Спечелете 5 ваучера за почивка и 40 ваучера за пазаруване в Decathlon


Краен срок - 17 септември 2017

Участвайте в томбола за:

5 ваучера Х 200 лв за Почивка от Astral Holidays
40 ваучера на стойност 50 лв от Decathlon

Участието в играта е обвързано с покупка. Участниците трябва да закупят минимум една на брой опаковка на продукти Bros

Предоставянето на касовата бележка (или снимка) от покупката е необходимо условие за получаване на наградата, в случай че участникът е изтеглен сред печелившите. Номерът нa касовата бележка трябва да бъде регистриран на страницата на играта. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж и да спечели само една награда. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки. Тегленето на печелившите ще се извършва на случаен принцип с помощта на софтуер, част от страницата. До печелившите ще бъде изпратен уведомяващ имейл. Наградите, които ще бъдат раздавани, са 5 ваучера по 200лв за почивка към Астрал Холидей, 40 ваучера на стойност 50лв от Decathlon.

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Печелившите получават наградите си на предоставения от тях адрес по куриер до 30 работни дни от получаването на потвърждение, че са спечелили и предоставят на Организатора адрес за доставка. Разходите за куриерски услуги са за сметка на Организатора. Награди получават всички участници, които са изпълнили условията на играта. Наградата се изпраща по куриер на посочения адрес, след потвърждение на адрес и телефон от печелившия по имейл. Ако участникът не бъде открит в рамките на 2 работни дни на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в промоцията, награда не се предоставя. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес. Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност и подпис или от надлежно упълномощено лице. За да получи своята награда от промоцията, победителят трябва да запази касовата бележка, опаковка от продукта и да ги предостави на куриера. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законен представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, само ако удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар