Спечелете награди от промоцията "Болярка празнува 125 години"


Краен срок - 30 юни 2017

Продуктите, включени в Промоцията „БОЛЯРКА ПРАЗНУВА 125 ГОДИНИ - ОТКРИЙ БУТИЛКА ПОД КАПАЧКАТА” са следните:
- БОЛЯРКА СВЕТЛО в стъклена бутилка от 0.5 л.
- БОЛЯРКА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 2.200 л.

Върху участващите в Промоцията продукти има промоционално обозначение върху колието на БОЛЯРКА СВЕТЛО в стъклена бутилка от 0.5 л. и върху защитната капсула на БОЛЯРКА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 2.200 л.

В Промоцията участват само посочените в част 6 продукти.

През периода на провеждане на Промоцията желаещите да участват в нея трябва да закупят от
продуктите, посочени в част 6 (БОЛЯРКА СВЕТЛО в стъклена бутилка от 0.5 л.; БОЛЯРКА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 2.200 л.).

При откриване на печеливш символ , участникът в промоцията печели награда 1 (един) брой БОЛЯРКА СВЕТЛО в стъклена бутилка от 0.5 л.

При откриване на печеливш символ , участникът в промоцията печели награда 1 (един) брой БОЛЯРКА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 2.200 л.

Ако под капачката на участващите продукти няма символ, участникът не печели награда.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:
1. Болярка светло 0,5 л. в стъклена бутилка
2. Болярка светло 2.200 л. в РЕТ бутилка

Участниците трябва да запазят като доказателство капачките с печеливши символи. На капачките трябва ясно да се виждат символите.

При предаване на печеливша капачка да получат наградата си, от магазините и търговските обекти обозначени със специален стикер на Промоцията и обявени на интернет сайта на Организатора на Промоцията www.boliarka.com.

Наградите могат да бъдат получени в рамките на работното време на магазините и търговските обекти. Списъкът с търговски обекти може да бъде променян в периода на промоцията, като промените ще бъдатотразявани на следния интернет адрес www.boliarka.com.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар