Спечелете 3 Bubble Bed, 10 кани Brita, 12 тонколонки и 15 хладилни чанти


Краен срок - 30 септември 2017

Всеки, който желае да участва в Играта, трябва да закупи хранителна доабвка Стоперол Хидра, в която има вложен промоционален талон със скреч поле. Ако след изтриване на скреч полето участникът установи, че печели награда, той следва да се обади на телефон +359888552488 или +35928627749 в работни дни между 9:30 и 17:30 ч. и да информира оператора, че е спечелил предметна награда и да предостави уникалния код, посочен  на печелившия талон, своите имена, адрес и телефон за връзка за предоставяне на наградата. Печелившият участник трябва да информира Организатора, че печели награда не по-късно от един месец след изтичане на срока на Играта – до 31.10.2017.

При желание да участва повече от един път,  участникът трябва да направи нова покупка на Стоперол Хидра.

Продукти Стоперол Хидра, в които няма вложен промоционален талон със скреч поле не участват в промоцията.

В случай че участникът спечели предметна награда, за да получи същата, участникът следва да запази печелившия талон и празната опаковка на Стоперол Хидра и да предаде същите на Организатора чрез съответния куриер, при условията, описани в раздел 7 по-долу.

Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора – включително действия за промяна на механизма за участие в активността или увеличаване шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.

В Играта участват само продукти Стоперол Хидра, в които има вложен промоционален талон със скреч поле.

    Стоперол Хидра х 12 сашета с вкус на ягода
    Стоперол Хидра х. 12 сашета с вкус на лимон и протокал

Наградите в Играта са следните:

    3 бр. х Bubble Bed – надуваем диван
    10 бр. х Brita Aluna - кана за пречистване на вода
    12 бр. х Kisonli Mini Q8 – мини тонколонка с Bluetooth, Micro SD и USB
    15 бр. х Мини хладилна чанта
    260 бр. х Плажна игра с хилки и топче

Предметни награди ще бъдат предоставяни само ако са спазени всички приложими условия съгласно настоящите Официални правила.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившия талон и празната кутия на Стоперол Хидра на куриера.

Важи само картонената опаковка на продукта, в която се съдържат общо 12 сашета, а не важат отделните сашета т.е. участникът трябва да е закупил цяла опаковка Стоперол Хидра х 12 сашета, за да участва в Промоцията.

Спечелилите ще получат наградите си чрез куриерска фирма на посочения от тях адрес в рамките на Република България, най-късно до 15 работни дни след предоставяне на необходимите данни за извършване на доставката. Куриерските разходи са за сметка на Организатора на Играта.

При получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол между куриера и получателят на наградата.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар