Спечелете 10 награди по 250 лв., слушалки, раници, тениски и още от Libresse


Краен срок - 30 юни 2017

За да участва в Кампанията, всеки участник следва да направи следното:

Да закупи поне един от следните продукти с марка Libresse, участващи в Кампанията:
 Дамски превръзки LIBRESSE Maxi Normal 10 бр.
 Дамски превръзки LIBRESSE Maxi Long 9 бр.
 Дамски превръзки LIBRESSE Maxi Goodnight 10 бр.
 Дамски превръзки LIBRESSE Natural Care Normal 10 бр.
 Дамски превръзки LIBRESSE Ultra Goodnight 10 бр.
 Дамски превръзки LIBRESSE Ultra Normal 10 бр.
 Дамски превръзки LIBRESSE Ultra Long 8 бр.
 Ежедневни превръзки LIBRESSE Normal 32 бр.
 Ежедневни превръзки LIBRESSE Normal Deo 32 бр.
 Ежедневни превръзки LIBRESSE Multistyle 30 бр.
 Ежедневни превръзки LIBRESSE Natural Care Normal 20 бр.
 Ежедневни превръзки LIBRESSE So Slim Deo 32 бр.
 Ежедневни превръзки LIBRESSE So Slim 32 бр.
 Дамски превръзки LIBRESSE Ultra Normal Duo 20 бр.
 Дамски превръзки LIBRESSE Ultra Long Duo 16 бр.
 Дамски превръзки LIBRESSE Natural Care Normal Duo 20 бр.
 Дамски превръзки LIBRESSE Ultra Normal 40 бр.
 Дамски превръзки LIBRESSE Ultra Goodnight DUO 20 бр.
 Дамски превръзки LIBRESSE Maxi Goodnight DUO 20 бр.
 Ежедневни превръзки LIBRESSE So Slim 64 бр.
 Ежедневни превръзки LIBRESSE Normal 58 бр.
 Ежедневни превръзки LIBRESSE Natural Care Normal 40 бр.
 Ежедневни превръзки LIBRESSE Natural Care Normal 58 бр.

Да се регистрира за участие в уебсайта на Кампанията www.sledvaimechtitesi.bg, като за целта попълни регистрационна форма, която включва следните данни: име; фамилия; адрес; населено място; пощенски код; имейл; телефон и др.

Да регистрира своите уникални промоционални кодове в профила си в уебсайта или с SMS на кратък номер 1674, като е необходимо да използва същия телефонен номер, който е попълнил в регистрационната форма.

Да запази всеки един стикер с уникален промоционален код, получен при покупка на продукт, участващ в кампанията, заедно с касовата бележка от съответната покупка.

Срещу регистрацията на всеки уникален код участникът получава определен брой точки в създадения от него профил в уебсайта на Кампанията. Броят на точките се определя от вида на закупения от участника продукт, както следва:

При покупка на стандартен пакет превръзки за цикъл или ежедневни превръзки и валидна регистрация на уникален промоционален код от продукта заедно с касова бележка, удостоверяваща покупката, участникът получава 5 точки в профила си в уебсайта на Кампанията.

Стандартни опаковки, които носят "5 точки"
* дамски превръзки LIBRESSE Maxi Normal 10 бр.
* дамски превръзки LIBRESSE Maxi Long 9 бр.
* дамски превръзки LIBRESSE Maxi Goodnight 10 бр.
* дамски превръзки LIBRESSE Natural Care Normal 10 бр.
* дамски превръзки LIBRESSE Ultra Goodnight 10 бр.
* дамски превръзки LIBRESSE Ultra Normal 10 бр.
* дамски превръзки LIBRESSE Ultra Long 8 бр.
* ежедневни превръзки LIBRESSE Normal 32 бр.
* ежедневни превръзки LIBRESSE Normal Deo 32 бр.
* ежедневни превръзки LIBRESSE Multistyle 30 бр.
* ежедневни превръзки LIBRESSE Natural Care Normal 20 бр.
* ежедневни превръзки LIBRESSE So Slim Deo 32 бр.
* ежедневни превръзки LIBRESSE So Slim 32 бр.

При покупка на двоен пакет превръзки за цикъл или голям пакет ежедневни превръзки и валидна регистрация на уникален промоционален код от продукта заедно с касова бележка, удостоверяваща покупката, участникът получава 10 точки в профила си в уебсайта на Кампанията.

Двойни/Мега опаковки, които носят "10 точки"

* дамски превръзки LIBRESSE Ultra Normal Duo 20 бр.
* дамски превръзки LIBRESSE Ultra Long Duo 16 бр.
* дамски превръзки LIBRESSE Natural Care Normal Duo 20 бр.
* дамски превръзки LIBRESSE Ultra Normal 40 бр.
* дамски превръзки LIBRESSE Ultra Goodnight DUO 20 бр.
* дамски превръзки LIBRESSE Maxi Goodnight DUO 20 бр.
* ежедневни превръзки LIBRESSE So Slim 64 бр.
* ежедневни превръзки LIBRESSE Normal 58 бр.
* ежедневни превръзки LIBRESSE Natural Care Normal 40 бр.
* ежедневни превръзки LIBRESSE Natural Care Normal 58 бр.

При натрупването на определен брой точки в профила си, всеки участник може да премине в следващо ниво от Кампанията, за да участва в разпределението на наградите, посочени в Раздел 5 на настоящите Правила.

Всеки участник в Кампанията има право да обменя натрупаните точки в профила си срещу гарантирани награди при условията, посочени в Раздел 5 на настоящите Правила.

С включването си в Кампанията всеки участник дава съгласието си личните му данни, предоставени по време на регистрацията в Кампанията, да бъдат събирани, обработени и въведени в база данни, която може да бъде използвана впоследствие с рекламна цел от Организатора.

За целия период на Кампанията ще бъдат раздадени общо 2610 (две хиляди шестстотин и десет) броя гарантирани награди, както следва:

Гарантирани награди за ниво 1 от Кампанията (при събрани поне 10 точки в профила на участника и до изчерпване на количествата) – общо 1100 бр., от които:
            Чанта за пазар – общо 300 бр. за целия период на Кампанията;
            Малък портфейл – общо 400 бр. за целия период на Кампанията;
            Маска за сън – общо 400 бр. за целия период на Кампанията.

Гарантирани награди за ниво 2 от Кампанията (при събрани поне 20 точки в профила на участника и до изчерпване на количествата) – общо 800 бр., от които:
            Бележник – общо 400 бр. за целия период на Кампанията;
            Несесер – общо 200 бр. за целия период на Кампанията;
            Термо чаша – общо 200 бр. за целия период на Кампанията.

Гарантирани награди за ниво 3 от Кампанията (при събрани поне 30 точки в профила на участника и до изчерпване на количествата) – общо 700 бр., от които:
            Тениска – общо 400 бр. за целия период на Кампанията;
            Раница – общо 100 бр. за целия период на Кампанията;
            Слушалки – общо 200 бр. за целия период на Кампанията.

Големи парични награди, определени на томболен принцип измежду всички участници в кампанията, които имат натрупани поне 10 точки – общо 10 бр. награди на стойност 250 (двеста и петдесет) лева всяка. Паричните награди ще се изплащат по банков път на посочена от печелившите участници банкова сметка.

Тегленето на печелившите ще се проведе на 04 юли 2017 г. в присъствието на нотариус. След като бъдат валидирани, имената им ще бъдат обявени на уебсайта на Кампанията www.sledvaimechtitesi.bg.

Гарантираните награди ще бъдат изпратени на първите 2600 участници, които отговарят на условията за спечелване на съответната награда – т.е. разполагат в профила си в уебсайта на Кампанията с достатъчен брой точки за поне една от наградите в Кампанията и заявят желанието си да обменят съответния брой точки срещу съответната награда и изпратят снимка/сканирано копие на уникален код и касова бележка за покупка. Точките в профила на участник в Кампанията се получават само при регистрация на валидни уникални промоционални кодове.
Големите парични награди ще бъдат изтеглени на томболен принцип след края на кампанията, чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус, на 04. юли 2017 г. Томболата за големите награди включва всички участници, които отговарят на условията, описани в чл. 5.1.4. на настоящите Официални правила.

За да получи своята награда, всеки печеливш участник трябва да докаже покупката си, като изпрати на посочен от Организатора електронен адрес (имейл) снимка или сканирано копие на стикера с регистрирания в уебсайта уникален код, заедно с касова бележка, удостоверяваща покупката на продукт, участващ в Кампанията, съгласно условията на Раздел 4 от настоящите Правила. При липса на тези доказателства, наградата няма да бъде изпратена към съответния печеливш.

Всеки участник в Кампанията има право да спечели общо най-много три гарантирани награди, за всяко ниво.

Всеки участник в Кампанията има право да спечели само една голяма парична награда.

Участник, който е спечелил една или повече от гарантираните награди, независимо от нивото й, има право да спечели и голяма парична награда.

В тегленето на томболата за паричните награди ще бъдат определени и 3 (трима) резервни печеливши участници. По реда на тяхното изтегляне те ще заменят някой от печелившите участници, в случай че същият не е в състояние да изпрати снимка или сканирано копие от регистрираните от него стикер с уникален код и касова бележка на посочен от Организатора електронен адрес за валидиране на печеливши касови бележки.

Печелившите участници в Кампанията се уведомяват за наградата си лично по телефона от представител на Организатора. Свързването с печелившия участник трябва да се осъществи в срок от 5 (пет) работни дни от датата на спечелване на наградата. Организаторът следва да уведоми всеки участник с кой регистриран уникален промоционален код и с кой номер на касов бон е спечелена наградата.

Освен чрез обаждане по телефона, всеки печеливш участник ще бъде уведомен и чрез електронно съобщение (имейл), което ще включва информация за спечелената награда, както и за регистрираните уникални кодове, с които тя е спечелена. Участникът е длъжен в отговор на този имейл да изпрати снимка/ сканирано копие на съответния/те стикер/и и касова/и бележка/и, като по този начин валидира своята покупка на съответните участващи в Кампанията продукти.

Наградите се изпращат до спечелилия участник по куриер в срок до 20 работни дни (при отстъствие на независими от Организатора причини за забавяне) след като представител на Организатора се е свързал с участника и е получил информация за валиден адрес за доставка на територията на страната. На същия адрес по куриер ще бъде изпратена и съответната спечелена награда.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар