Спечели нова Ford Fiesta с МЕТРО и 11 кошници с плодове и зеленчуци


Краен срок - 31 май 2017

В периода на провеждане на Играта клиентите могат да участват като направят снимка със стикер на кола в сектор „Плодове и Зеленчуци “ в магазини МЕТРО Кеш енд Кери ЕООД и я публикуват под поста, обявяващ играта на Фейсбук страницата на Организатора до 31-ви май включително.

Стикерът изглежда по следния начин:
Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

Всяко лице има право да участва в Играта с неограничен брой снимки.

Наградите в Играта се раздават на томболен принцип както следва:
-1 бр Автомобил Форд Фиеста:
Автомобил:     Форд
Модел:    Фиеста    66358   
Код модел         Цвят / Цвят тап.:    Race Red/Charcoal black
№ на шаси:    WFODXXGAKDHJ83738
Код оборудване:    Trend    № на двигател:    HJ83738

-11 бр. кошници, пълни с плодове и зеленчуци по избор;

Всеки участник може да бъде избран за победител само за 1 (една) предметна награда.

Спечелилият наградата Участник („Печеливш”) ще бъде определен на 02.06.2017г., чрез изтегляне на случаен принцип, в присъствието на нотариус в Централния офис на Организатора. В тегленето участват всички, публикували снимка със стикера, разположен в отдел „Плодове и Зеленчуци“, в рамките на Участващите обекти.

Победителите ще бъдат обявени на 02.06.2017, на Фейсбук страницата и на сайта на Организатора с името и фамилията им, които използват във Fаcebook профила си, както и чрез изпращане на лично съобщение.

Участниците, спечелили награда от Играта, следва в срок от 7 дни да изпратят лично съобщение на официалната фен страница на Организатора във Facebook https://www.facebook.com/METRO.Bulg... с трите си имена по лична карта, за да потвърдят своята награда.

Печелившият може да получи Наградата след уреждането на всички административни въпроси, свързани с прехвърляне на собствеността и предаване владението върху нея. Административните разходи по прехвърлянето на Наградата ще бъдат поети от Организатора. Организаторът няма да поема данъци, такси и премии, свързани с каквито и да е застраховки (вкл. каско и гражданска отговорност), в случай че такива са изискуеми от действащото българско законодателство и/или поискани от Печелившия.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар