Спечелете 8 награди от Thedresscode


Краен срок - 8 август 2017

❥ ❥ УЧАСТВАЙ И ТИ ! ❥ ❥
̲правилата са само три
1) *̲Х̲а̲р̲е̲с̲а̲й̲ ̲F̲a̲c̲e̲b̲o̲ook с̲т̲р̲а̲н̲и̲ц̲а̲т̲а̲ ̲н̲и̲
2) *̲*̲К̲о̲м̲е̲н̲т̲и̲р̲а̲й̲ ̲к̲ой т̲и̲ ̲х̲а̲р̲е̲с̲в̲а̲
3) *̲*̲*̲С̲п̲о̲д̲е̲л̲и̲ ̲п̲о̲с̲т̲а̲ ̲н̲а̲ ̲с̲в̲о̲я̲т̲а̲ ̲с̲т̲е̲н̲а̲

Томболата ще се изтегли на живо във Facebook

► 08.08.2017 ► 14:00ч
Ще изтеглим 8 печеливши
В томболата може да участва всеки, който е спазил условията изписани в този пост.
❥ Пожелаваме Ви успех! ❥

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар