Спечелете 20 ваучера по 400 лв. всеки със Supradyn


Краен срок - 30 април 2017

Играта е насочена към крайните потребители на Продуктите и се провежда на територията на Република България. Лице, закупило продукт, може да участва в Играта като попълн Талона за участие при условията на Правилата и да се включи в томболата за Наградите.

Всяко лице, което отговаря на условията за участие в Играта по чл. 3.1 и чл. 3.2 и желае да участва в Играта, трябва да попълни Талон за участие и да прикрепи към него касова бележка, удостоверяваща закупуването на Продукт. Талоните за участие може да бъдат намерени в Търговския обект от който е закупен съответния Продукт или на www.supradyn.bg. С попълването на Талон за участие всеки Участник безусловно приема и се съгласява да бъде обвързан с всички условия и промени в Правилата и Наградите, както и потвърждава, че отговаря на условията за участие в Играта и че попълнените данни в Талона за участие са верни и актуални.

Срок за изпращане на уведомление от Участника за спечелена Награда: 5 дни след тегленето на Наградите

Срок за изпращане на Наградата на Участника: до 30 дни от датата на уведомяване на Участника

Във всеки един от търговските обекти, избрани от Байер да участват в Играта, ще бъде разположена брандирана кутия, в която Участниците ще имат възможност да пуснат своите попълнени Талони за участие с прикрепена косава бележка, удостоверяваща покупката на Продукт от съответния търговски обект.

След изтичане на срока по чл.4.1.1., Байер ще организира събирането на всички Талони за участие. Коректно попълнените Талони за участие, отговарящи на Правилата, ще бъдат допуснати до участие в томболата за Наградите. Томболата ще бъде изтеглена на 3 май 2017 на случаен принцип измежду всички Участници

Байер ще изтегли 20 Участника, които ще получат Награда, както и 5 резервни Участника в случай, че някои от първоначалната група Участници откаже получаването на Награда или не може да бъде уведомен в срок до 30 след датата по т.4.6.

Уведомяването на печелившите Участници ще бъде извършено на посочения в Талона за участие телефон.

Наградите ще бъдет изпратени от Байер до Участника по куриер, при спазване на съответния Срок. Разходите за изпращането са за сметка на Байер. При получаването на Наградата, Участникът подписва приемо-предавателен протокол или друг документ, доказващ получаването на Наградата.

Участникът има право да получи велосипед при договорен партньор на Байер, а именно магазини Bike Center, адреси на магазините на http://www.bikecenter.bg/ срещу предоставяне на Наградата не по-късно от 2 (два) месеца, считано от получаването на Наградата. При избор на велосипед на стойност по-ниска или равна на посочената в Наградата сума, Участникът няма право да получи облага, която да замести разликата в цената. При избор на велосипед на стойност по-висока от посочената в Наградата сума, Участникът следва да доплати разликата за своя сметка.

Участникът няма да има право да получи паричната равностойност на Наградата.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар