Спечелете 9 хладилника пълни с бира и 999 стека Ариана


Краен срок - 31 юли 2017

Купи опаковка с латекс Леко* *В промоцията участват Леко със сребърни йони, Леко за влажни помещения, Леко интериорна сатенена боя, Леко Интерин и Леко Фасаген Ултра

Открий стикера „Леко с бирата“ и отлепи маркираната част

Регистрирай кода от стикера на сайта

Стискай палци да спечелиш

Кампанията се отнася за следните продукти с марка „Леко“, маркирани със стикери с промо-код, а именно:
- Леко със сребърни йони;
- Леко интериорна сатенена боя;
- Леко Интерин;
- Леко Фасаген ултра;
- Леко боя за влажни помещения.

Всеки Участник участва в Кампанията от свое име и има право да получи наградата, съгласно условията на настоящите Общи условия.

С регистрирането на промо-код в промо-уеб-страницата www.spechelileko.bg, всеки участник декларира, че е запознат(а) с Общите условия, разбира ги и приема да ги изпълнява. Организаторът има право едностранно да прави промени в условията и правилата на Кампанията без предварително да уведомява за това участниците. Участниците се задължават да спазват тези промени от датата на влизането им в сила, което става с публикуването им в промо-уеб-страницата www.spechelileko.bg.

В Кампанията ще бъдат раздадени общо две групи награди, както следва:

1. Малка награда – 999 броя стека (6-pack) кен бира „Ариана“. Участниците узнават дали печелят в момента на регистрацията на промо-кода на www.spechelileko.bg. До 2 седмици след спечелването на наградата/ите, Печелившите участници ще получат наградата/ите при условията на раздел 7 .

2. Голяма награда – 9 броя хладилника марка METRO (собствена марка), модел HS GPC1088 88л., пълни с бира Ариана, 24 бр., кен. В първия работен ден на юни, юли и август (които са както следва: 01.06.2017г.; 03.07.2017г.; 01.08.2017г.) ще се изтеглят на случаен принцип по три печеливши стикера с промо-код и ще се обявяват в същия ден до 18:00ч. на страницата spechelileko.bg, както и с персонално обаждане на всеки Печеливш. В тегленето участват всички промо-кодове, които са регистрирани в предходния месец до 23:59 от последния ден на месеца. Участват включително кодовете, с които вече е спечелена малка награда. Доставката на наградата ще се извършва в срок най-малко до две седмици след изтегляне на печелившите стикери с промо-код за съответния месец.

Наградите се получават срещу представени печеливши стикери с промо-код.

Пълният списък с печелившите стикери с промо-кодове от Кампанията ще бъде обявен и достъпен на уеб-страницата на кампанията www.spechelileko.bg.

Победителите ще получават наградите до посочен от тях адрес чрез куриерска фирма и с предварително прозвъняване от страна на куриерите за свързване с победителя.

В случай, че със спечелилия награда Участник не е осъществен контакт в рамките на 5 работни дни, ще се проведе ново теглене за съответната награда, докато тя не бъде раздадена на някого.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар