Спечелете 10 китари, 100 колонки, 100 микрофона, 100 ваучера и 500 бутилки Savoy


Краен срок - 25 септември 2017

Купи специално издание водка Savoy Pure Music, 700 ml.

Открий 7 символния уникален код на задния етикет

Регистрирай го с SMS на номер 1511 или тук и може да спечелиш веднага специално издание водка Savoy Pure Music

Всеки регистриран код и не спечелил водка Savoy Pure Music участва в томболите за останалите награди. Един код може да спечели само 1 награда.

Уникалните кодове, по смисъла на настоящите Правила, представляват поредица от 7 символа - комбинация от арабски цифри и латински букви. Всички букви в кода са латински и е задължително да се изпишат в SMS-а на латиница. Кодовете могат да бъдат изписвани изпращани и с малки, и с големи букви.

Участващите в промоцията търговски марки и опаковки са:

Специално издание, Водка Savoy Pure Music 700мл;

Всички бутилки на специалното издание ще бъдат опаковани с промоционални гръбни етикети със скреч поле, под което ще бъде изписан уникалният код за участие.

Всеки потребител, закупил и разполагащ по време на промоционалния период с една опаковка на Специално издание, Водка Savoy Pure Music има възможност да участва в промоцията.

При покупката на Специално издание, водка Savoy Pure Music участникът има възможност да намери своя уникален промоционален код след изтриване на скреч покритието на промоционалния гръбен етикет на продуктa.

Местоположението на Уникалния код може да бъде разпознато по надписа “Изпрати SMS на 1511 или регистрирай на http://web.teracomm.bg/Savoypromo.test/” над него.

Регистрация чрез изпращане на SMS

1. При изпращане на кода със SMS на кратък номер 1511, валиден за всички мобилни оператори на територията на Република България (M-Tel, Vivacom и Теленор), участникът в промоцията веднага ще бъде уведомен чрез обратен SMS за това, дали печели бутилка Специално издание, водка Savoy Pure Music или продължава участие в томболите за останалите награди. За да стартира участието си в играта, участникът трябва да предостави валиден e-mail адрес и телефонен номер.Веднъж регистрирани, двата идентификатора – e-mail и телефонен номер остават непроменяеми за участника до края на играта, комплектоват се. Един и същи e-mail адрес не може да бъде използван с различни телефонни номера и един и същи телефонен номер не може да бъде използван с различни e-mail- и. Ако по време на играта, участник смени телефонният си номер, трябва да предостави нов e-mail адрес и да стартира участието си с новите си два идентификатора.

Участникът трябва задължително да запази регистрирания промо код на място, което да предпази неговата цялост, тъй като той ще му бъде изискан и проверен от Организатора в случай на спечелване на награда от Промоцията. Награда няма да бъде предоставяна при липсващ етикет със съответния печеливш промо код на него.

Един промо код може да бъде регистриран само веднъж.

С един и същи уникален код не може да се спечели Специално издание, водка Savoy Pure Music и да се участва в томболата за останалите награди. Ако кодът е печеливш за Специално издание, водка Savoy Pure Music, той не може да се регистрира за участие в томболата за останалите награди. Спечелилите Специално издание, водка Savoy Pure Music трябва да изпратят нов уникален код от нова опаковка, за да продължават да участват и в томболата за останалите награди.

Награди, участващи в томбола:

    10 Електро-акустични китари, Еко Италия
    100 броя Bluetooth тонколони Energy Music Box
    100 броя микрофона
    100 ваучера от Eventim на стойност 25 лв, за събитие по избор

Моментни награди:

500 броя Специално издание, водка Savoy Pure Game 700 ml

Цената на SMS на територията на Република България за всички абонати на мобилните оператори M-Tel и Vivacom е 0,30 лв. с ДДС (за всички тарифни планове), за абонатите на мобилния оператор Telenor цената е 0,29 лв. с ДДС (за всички тарифни планове).

2. Регистрация на сайта www.savoy.bg

Да заяви своето участие на уеб сайта на Промоцията: www.savoy.bg/puremusic в периода от 00:00 часа на 05.07.2017г. до 23:59 часа на 25.09.2017.г.

Участниците в промоцията имат възможност да разберат дали печелят или не, чрез безплатна регистрация на уникалния код (или кодове) от продукта, който са закупили, в игрови модул разработен специално за промоцията на водка Savoy на сайта www.savoy.bg. За да регистрират уникалния си код участниците трябва да впишат имената си, точен и-мейл адрес и актуален, действащ мобилен номер. След регистрация на кода, автоматична система ще генерира съобщение с информация какво носи регистрирания код, както следва:

Моментна награда:

1 от 500 броя Специално издание, водка Savoy Pure Music 700ml .

или

2. Регистрация за участие в тегленето на останалите награди:

    10 Електро-акустични китари, Еко Италия
    100 броя Bluetooth тонколони Energy Music Box
    100 броя микрофона
    100 ваучера от Ивентим на стойност 25 лв, за събитие по избор

Всеки участник може да участва с неограничен брой различни уникални кодове.

Участникът трябва задължително да запази регистрирания промо код на място, което да предпази неговата цялост, тъй като той ще му бъде изискан и проверен от Организатора в случай на спечелване на награда от Промоцията. Награда няма да бъде предоставяна при липсващ етикет със съответния печеливш промо код на него.

Един промо код може да бъде регистриран само веднъж.

Изображенията на наградите на промоционалния уебсайт и всички рекламни материали по промоцията са с илюстративен характер.

След регистрацията на уникален код от опаковка на Специално издание Водка Savoy Pure Music 700 ml чрез изпращането му със SMS на кратък номер 1511, участникът бива уведомен с обратен SMS дали печели мoментна награда или не. След регистрация на уникалния код от опаковка на промоционален продукт Savoy Pure Music, чрез вписването му на промоционалния микросайт свързан със сайта www.savoy.bg, участникът получава съобщение на екрана дали печели моментна награда или не. Същото съобщение участникът ще получи и на електронната си поща, при регистрация в интернет страницата. Всеки участник спечелил награда, независимо дали чрез web или чрез sms регистрация, получава sms с телефон на който да потвърди наградата си. Участниците, които спечелят награда чрез web регистрация, ще получат и e-mail с контакти на Call Center, за да потвърдят наградата си.

Ако участникът не печели моментна награда, той продължава участието си за томболата за останалите награди, като всеки един код му дава право на един запис в томболата. Той бива уведомен за регистрацията си за участие в томболата веднага със SMS с автоматичен отговор от системата посочен по-долу. Ако участникът регистрира уникалния промоционален код на промоционалния микро сайт на www.savoy.bg и не печели моментна награда, то той продължава участието си за томболата за големите награди, като всеки един код дава право на един запис в томболата. След регистрацията на код участникът бива уведомен за регистрацията си за участие в томболата чрез автоматичен отговор от системата, представляващо съобщение показано на екрана и изпратено на електронната му поща.

Наградите в промоцията са 2 вида, както следва:

• Моментни награди

500 броя водки Savoy Pure Music 700 ml

Всички малки награди описани в Раздел 6. от Общите условия на промоцията ще бъдат изтеглени чрез специално разработен за нуждите на промоцията софтуер на случаен принцип измежду участници успешно регистрирали уникални кодове. Веднага след изпращането на SMS-а участникът бива уведомен в обратен SMS дали печели или не.

Ако кодът е регистриран чрез сайта в интернет, потребителят бива уведомен чрез същия текст на електронната си поща, която е посочил в регистрацията и чрез съобщение показано на екрана.

Ако печели, в обратния SMS, получава и телефонни номера (според тарифния план на абоната), на които до 08.10.2017 г. следва да предостави данните си (адрес и телефонен номер) за доставка на наградата.

    Награди в томбола
    10 Електро-акустични китари, Еко Италия
    100 броя Bluetooth тонколони Energy Music Box
    100 броя микрофона
    100 ваучера от Eventim на стойност 25 лв, за събитие по избор

Всички участници в промоцията, които са регистрирали един уникален промоционален код и не печелят моментна награда, се регистрират автоматично за участие в томбола за останалите награди, за което биват уведомени в обратен SMS или ако кодът е регистриран чрез сайта в интернет, потребителят бива уведомен чрез съобщение, показано на екрана и чрез съобщение, изпратено на електронната поща, посочена в регистрацията.

Ще бъдат извършени 3 тегления на наградите от томболата по следното разпределение:

01 Август 2017г. – участват всички регистрирани кодове и не спечелили моментна награда от началото на промоцията до 23:59 часа на 31.07.2017г.

10 броя Bluetooth тонколони; 10 броя микрофона; 10 броя ваучери

31 Август 2017г. - участват всички регистрирани кодове, и не спечелили моментна награда или награда от томболата от 01 Август 2017г., от началото на промоцията до 23:59 часа на 30.08.2017г.

20 броя Bluetooth тонколони; 20 броя микрофона; 20 броя ваучери

26 Септември 2017г. - участват всички регистрирани кодове, и не спечелили моментна награда или награда от томболите на 01 Август и 31 Август’ 2017г., от началото на промоцията до 23:59 часа на 25.09.2017г.

10 броя електро-акустични китари

70 броя Bluetooth тонколони; 70 броя микрофона; 70 броя ваучери

Всички кодове, които са участвали в първото теглене на томболата на 1 Август 2017г. и не спечелили награда, участват и във второто теглене на 31 Август 2017г.

Всички кодове, които са участвали във второто теглене на томболата на 31 Август 2017г. и не спечелили награда, участват и в третото теглене, което ще се извърши след края на играта на 26 Септември 2017г.

НЕОБХОДИМО ЛИ Е ДА ДЕКЛАРИРА ВСЯКА ПОЛУЧЕНА НАГРАДА НА СТОЙНОСТ НАД 30 ЛЕВА?

Да, съгласно последните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, влезли в сила от 01.01.2017г. всяко физическо лице, спечелило награда с пазарна стойност над 30 лева е длъжно да я декларира в своята годишната данъчна декларация, подавана по силата на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. За Ваше улеснение при получаването на наградата ще Ви бъде предоставен документ, посочващ точната пазарна стойност на спечелената от Вас награда, който документ следва да бъде приложен при подаването на Вашата годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Единствените награди, които са със стойност над 30 лв са:

10 броя електро-акустични китари, Еко Италия

Тегленето на моментните награди става на произволен принцип, по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на видовете награди, на база регистрации в промоцията. Компанията, обслужваща електронната и интернет платформа от трафика на кодове и разпределението на наградите, е Тера Комюникейшънс АД.

Всеки участник, изпратил един SMS с уникален промоционален код от опаковка на Специално издание водка Savoy Pure Music, описан в РАЗДЕЛ 4, или регистрирал такъв в сайта, може да спечели една от изброените в РАЗДЕЛ 6 моментни награди, а всички участници в промоцията, изпратили един SMS с уникален промоционален код или регистрирали се в интернет страницата с един код, но не спечелили Моментна Награда, получават автоматична регистрация за томболата на останалите награди, описани в РАЗДЕЛ 6.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друг вид изгода.

В случай на неяснота относно участие в промоцията или получаване на награда, всеки участник може да се обади на телефони 02 419 1243, 0898 150 543 (цена според тарифния план на абоната). Центърът за работа с клиенти е с работно време всеки ден между 09:00 и 20:00 часа с изключение на празничните дни.

Печелившите ще получават наградите си срещу предоставяне на промоционалните опаковки с уникалните кодове и бутилки на представителя на СИС Индустрийс ООД.

Наградите от томболата ще бъдат изтеглени, в присъствието на нотариус и комисия, състояща се от: представители на Организатора на промоцията и фирмата подизпълнител за обработката на SMS-и и регистрирани кодове от интернет, уведомяване на спечелилите и разпращане на наградите.

Томболата ще се състои според описанието в раздел РАЗДЕЛ 6 и ще бъде електронна лотария. Тегленето на наградите от томболата ще се извърши измежду всички регистрации за участие в томболата, като 1 регистрация се прави за всеки един изпратен или регистриран уникален промоционален код, но не спечелил Моментна Награда, изпратен в периода между 00:00:00 ч. на 5-ти Юли 2017 г. и 23:59:59 ч. на 25-и Септември 2017 г.

Имената на печелившите ще бъдат публикувани на интернет сайта на Организатора на промоцията: www.savoy.bg

Спечелилите ще получат уведомителен SMS, че печелят моментна награда с молба да се обадят на телефон 02 419 1243 или 0898 150 543 (цена според тарифния план на абоната) за да потвърдят получаването на наградата и предоставят телефон и адрес за получаване. Наградата се изпраща чрез куриерска фирма „Лео Експрес“ на посочения от печелившия участник адрес, след като печелившият е предоставил адресните си данни на Организатора.

Доставката е за сметка на Организатора на промоцията чрез куриер до 45 дни, след края на промоционалния период. Ще започнат да се доставят от 20-ти Август 2017г., в зависимост от броя на потвърдени награди от първата томбола.

Ако печеливш участник не може да бъде открит при посещението на куриера, последният оставя бележка на вратата с телефонен номер и адреса на клона на куриерската служба, в който се намира наградата му, както и срок от 14 календарни дни от датата на посещението в който може да си я потърси там.

Ако печелившият не потърси наградата си в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.

Организаторът на промоцията не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт, невалиден имейл адрес, или не кореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на награди, или участващ два пъти с един и същ уникален код.

В случай, че печелившият участник е на възраст под 18 години, той бива дисквалифициран от промоцията автоматично и няма да получи награда.

Допуска се наградата да бъде получена от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че може да получи наградата от името на печелившия. Това условие важи и за двата вида награди от промоцията – Моментни награди и наградите от томболата. Спечелилият наградата трябва да се предостави документ /или лична карта/, удостоверяващ навършени 18 год.

Печеливш участник, не потърсил наградата си (не предоставил точен адрес, на който да бъде доставена наградата) в срок от 10 дни след края на промоцията (08.10.2017 г.) автоматично губи спечелената награда.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар