Спечелете 3 броя Apple iPhone 7 Red и 3 фотоапарата Nikon COOLPIX A100


Краен срок - 14 август 2017

Всеки ден е Коледа с Credissimo! А тази година за нас е специална - ставаме на цели 10 години. По случай нашия рожден ден, решихме да извикаме Дядо Коледа през летните месеци да зарадва вас, нашите клиенти! Този път белобрадият старец ще бъде повече щедър.

Ако усвоиш кредит в един от трите летни месеца, ще участваш в томбола за една от нашите специални награди*!

Очаквайте шейната с подаръци с имената на късметлиите да се появи точно на тези дати:

    15 юни (четвъртък);
    17 юли (понеделник);
    15 август (вторник).

За да участваш в томболата за месец юни, трябва да си усвоил кредит в периода 15.05 - 14.06. За томболата през юли, усвоеният кредит трябва да е в периода 15.06 - 14.07, а за тегленето през август - в периода 15.07 - 14.08.2017 г.

* Няма ограничение в изтеглената сума. Участниците, усвоили кредит в периода на всяка месечна томбола, трябва да се съгласят с Общите условия на Томболата, като маркират чекбокс преди изпращане на заявлението си за кредит.

Организаторът осигурява шест броя месечни награди („Наградите“), а именно:

- 3 броя дигитални фотоапарати Nikon COOLPIX A100, 16.1MP;

- 3 броя Смартфони Apple iPhone 7, 128GB, Red Edition.

2. Организаторът обявява на Сайтовете и на своята Фейсбук страница вида на месечните Награди съгласно т. 1 по-горе.

Всеки Участник участва в Томболата само веднъж за всеки усвоен от него кредит през съответния месец и няма да участва при тегленето на следващите месечни Награди на Томболата.

Двама победители в Томболата за съответния месец, ще бъдат изтегляни и обявявани в първия работен ден, следващ месеца, през който Участниците са усвоили кредитите си от Организатора. В случай че този ден е неработен ден, то победителите ще бъдат изтегляни и обявявани в първия работен ден, следващ съответния понеделник.

1. Двама победители ще бъдат изтеглени и обявени на дата 15.06.2017 г.
2. Двама победители ще бъдат изтеглени и обявени на дата 17.07.2017 г.
3. Двама победители ще бъдат изтеглени и обявени на дата 15.08.2017 г.

Обявяването на Победителите ще се извършва в Сайтовете и на Фейсбук страницата на Организатора, чрез посочване на име и фамилия и/или част от електронния адрес, които Участникът е въвел при подаване на заявлението за отпускане на кредит с Организатора.

Победителите се определят на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния Констативен протокол.

Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението на Сайтовете и на Фейсбук страницата на Организатора. Лично се счита уведомление на посочения електронен адрес /е-mail/ или обаждане на посочения телефонен номер за контакт от Участника в договора за кредит с Организатора.

Всеки печеливш Участник следва да посети офиса на Организатора, за да получи Наградата си в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по т.VI.7.4., но не по–късно от 30 (тридесет) работни дни от обявяване на Победителите по т.VI.7.4.

Всеки печеливш Участник може да получи Наградата си всеки работен ден в часовете между 10.00 ч. и 18.00 ч. на посочената локация, а именно: гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша” № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България”. При получаване на Наградата, печелившият Участник се идентифицира с лична карта, като за връчването на същата се съставя двустранен протокол, който печелившият Участник се задължава да подпише, като условие за връчването.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар