Открий 250 000 златни SOMERSBY момента


Краен срок - 31 юли 2017

Участващата търговска марка е Somersby, в съответните опаковки:

Somersby, необоротна бутилка 330 мл.;

наричана по-долу участваща опаковка.

Участващата опаковка ще бъдат идентифицирана с промоционален етикет (колие с посланието „открий твоя златен плод“), а печелившите ще имат символ на бутилка под капачката.

Наградите, които ще бъдат раздавани по време на промоцията, са следните: Бутилка Somersby сайдер от който и да е вкус, необоротна стъклена бутилка 330 мл. Общият брой на наградите, които ще бъдат раздадени, е 250 000 бр.

Всеки над 18-годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, трябва да закупи участваща в промоцията опаковка и да провери дали има печеливш символ под капачката. Гореупоменатaта награда, а именно сайдер, печелившият ще получи по начин, описан в точка 7. Под непечелившите капачки няма отпечатан символ или текст.

Участниците, спечелили бутилка сайдер, ще могат да я получат в предварително определени търговски обекти, обозначени със стикер, срещу предоставяне на печелившата капачка. Информация за търговските обекти, от които могат да бъдат получени наградите, ще бъде публикувана на www.somersbycider.com. Списъкът с търговски обекти може да бъде променяни в периода на промоцията, като промените ще бъдат отразявани в разумен срок на сайта на промоцията www.somersbycider.com. Едно лице може да вземе максимум пет броя награди в един ден от един обект, ако условията по точка 8 са налице.

Наградите ще се предоставят на участници, имащи право да участват в промоцията (лица над 18 години), срещу валидна печеливша капачка, само ако печелившия символ спечелената награда е отпечатана от Организатора или от негови агенти на оригинална промоционална капачка. Промоционални капачки, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат топографски и други грешки, включително манипулация на капачка, се считат за невалидни и се обезсилват. Печелившият символ, изобразен под печелившите промоционални капачки, е следният: Символ „бутилка“

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар