Спечелете 300 керамични Milka буркани за бисквити


Краен срок - 21 август 2017

Открий тайните на бурканите за бисквити на Milka!

Гласувай за любимата си тайна под съответното видео и имаш шанс да спечелиш новия таен буркан за бисквити.

Гласувай тук:
1. Тайната на Мама меца – https://goo.gl/BX4tKR
2. Тайната на Дядо – https://goo.gl/VkUcXD
3. Тайната на Бисквитко – https://goo.gl/zvZyh1
4. Тайната на Антон – https://goo.gl/d89PLQ

Участието в промоцията не изисква покупка!

Промоцията/Играта е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 16 години, с изключение на служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, "Дижитал Пойнт" ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

За периода на играта СА ПРЕДВИДЕНИ общо 300 керамични Milka буркани за бисквити. Предвиденият вид буркан за награда е нов „таен“ буркан за бисквити, който ще бъде разкрит чрез пост във Facebook страницата на Milka за България до5 дни след края на играта. Видът спечелена награда не може да се заменя с друг вид.

За да участват в Играта, участниците трябва да гласуват за своя любима тайна на буркан за бисквити на Milka. За целта, в началото на Играта, във Facebook станицата на Milka ще бъдат публикувани 4 видеа, които представят тайните на бурканите за бисквити на Milka – “Дядо“, „Мама Меца“, „Бисквитко“, и „Антон“. За да гласуват, участниците трябва да напишат коментар във Facebook на индивидуално посветеното видео на една от тайните.

Право на участие в Играта дава коментирането само на видеата, индивидуално посветени на всяка отделна тайна, това са видеото за: „тайната на Дядо“, „ тайната на Мама Меца“, „ тайната на Бисквитко“, „тайната на Антон“. Коментиране под всички други видеа във Facebook страницата на Milka не дава право на участие в Играта.

Всеки участник може да участва в тегленето за награди само веднъж, независимо дали е коментирал под няколко от изброените видеа („тайната на Дядо“, „ тайната на Мама Меца“, „ тайната на Бисквитко“, „тайната на Антон“) и независимо колко пъти е коментирал под видеото/видеата.

Ако участникът коментира и след това изтрие коментара си, губи възможността за спечелване на награда.

За избягване на всякакви съмнения, предвид точка VII, гласуването за определен буркан не означава, че участникът участва в тегленето за същия вид буркан. Видът спечелена награда не може да се заменя с друг вид.

Разпределението на наградите ще се извършва на случаен принцип чрез теглене, в присъствието на тричленна комисия.

Тегленето на печелившите ще се извърши до 10-работни дни след края на Промоцията.

Участниците, спечелили керамичен буркан за бисквити Milka, ще бъдат известени с лично съобщение във Facebook и ще трябва да предоставят следните данни: имена, адрес и телефон за контакт (валиден и действащ). Печелившите, които са ограничили начините за влизане в комуникация с тях във Facebook, ще бъдат известени за печалбата си чрез в коментар на техния глас в Играта във фейсбук. Те ще трябва да потвърдят наградата си като се свържат с нас на лично съобщене на страницата на Milka и да предоставят адрес за доставка на наградата. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 10-дневен срок след получаване на известието, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат разпределени между предварително изтеглени резерви и /или използвани в бъдещи промоции на марката. Също така имената на Facebook профилите на печелившите, както и линк към Facebook профилили на печелившите ще бъдат обявени в таб Notes / Бележки във Facebook страницата на Milka, като списъкът ще бъде обновяван при дисквалификация на участник/ци.

За целия период на Промоцията, един участник (едно физическо лице) може да спечели максимум една награда! Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят коментари "автоматично" вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора.

Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след потвърждение на адрес за доставка. В деня на доставка печелившият ще получи SMS за посещение. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, последните ще получат SMS или обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 работни дни. Непотърсени награди в този срок, няма да бъдат раздавани и ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар