр. спинъри, сертифицирани за липса на олово и живак
    Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.

Всеки потребител, който желае да участва в Играта, може да играе на интернет адрес www.facebook.com/СолетиХрусХрус и има шанс да спечели описаната в Част 6 от правилата награда. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт на „Млин-97” АД и не е обвързано с провежданата от „Млин-97” АД търговска промоция “Опитай всичко”.

Желаещите да участват в Играта на „Млин-97” АД трябва да имат валидна регистрация във      Фейсбук;

Участникът преминава през следните стъпки:

Влиза във страницата на Хрус-Хрус във Facebook и да публикува като отговор на      някоя от промо публикациите снимка с поне 5 различни опаковки на солети      „Хрус-Хрус и да сподели публикацията.
    В случай, че потребителят няма      навършени 18 години, е необходимо родителя да изпрати съгласието си на      лично съобщение на страницата на солети Хрус Хрус с рождена дата и опция      „Съгласен съм детето ми да участва” заедно с линк към профила му;
    Ако снимката не отговаря на      общите условия или нарушава закони, тя няма да бъде одобрена от      Организатора и съответно качена в галерията на приложението Фотоконкурс      „Зайче”.
    Спечелилите ще бъдат публикувани      на страницата на Организатора в специален пост. Всеки от спечелилите      трябва да отговори до 5 работни дни с посочване на адрес за получаване на      наградата. При липса на отговор в посочения срок участникът губи правото      да получи наградата и Организаторът има право да я предостави на следващия      участник събрал най-много гласове.
    Наградата се изпраща по куриер      до 30 работни дни след отговора на спечелилия съгласно предходния      параграф.
    При споделяне на някоя от обявените      публикации участникът участва в томбола, от която на случаен принцип се      тегли печеливш, който ще получи кашонче солети „Хрус-Хрус“

Организаторът ще администрира фен страницата на Играта и ще одобрява всички снимки.
    Всеки участник има право да      качи само веднъж една и съща снимка.
    Всеки участник има право да      участва само с една снимка.
    Всеки участник има право да      получи само по една награда от вид.

В случай че някоя снимка породи основателни съмнения за възможно нарушаване на правата и законовите интереси на трети лица, ”Млин-97” АД ще има право веднага да премахне и отстрани всички такива снимки. В случай че дадена снимка бъде изпратена от участник при нарушение на гаранциите и декларации по-горе, които участникът е дал при изпращането, и в резултат на това се стигне до реално негативно засягане на правата и законовите интереси на трети лица и настъпване на вреди за тях, то участникът, изпратил такава снимка, ще носи цялата отговорност за подобни вреди. Снимки, които нарушават горните изисквания ще бъдат дисквалифицирани. ”Млин-97” АД и неговите представители си запазват право да не вземат предвид и да изтрият снимките/фотографиите, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос. Всички решения на компанията „Млин-97” АД са окончателни и не подлежат на обжалване.
Участниците, спечелили награда ще бъдат публикувани в страницата на солети Хрус Хрус в специална публикация, на адрес:www.facebook.com/СолетиХрусХрус . Спечелилите трябва да предоставят адрес в срок до 5 (пет) работни дни след определянето им за успешното осъществяване на доставката на наградата. Награди се доставят безплатно на печелившите участници на указания от тях адрес в работни дни и в работно време от 9 до 18 часа посредством куриер.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар