Спечелете 10 ваучера за кетъринг всеки на стойност 200 лева


Краен срок - 31 май 2017

 Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което:

1. е навършило 18 години;
2. има постоянен адрес в Република България.
3.  е сключило  договор за заем с Организатора, в който и да е от офисите му в страната, през периода на продължителност на Кампанията.

Раздаваните предметни награди – 10 броя ваучери за кетъринг услуга (приготвяне, доставяне на храни на адрес по заявка) са на стойност 200 лв. всеки.

Организаторът не е производител на предоставяната награда.

Печелившият участник получава възможност да избере конкретните продукти от менюто на фирмата – доставчик на услугата, на обща стойност 200 лв, като, ако стойността е по-малка, разликата не се възстановява, а ако надвишава сумата, разликата се заплаща от печелившия участник на доставчика на услугата.

Организаторът не носи отговорност за видовете продукти предоставяни от доставчика и за качеството на услугата.

Всяко лице, което отговаря на условията по т.3 от тези Правила, автоматично, без да е необходимо допълнително уведомяваме или искане за това, се счита регистрирано за участие в Кампанията и се включва автоматично в тегленето на промоционалните награди по реда на т.7.

Участниците в Кампанията, които печелят Промоционална награда се определят чрез електронно теглене, което се извършва  автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора на адрес: 1000, София, ул.”Славянска” №29.

Резултатите от тегленето се констатират от Комисия, съставена от служители на Организатора.

Всеки Участник има право да спечели само една Промоционална награда (Ваучер за кетъринг).

Служител на Сити Кеш уведомява съответните печеливши Участници чрез телефонно обаждане на номера за контакт, който е посочен от съответния Участник при регистрацията за участие в Кампанията. Печелившите Участници ще бъдат обявени и на интернет страницата на Организатора, като за запазване на личните данни на участника, ще се публикуват само името и фамилията на Печелившите Участници.

В телефонния разговор печелившият Участник получава информация относно наградата и реда за получаването й.  В случай, че съответният печеливш Участник не отговори на обаждането по т.8.1, за победител се счита първият резервен печеливш участник. В случай, че и той не отговори, за печеливш се счита вторият резервен печеливш участник, който се уведомява също по реда на т.8.1.

Всеки печеливш Участник може да получи своята промоционална награда от  12.06.2017 г. до 01.07.2017 г., в работно време на офиса на Сити Кеш, в чиито район Участникът е сключил договор за заем с Организатора, при условие, че отговаря на условията по т.3 от тези Правила и при условие, че се яви лично и представи документ за самоличност.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар