Спечелете пътуване до Амстердам, 200 хамака и по 10 комплекта бири и чаша от Amstel


Краен срок - 18 юни 2017

Участвай в играта на Amstel и Discovery Channel и спечели екскурзия до Амстердам или една от десетките страхотни награди. Открий 100-те въпроса, посочи правилния отговор, събирай точки и играй за награда всяка седмица. Десетте играча с най-добър резултат ще участват в тегленето на голямата награда – уикенд за двама в столицата на Amstel и нетрадиционните музеи Амстердам. Време е за качествени въпроси и награди!

Въпросите на любимата ти бира и любимата ти телевизия са разпръснати навсякъде около теб. Можеш да ги откриеш, ако гледаш внимателно ефира на Discovery, посещаваш редовно сайта на Amstel или се оглеждаш за тях на ключови места в големите градове. Всеки въпрос идва с уникален код, въведи го на страницата на Amstel и избери един от трите възможни отговора. Всеки верен отговор отключва възможности да получиш подарък на седмицата и те приближава една стъпка по-близо до шанса да спечелиш голямата награда. 

За да стане Участник, лицето следва да заяви участието си в играта, като изпълни следните условия:

Регистрира се със своите лични данни - три имена, телефонен номер и e-mail адрес - в страницата на Играта

Даде верен отговор на поне един въпрос от Играта, като постави отговора си в предназначеното за това поле в страницата на Играта на адрес https://www.amstel.bg

Въведе кода за участие, придружаващ въпроса, в предназначеното за това поле в страницата на Играта;

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са общо 306 броя отделни награди. Наградите в Играта са три вида, както следва:

Общо 60 (шейсет) броя 6-pack кенове Amstel Premium Pilsner – по 10 (десет) броя за всяка седмица на Играта;

Общо 45 (четиредесет и два) броя комплект от бутилка и чаша Amstel – по 7 (седем) броя за всяка седмица на Играта;

Общо 200 (двеста) броя хамаци за целия период на Играта;

Общо 1 (един) брой екскурзия до Амстердам за целия период на Играта;

Наградите ще бъдат разпределени чрез жребий в присъствието на по един представител на Организаторите и един на Агенцията както следва:

- Седмица 1 с период от 05.05. до 14.05.2017 г. – на 16.05.2017 г. 10 (десет) броя 6-pack кенове Amstel Premium Pilsner и 7 (седем) броя комплекти от бутилка и чаша Amstel;

- Седмица 2 с период от 15.05. до 21.05.2017 г. – на 23.05.2017 г. 10 (десет) броя 6-pack кенове Amstel Premium Pilsner и 7 (седем) броя комплекти от бутилка и чаша Amstel;

- Седмица 3 с период от 22.05. до 28.05.2017 г. – на 30.05.2017 г. 10 (десет) броя 6-pack кенове Amstel Premium Pilsner и 7 (седем) броя комплекти от бутилка и чаша Amstel;

- Седмица 4 с период от 29.05. до 04.06.2017 г. – на 06.06.2017 г. 10 (десет) броя 6-pack кенове Amstel Premium Pilsner и 7 (седем) броя комплекти от бутилка и чаша Amstel;

- Седмица 5 с период от05.06 до 11.06.2017 г. – на 13.06.2017 г. 10 (десет) броя 6-pack кенове Amstel Premium Pilsner и 7 (седем) броя комплекти от бутилка и чаша Amstel;

- Седмица 6 с период от 12.06. до 18.06.2017 г. – на 20.06.2017 г. 10 (десет) броя 6-pack кенове Amstel Premium Pilsner и 10 (десет) броя комплекти от бутилка и чаша Amstel;

- На 20.06.2017 г. в присъствието на Нотариус ще бъдат изтеглени общо 200 (двеста) броя хамаци и 1 (един) брой екскурзия до Амстердам, включваща самолетни билети и нощувка за двама.

В разпределянето на наградите участват всички Участници, които са заявили участие, като са изпълнили условията на настоящите Общи правила. В разпределянето на различните типове награди участват всички Участници, както следва:

- В разпределянето на 60 (шейсет) броя 6-pack кенове Amstel Premium Pilsner са включени всички участници, отговорили правилно на поне един въпрос в Играта и регистрирали поне един код за съответния период на теглене на наградите, съответно за седмица 1, 2, 3, 4, 5 или 6. Един участник може да спечели само една награда за съответния седмичен период.

- В разпределянето на 42 (четиресет и два) комплекта бутилка и чаша Amstel са включени всички участници, отговорили правилно на поне един въпрос в Играта и регистрирали поне един код за съответния период на теглене на наградите, съответно за седмица 1, 2, 3, 4,5 или 6, Един участник може да спечели само една награда за съответния седмичен период.

- В разпределянето на 200 броя хамака са включени всички участници, отговорили правилно на поне 10 (десет) въпроса в Играта и регистрирали поне 10 (десет) кода за целия период на Играта;

- В разпределянето на един брой екскурзия в Амстердам са включени първите десетима участници, отговорили на най-голям брой въпроси и съответно регистрирали най-голям брой кодове за целия период на Играта.

Съгласно чл. 13 ал.1 т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, необлагаеми доходи са предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността. Съгласно т.62 на Допълнителните разпоредби в същия закон “Предметна печалба с незначителна стойност" за целите на чл. 13, ал.1, т. 21 от закона е предметна печалба, чиято пазарна цена не надвишава 30 лв. с включен ДДС.

Единичната цена на наградата Екскурзия до Амстердам е 2600.00 лв . с включен ДДС. В тази връзка, получилия като награда Екскурзия до Амстердам, следва да декларира наградата в годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на наградата.

Участието в Играта е индивидуално и не е обвързано с покупка на продукти на Организатора.

Един участник в Играта не може да спечели повече от една награда от един тип.

Имената на спечелилите участници ще бъдат публикувани на https://www.amstel.bg в срок до 7 (седем) дни от извършване на тегленето.

Всеки, изтеглен в жребия, ще бъде уведомен, че печели награда посредством съобщение, изпратено от Организатора, на e-mail адреса, с който Участникът се е регистрирал в Играта.

В срок до 10 (десет) работни дни от датата на публикуване на имената по т.15.2, спечелилите участници трябва да се свържат с Организатора с цел уточняване на датата и начина на получаване на наградите. Печелившите участници следва да се свържат с Организатора по един от двата начина:

Като изпратят лично съобщение на https://www.facebook.com/amstelbg, в което да посочат трите си имена, дата и година на раждане, телефон за връзка и точен адрес.

Като изпратят отговор на e-mail съобщението от Организатора, в което да посочат трите си имена, дата и година на раждане, телефон за връзка и точен адрес.

Спечелилите участници получават наградите си чрез куриерска фирма на посочените от тях адреси най-късно до 30 (тридесет) работни дни след уточняване на датата и начина на получаване на наградите. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар