Спечелете Williams Racing преживяване и ексклузивните подаръци от марката


Краен срок - 11 август 2017

В Кампанията участват следните продукти от марка Rexona- Rexona Cobalt 150ml, Rexona Invisible Ice 150ml, Rexona Aqua Invisible B&W 150ml ,Rexona Cotton 150ml, Rexona Sexy 150ml, Rexona Clear Aqua 150ml.

Участвайки в Кампанията, участниците приемат този Официален правилник и се  задължават да спазват условията, посочени в него.

Участието в Кампанията за всички награди е обвързано с покупката продукти от марка REXONA

Механизъм за участие в промоционалната кампания:
За да се регистрира за участие в Кампанията, всеки участник трябва да изпълни следните условия:
• Да закупи един или повече продукти Rexona от търговската мрежа на магазини ЛИДЛ България и да запазите касовата бележка от покупката;
• Да отиде на www.williamsf1.com/rexona ;
• Да въведе  личните си данни- име, фамилия, телефон за връзка, имейл адрес,  да качи снимка на касовата бележка и да изпрати  формуляра .
• Участник може да изпратите само една касова бележка с всеки формуляр.  Всеки участник може да участва повече от веднъж, но не може да изпраща същата касова бележка повече от веднъж. Участник не може да спечели повече от една награда.
• Формулярите, получени след крайната дата 11.08.2017 г. [23.59.59 (GMT)] , няма да участват, но въведената информация може да бъде записана.

По време на цялата кампания, на случаен принцип от всички получени формуляри ще бъдат изтеглени общо 61 победителя, които ще спечелят една от следните награди:
• Награди:  30 броя брандирани шапки: всяка на стойност 69.82 лева с включен ДДС, от името и за сметка на Организатора Юниливър България ЕООД.
• 30 броя брандирани сакове: всеки на стойност 195.6 лева с включен ДДС.
• 1 част oт булид на Williams Racing без стойност .

• Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност. При възникване на непредвидени обстоятелства организаторът си запазва правото да замени наградата с алтернативна такава на същата или по-голяма стойност.

Наградите ще бъдат изтеглени от комисия от представители на Организаторите („ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД) в присъствието на нотариус. Тегленето на наградите ще се извърши на случаен принцип от всички получени формуляри подадени от www.williamsf1.com/rexona   Тегленето на горепосочените награди ще се извърши на 12 Август 2017.

При тегленето ще бъдат изтеглени 61 победителя и общо 61 резервни участника в случай на дисквалифицирани победители.

Организаторът на промоцията си запазват правото да замени спечелилия участник, който не отговаря на условията за получаване на наградите, описани в този Официален правилник, с друг участник в кампанията, който ще бъде определен по реда на т.7.

Всеки победител ще бъде уведомен от Организатора на посочения в регистрацията телефонен номер за обстоятелството, че е спечелил награда. Уведомлението ще се извърши до пет работни дни след датата на изтегляне на печелившите.

В случай, че Организатора не получат обратна връзка  с три имена, ЕГН и точен адрес и телефон за доставка на наградата до 5 (пет) дни след писменото уведомление на съответния победител, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен печеливш.

Имената на печелившите участници, които отговарят на условията за получаване на наградата, ще бъдат публикувани на  страницата www.williamsf1.com/rexona до три дни след изтегляне на победителите.

Всеки печеливш трябва да изпълни следните действия, за да получи своята награда:
- Да предостави на Организаторите следните данни: три имена, ЕГН и точен адрес, на който да бъде изпратена наградата
- Да качи на www.williamsf1.com/rexona снимка от касовата бележка  със закупен продукт Rexona Датата на касовата бележка/касовите бележки, не трябва да бъде след датата на изпращане на формуляра..

Доставката и осъществяването на наградите ще се извърши за сметка на Организатора. Изпращането на наградите ще се извърши до 45 (четиридесет и пет) дена след валидирането на победителите и получаването на необходимите данни от печелившите участници и установяване от Организатора дали те отговарят на условията на Кампанията.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар