Спечелете 13 подаръчни комплекта от десерти Чероморец


Краен срок - 1 август 2017

Довърши изречението и играй за плажна хавлия и страхотни изкушения от серия "Черноморец"!

Играта се осъществява чрез публикувана пост-визия на страницата на  Организатора

Участие заявява всеки потребител, който има желание да се включи,  изпълнявайки условието да публикува коментар, довършващ изречението „Черноморец на плажа си вземи и...“.  

Задължително условие за участие е коментарът да бъде авторски и да  не копира предходен, вече публикуван съгласно условията на „Играта“. В  противен случай, участието на потребителя няма да бъде зачетено. 

Всеки участник има право само на едно участие в „Играта“,  независимо от броя на публикуваните си коментари.  

След изтичане на предварително обявения период на „Играта“ между  всички участници, изпълнили условието на т.3.5., на произволен принцип  ще бъдат изтеглени 10 (десетима) печеливши на всеки, от които ще бъде  предоставена 1 бр. (един брой) „Награда“ по смисъла на т. 4.2 от Общите  условия. 

Печелившите участници ще бъдат оповестени публично до 18:00 ч. на  02.08.2017 г. във фейсбук страницата на Организатора (https://www.facebook.com/pobedaad). 

Оповестяването на печелившите ще се извърши с разкриваща  визия-пост, в която ще се съдържат: име, фамилия и профилна снимка на  печелившите потребители, съгласно описания по-горе механизъм. 

Всеки участник, обявен за печеливш в „Играта“, има право да получи  от Организаторът награден комплект, наричан за краткост „Наградата“.  който да му бъде доставен на посочен адрес чрез куриер за сметка на  Организатора. 

Наградата представлява:
а) комплект от 1 (един) брой Вафлен десерт Черноморец, 1 (един) брой Вафлен десерт  Черноморец Дарк, 1 (един) брой кутия бонбони Черноморец, 1 (един) брой брандирана хавлия Черноморец за 3 (трима) от победителите.

б) комплект от 1 (един) брой Вафлен десерт  Черноморец, 1 (един) брой Вафлен десерт  Черноморец Дарк, 1 (един) брой кутия бонбони Черноморец  за 10 (десет) от победителите.

За да получи Наградата, обявеният за печеливш участник трябва да  изпрати лично съобщение до фейсбук страницата на Организатора (https://www.facebook.com/pobedaad),  в което да посочи две имена, телефон за контакт, адрес, на който да му  бъде изпратен наградния комплект, посочен в т.4.2. 


Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар