Спечелете хладилник Gorenje и фрапе машина от Baileys


Краен срок - 23 юни 2017

За да заяви участие в играта, потребителят трябва да осъществи последователно следните действия:

1. Да посети уебстраницата www.baileyscafe.bg

2. Да мине през всички стъпки на създаване на кафе рецепта, като на всяка стъпка избере един от три налични елемента.

3. Да сподели във Facebook на собствената си стена или на Facebook профилът на приятел готовата рецепта. За да участва в томболата за наградата, потребителят  трябва да е споделил във Facebook поне една готова рецепта.

Всички участници, навършили 18 години, които са споделили кафе рецепта и са се регистрирали успешно (само веднъж) на сайта www.baileyscafe.bg , участват в жребий, който на произволен принцип определя победителите. Победителите ще бъдат избрани чрез жребий в присъствието на нотариус на 29.06.2017 г. и ще бъдат обявени на 30.06.2017 г. на сайта www.baileyscafe.bg. В присъствието на нотариус на 29.06.2017 г. ще бъдат изтеглени и „резервни“ победители съответно един резервен победител за „Голяма“ награда и един резервен победител за „Малка“ награда, които ще получат наградите, в случай, че първоначално изтеглените победители откажат да получат наградата, в срок до 10.07.2017 г. или не потвърдят данните си чрез отговор на изпратения от Организаторите е-mail, в срок до 10.07.2017 г.

Участниците, които са обявени за печеливши по реда на раздел ІІI от настоящите Общи условия („Победителят”) имат право да получат само по 1 (една) награда,  като непосредствено преди  самото теглене на името на участника, се съобщава каква награда  малка или голяма ще бъде теглена. Същото условие важи и при жребия за „резервните“ победители. Участник, спечелил по реда на раздел ІІI малка награда има право да получи само 1 (една) малка награда, а участник, спечелил голяма награда има право да получи само 1 (една) голяма награда.

Наградният фонд на Играта се състои от:

1 (една) Малка награда – машина за фрапе с марка Aretemis модел MIX-2010 на стойност 239 лв.
1 (една) Голяма награда – дизайнерски хладилник с марка Gorenje модел ORB152C на стойност до 1099,99 лв.

Победителите се уведомяват чрез e-mail и телефонно обаждане в срок до 48 (четиредесет и осем) часа, след като са били изтеглени.

Изтеглените победители, които са били уведомени по e –mail или телефонно обаждане, трябва да потвърдят данните си и желанието си да получат наградата чрез изпращане на e-mail, на следния електронен адрес bulgaria.baileys@gmail.com не по-късно от 10.07.2017 г. включително ( до 23:59 ч.). Изпратено потвърждение след тази дата и час се счита за невалидно. Ако победителят откаже да получи наградата или не потвърди данните си чрез отговор на изпратения от Организаторите е-mail в срок до 10.07.2017 г., наградата се печели от втория, резервен победител, определен за съответната награда, който следва по реда на т. 7 да бъде уведомен и в срок до 7 дни от уведомяването да потвърди чрез e-mail данните си на посочения електронен адрес: bulgaria.baileys@gmail.com.

Печелившите Участници получават наградите чрез  куриер на адрес, предварително посочен от победителя в потвърдителния e-mail. При неуспешно получаване (лицето не е било намерено на адреса), победителят трябва да покрие разноските по повторното изпращане. При получаването на наградата съответният печеливш Участник следва да представи документ за самоличност и попълни приемо-предавателен протокол. Участници, които не отговарят на изискванията на настоящите Общи условия нямат право да получат Награда.

Наградата се получава до 3 (три) месеца, след като Участника потвърди личните си данни чрез e-mail.

С приемането на настоящите общи условия участникът се счита информиран, че всяка предметна печалба, чиято пазарна цена е над 30 лв. е облагаема по смисъла на чл. 13 ал.1 т.21 от закона за данъците върху доходите на физическите лица и участникът е длъжен да декларира тази печалба в годишната си данъчна декларация пред национална агенция по приходите. Организаторът се задължава заедно с всяка предметна печалба (награда) с пазарна стойност над 30 лв. да осигури и предостави на участник, който е спечелил наградата на стойност над 30 лв., удостоверение/служебна бележка или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилият наградата участник може да използва удостоверението/служебната бележка или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишна данъчна декларация в съответствие с разпоредбите на закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар