Лято по женски с Розалгин®! 5 месеца х 5 награди


Краен срок - 30 май 2017

Участието в Играта не е обвързано с покупка. Право за участие и получаване на награда имат всички физически лица на възраст над 18 години с постоянен адрес на територията на Република България. В Играта нямат право да участват служители на Анджелини Фарма България ЕООД и „Диджитъл Вижън“ ЕООД, както и членове на техните семейства.

Играта се провежда единствено онлайн. Необходимо е потребителят да оторизира играта на www.rosalgin.bg да достъпи личния му Фейсбук профил и имейл адрес.

При започване на играта, потребителят трябва да разкрие всички двойки карти, които имат еднакви изображения. Картите се отварят и затварят и се обръщат само когато последователно се отворят две еднакви изображения. След разкриване на всички двойки карти, потребителят получава автоматично генерирано съобщение, което трябва да сподели във своя Фейсбук профил, за да се включи в томбола за награди, според т. VI Награди от настоящите Правила и условия.

Печелившите потребителите ще бъдат изтеглени на случаен принцип от Организатора.

Наградите от играта „Лято по женски с Розалгин®! 5 месеца х 5 награди“ за периода от 00:00:01 ч. на 09.05.2017 г. и продължава до 23:59:59 ч. на 30.05.2017 г. са 5 бр. слънчево лятно парео.

Всички печеливши участници ще бъдат информирани за спечелените от тях награди, посредством изпращане на писмо на електронната им поща, с която са регистрирали своя Фейсбук профил. Имената на победителите ще бъдат публикувани след приключване на периода на играта на 31.05.2017 г. във Фейсбук страницата Здраве за Жената на адрес: https://www.facebook.com/zdravezajenata/.

За да получи наградата си, всеки печеливш участник трябва да отговори на полученото уведомително писмо или да изпрати такова на адрес summergame@gmail.com до 10 работни дни от получаването на електронното писмо, като изпрати следната информация: Име и Фамилия по лична карта, адрес за получаване на наградата и телефон за връзка. В противен случай участникът губи правото да получи своята награда и тя ще бъде връчена на друг участник, покрил условията за съответната награда и избран чрез томбола.

Наградите се изпращат по куриер за сметка на Организатора до 10 работни дни, след датата на обявяване на печелившите участници.


Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар