Спечелете лаптопи, телевизори, велосипеди, PSP4 и още хиляди награди


Краен срок - 30 септември 2017

В Играта имат право да участват:

(а) физически лица, които са навършили 18 години и са дееспособни; С приемането на настоящите Правила по реда на чл. 7.1. по-горе, лицата декларират, че имат навършени 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Играта.

(б) еднолични търговци, юридически лица или други лица, които притежават единен идентификационен код (ЕИК) по смисъла на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или ЕИК (код по БУЛСТАТ) по смисъла на Закона за регистър БУЛСТАТ. Лицата по настоящата точка участват чрез техния законен представител (управител, изпълнителен директор).

Участието в Играта е обвързано с покупка. Участниците трябва да направят покупка от Електронния магазин, от Търговски обект на Office 1 Superstore,  по телефон  на Организатора, на стойност равна или надвишаваща 50 лв. без ДДС (наричана за краткост в текста по-долу „Покупка”) и да се регистрират в Сайта на Организатора.

Допълнително условие за участие в Играта е лицето да е заплатило поръчката, да не е върнало същата в предвидения срок, а ако се е възползвало от правото на връщане на продукта, да е пожелало върнатия продукт да бъде заменен с нов. Организаторът ще проверява дали спечелилите лица отговарят на настоящото условие преди връчването на Наградите.

В периода на Играта всеки месец, следващ месеца на извършване на Покупка, чрез томбола ще се теглят 1 213 печеливши участника.

Награди за месец Април

Категория „Големи награди“ - 3 броя  – Уикенд за двама в хотел Феста Поморие Резорт
Категория „Средни награди“ 10 броя – Парфюм S.T. Dupont 100 ml
Категория „Малки награди“ - 100 боря – 1 метър млечен шоколад
Категория „Масови награди“ –  1 100 броя шапки

Награди за месец Май

Категория „Големи награди“ - 3 броя – Лаптоп HP 250 G5
Категория „Средни награди“ -10 броя – Swarovski колие и обеци
Категория „Малки награди“ - 100 броя  – Ликьор Campari 700 ml
Категория „Масови награди“ –   1 100 броя шапки

Награди за месец Юни

Категория „Големи награди“ - 3 броя – Велосипед Solid
Категория „Средни награди“ -10 броя  – Сокоизтисквачка Arielli
Категория „Малки награди“ - 100 броя  – Нескафе фрапе 250 g с чаша
Категория „Масови награди“ –   1 100 броя шапки

Награди за месец Юли

Категория „Големи награди“ - 3 броя – Телевизор Arielli 43’’ FHD
Категория „Средни награди“ -10 броя – Преносима тонколона Go Clever
Категория „Малки награди“ - 100 броя –Бяло и червено вино Вила Понте 3 l
Категория „Масови награди“ –   1 100 броя шапки

Награди за месец Август

Категория „Големи награди“ 3 броя – Плейстейшън 4 Slim
Категория „Средни награди“ -10  броя  – Куфар Padua
Категория „Малки награди“ - 100 броя  – Уиски Jack Daniels 500 ml
Категория „Масови награди“ –   1 100 броя шапки

Награди за месец Септември

Категория „Големи награди“ 3 броя – Стол Solium Executive
Категория „Средни награди“ - 10 броя – Кошница за пикник Summertime
Категория „Малки награди“ - 100 x – Сандвич мейкър Arielli
Категория „Масови награди“ –   1 100 броя шапки

За да участва в Играта лицето, което отговаря на изискванията в Раздел 3 Право на Участие, трябва да направи еднократна регистрация на Сайта на Организатора [https://www.office1.bg/index.php?PageID=630] в периода от 00:00:00 ч. на 1 април 2017г. до 23:59:59 ч. на 31 септември 2017г, като изпълни следните стъпки:

(а) да въведе вярна, пълна и точна информация във формуляра за регистрация на Сайта:

· За физически лица (минимално задължително съдържание): три имена, валиден имейл адрес, мобилен телефонен номер и парола;

· За юридически лица (минимално задължително съдържание): фирмено наименование, единен идентификационен код (ЕИК) или код по БУЛСТАТ, валиден имейл адрес, мобилен телефонен номер и парола;

(б) да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Правила и дава съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни, като отбележи с клик квадратното поле под Правилата и натисне бутона РЕГИСТРИРАМ СЕ;

(в) да потвърди своята регистрация на посочения от него имейл адрес, като отвори и кликне на линка за валидиране на регистрацията, който ще получи на електронната си поща няколко минути след регистрацията.

Всяка Покупка, въведена в системата на Организатора, дава право на лицето на отделно участие в томболата за месеца, през който е направена Покупката. Например ако едно лице направи 3 отделни Покупки през месец април, тези Покупки ще се броят като три отделни участия за томболата за този месец и т.н.

Всеки участник има право да спечели една Награда с една Покупка, т.е. ако бъде изтеглен като печеливш участник за една категория Награди, участникът не може да участва за следващите категории със същата Покупка. Участникът може да участва за следващите категории Награди с други Покупки, направени в срока на съответния месец. Максимумът Награди, които участникът може да спечели са четири (4), т.е. максимум по една Награда от всяка категория.

Няма ограничение в броя на Покупките, с които участникът може да участва.

Една касова бележка/фактура дава право на едно участие в Играта, независимо от стойността, с която надвишава минималната обявена сума за участие от 50 лв. без ДДС, т.е. участието на лице с Покупка в размер на 100 лв. се брои веднъж, а не два пъти.

В периода на Играта всеки месец печелившите участници ще бъдат теглени чрез томбола в последната сряда от месеца, следващ месеца на Покупката, на базата на данните за извършените Покупки през предходния месец. Например в последната сряда от месец май ще бъдат изтеглени участниците, които са се регистрирали на Сайта на Организатора и са направили Покупки в рамките на месец април и т.н.

Последното теглене на печеливши участници ще се извърши на 25 октомври 2017г на базата на данните за извършените Покупки през месец септември. Покупки, направени след 23:59:59 ч на 30.09.2017г няма да бъдат включени в системата на Организатора и да участва в томболата.

Печелившите участници ще бъдат теглени на случаен принцип, чрез компютърна програма, на адреса на управление на Организатора бул. „Цариградско шосе“ №139, от комисия, съставена от представител на Организатора и нотариус, избран от Организатора (наричана за краткост в текста по-долу „Комисия“). Комисията ще определя печелившите чрез изтегляне на Уникални Идентификатори от системата на Организатора на случаен принцип измежду всички регистрирали се за участие лица, които са направили минимум една Покупка в рамките на месеца, предхождащ месеца на тегленето. За тегленето на печелившите участници Комисията ще състави протокол.

Печелившите участници ще бъдат уведомявани от Организатора с имейли в рамките на до 5 (пет) работни дни след датата на теглене на Наградите. Уведомителният имейл ще съдържа талон с уникален код, който печелившите участници трябва да представят при получаването на наградите („Талон с уникален код“), информация за адреса на Търговския Обект на Office 1 Superstore, от който могат да получат наградата си и срока за получаване на наградата. Уведомителният имейл се изпраща на посочения от лицата имейл адрес за контакти при регистрацията им за играта.

Печелившите участници, отговарящи на условията по чл. 3.4. по-горе, получават наградите си от Търговските Обекти на Office 1 Superstore, посочени в уведомителния имейл по чл. 8.2. по-горе, след като (1) представят Талона с уникален код и (2) подпишат приемо-предавателен протокол. Организаторът не поема пътните и каквито и да е било други разходи, необходими във връзка с получаване на Наградата.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар