Спечелете 3 електрически мотопеда "Atlas Electric Bike S10"


Краен срок - 15 юни 2017

За да участват в Промоцията, лицата следва да закупят бутилка Extra Zytnia(0,7л) от магазин на вериги бензиностанции Лукойл и Газпром, при което на касата получават скреч-карта на играта. След като участникът изтрие обозначеното на картата място, установява дали печели награда.

Няма ограничение в броя на бутилките, които могат да бъдат закупени от един участник за целите на участието.

Печелившитеучастници се определят на място и непосредственослед изтриване на посоченото поле на скреч-картата за участие в Промоцията.

Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Промоцията, е електрическо моторно превозно средство – мотопед "Atlas Electric Bike S10", производител Atlas Tech Co Ltd. China

Наградите са три мотопеда, които могат да бъдат спечелени от всеки участник в играта, отговарящ на регламента.

След като печелившият участник бъде определен, от обекта, в който е спечелена наградата уведомяват Организатора. Печеливишият е длъжен да предостави телефоненномер, на който да се свързже с него за уточнения относно получаването на наградата.

При условията на т. 8.1 Организаторът и участникът определят време и място, на което да бъде връчена наградата.

Организаторът не носи отговорност за грешно предоставен телефонен номер. В случай че Организаторът не успее да се свърже с печелившия участник, наградата се връща в обръщение в Промоцията и може да бъде спечелена от друг участник при същите правила.

При получаване на наградата печелившият участник следва да посочи актуален документ за самоличност, с който да удостовери, че отговаря на условията на Промоцията, както и автентичната скреч-карта, удоствоверяваща печалбата и касовата бележка за закупения продукт – бутилка Extra Zytnia 0,7л.

Наградата няма паричен еквивалент и не може да бъде заменяна и преотстъпвана освен при условията изрично предвидени в настоящите Официални правила.


Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар