Спечелете 15 броя Samsung Galaxy S7 Edge, 20 карти по 400 лв. и 120 преси за коса


Краен срок - 18 юни 2017

В програмата „Започни нова история”, участват опаковките на Merilyn Pink, Merilyn Blue, Merilyn Purple и Merilyn White, снабдени с вложка. На всяка вложка има уникален код на латиница, който потребителят следва да регистрира, за да разбере дали вложката е печеливша или участва за теглене на големите награди. В една опаковка може да има само една вложка.

Всяко физическо лице, което е навършило 18 год., може да участва в програмата „Започни нова история”. Служителите на “КТ Интернешънъл” ЕАД, както и членовете на техните семейства, нямат право на участие. С включването си в програмата, участникът приема и се задължава да спазва изцяло условията.

На гърба на всяка вложка, поставена в участващите промоционални опаковки, има отпечатан уникален код, съдържащ цифри и букви на латиница. Потребителят трябва да регистрира уникалния код на www.novaistoria.com или като изпрати SMS с текст кода, изписан на латиница, на номер 1711, активен за абонатите на трите мобилни оператора в България. Цената на един SMS към номер 1711 е 0,30 лв. с ДДС за абонати на М-Тел и ВИВАКОМ и 0,29 лв. с ДДС за абонати на ТЕЛЕНОР. След регистриране на кода на www.novaistoria.com и ако този код е валиден и уникален (т.е. да не е бил регистриран в системата до сега), потребителят ще получи обратно съобщение, което обявява дали потребителят печели моментна награда или участва за големите награди..

След изпращане на SMS с кода и ако този код е валиден и уникален (т.е. да не е бил регистриран в програмата до сега), потребителят ще получи обратен SMS, който обявява дали потребителят печели моментна награда или участва за големите награди. Ако потребителят печели моментна награда, в обратния SMS, печелившият участник ще бъде помолен и да изпрати данни за получаване на наградата, а именно: име и фамилия, година на раждане и точен адрес. При нужда, Организаторът може да се свърже с него, за да уточни детайлите по получаване на наградата.

За участие в тегленията за голямата награда (15 броя мобилни телефони Samsung Galaxy S7 Edge) в програмата „Започни нова история”, потребителят трябва да регистрира поне 2 уникални кода по време на кампанията. Един участник може да участва в програмата с неограничен брой уникални кодове. Ако участник е регистрирал повече от една дву-кодова комбинация в кампанията, той участва в тегленето толкова пъти, колкото валидни и уникални дву-кодови комбинации е регистрирал.

Всеки мобилен номер се счита за отделен участник и се следи броят регистрирани кодове от този номер. В един SMS ще може да бъде изпращан само един уникален код. При изпращане на повече от един код в SMS, изпратените кодове ще бъдат счетени за невалидни. Всяка регистрация в сайта www.novaistoria.com с един телефонен номер се счита за отеделен участник и се следи броят регистрирани кодове с този телефонен номер. В една регистрация ще може да бъде вписван само един уникален код. При регистриране на повече от един уникален код, регистрираните кодове ще бъдат счетени за невалидни.

Наградите на програмата са общо 155 на брой и са както следва:
Моментни награди:

    Карта Visa с 400 лв. – 20 броя;
    Преса за коса – 120 броя;

Големи награди:

    Samsung Galaxy S7 Edge - 15 броя;

МОМЕНТНИТЕ НАГРАДИ се разпределят на случаен принцип, в момента на получаване на SMS или регистрация на www.novaistoria.com с валиден и уникален код, от специално разработен софтуер.

ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ се разпределят измежду всички изпратили поне два броя валидни и уникални кода в периода 8-ми май – 18-ти юни 2017 г., от един телефонен номер. Ако участник е изпратил повече от два кода в кампанията, той участва в тегленето толкова пъти, колкото кратни на два, валидни и уникални кодове е изпратил. Тегленето на ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ се извършва чрез автоматично електронно теглене на 22-ри юни 2017 г. в присъствието на нотариус. Всички участници, спечелили голяма награда, ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане и печелившият участник ще бъде помолен и да изпрати данни за получаване на наградата, а именно: име, фамилия, точен адрес и година на раждане. С един валиден и уникален код, може да бъде спечелена само една награда.

Печелившите участници следва да изпратят данни за получаване на награда, чрез SMS или в сайта www.novaistoria.com в зависимост от начина на регистриране на кода. Данните трябва да са изписани на латиница и да съдържат име, фамилия, година на раждане и точен адрес за доставка на наградата. При нужда, Организаторът ще се свърже с печелившия участник в максимално кратък срок за потвърждаване на данните. Наградите се изпращат чрез куриерска служба на седмична база. Краен срок за доставка на наградите е 18-ти юли 2017 г. Наградите ще бъдат доставяни в работни дни, от 09:00 до 17:00 часа. При доставката, всички печеливши участници се задължават да предоставят на куриерите печелившите вложки като доказателство, както и да предоставят на куриерите документ за самоличност.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар