Спечелете 1 881 000 безплатни бири от Kamenitza


Краен срок - 31 юли 2017

Участвайте с капачки от следните продукти, наричани Участващи опаковки:

    Kamenitza Светло стъклена бутилка 0,5 л., с промоционален дизайн;
    Kamenitza Светло кен 0,5 л., с промоционален дизайн

Участващите опаковки са обозначени с промоционален червен етикет със заглавието на Промоцията “Лотария Бирария 1 881 000 безплатни бири!“.Под капачката/езичето (за кен) на Участващите опаковки може да намерите един от следните печеливши символи:На всички останали капачки/метални езичета има непечеливш символ:


ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Награда Брой награди Описание на наградата
1 Kamenitza 1881 стъклена бутилка 0,5 л. 1 510 924 1 (една) Kamenitza 1881 в стъклена бутилка от 0,5 л.
2 Kamenitza 1881 кен 0,5 л. 384 930 1 (един) Kamenitza 1881 кен от 0,5 л.
Общо: 1 895 854

За участие в Промоцията купете Участваща опаковка, отворете я и погледнете под капачката на бутилката или металното езиче на кена:
    a) Ако откриете символ „Печелиш бира“ под капачката на Kamenitza 1881 стъклена бутика 0,5л., печелите награда Kamenitza 1881 стъклена бутилка 0,5л., която можете да получите в един от обектите, отбелязани със специален стикер на Промоцията.

    b) Ако откриете символ „Печелиш бира“ под металното езиче на Kamenitza 1881 Кен 0,5л., печелите награда Kamenitza 1881 Кен 0,5л., който можете да получите в един от обектите, отбелязани със специален стикер на Промоцията.

    c) В случай че под капачката има символ „Опитай пак! Греда!, участникът не печели награда.

Участниците трябва да запазят като доказателство капачките/металните езичета с печеливши символи. На съхраняваните капачки/метални езичета трябва ясно да се виждат символите. За да получи наградата, спечелилият участник е длъжен да предаде капачката/металното езиче, с чийто символ е спечелил.


Спечелил може да размени до 5 печеливши капачки и/или 5 печеливши метални езичета от кен при едно посещение в магазин със специален стикер на Промоцията. В случай, че наличностите в магазина не достигат, спечелилият може да потърси наградите си в друг магазин със специален стикер на Промоцията.

Наградите могат да бъдат получени в срок до 31 юли 2017 в рамките на работното време на търговските обекти (магазини и заведения за обществено хранене), обозначени със специален стикер на Промоцията, срещу представяне на капачка/ езиче на кен с печеливш символ. Списък с обектите можете да откриете на сайта на Промоцията www.kamenitza.bg или на тел. 02/9030400. Заведения и ресторанти са награден център само за продуктите, спечелени при момента на посещението в заведението/ресторанта.

Наградата се предоставя на участници, които имат право на участие в Промоцията и само срещу предоставяне на печелившите символи. Ако участникът не предаде капачките/металните езичета в обекта, той няма право да получи наградата и наградата не му се предоставя. При предоставянето на наградата участникът удостоверява правото си на участие по т. 4.1. тук по-горе с представянето на документ за самоличност.

Ако спeчелите награда от Промоцията,  можете да получите наградата си в един от обектите, отбелязани със специален стикер на Промоцията. Списък с обектите можете да откриете на сайта на Промоцията www.kamenitza.bg или на тел. 02/9030400.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

1 comments:

  1. Скоро "спечелих" бира. Но се оказа, че магазините, които участват в промоцията, нямали Каменица. Аз попаднах на тази капачка, купувайки бира в заведение, което не участвало в промоцията. Сега имам печеливша капачка, а бира нямам...

    ОтговорИзтриване