Спечелете пазаруване от H&M на стойност 400 лв.


Краен срок - 30 април 2017

За да участват, потребителите трябва да се регистрират за седмичния бюлетин на H&M - Fashion News на уеб страницата на Играта.

За да се регистрират, участниците трябва да въведат валиден имейл адрес, име, фамилия, пол, както и да потвърдят, че желаят да получават седмичния бюлетин на H&M - Fashion news.

След приключване на процеса по регистриране от всички участници чрез специализиран софтуер, осигуряващ равен шанс на всички участници, на случаен принцип ще бъде изтеглен и обявен един участник в присъствието на нотариус, който ще получи награда.

Печелившият участник ще бъде оповестен на страницата на eva.bg най-късно до 5 (пет) дни след приключването на играта.

За участие в играта, не е необходимо да се извършва покупка на какъвто и да е било продукт.

Играта е отворена за участие на всички физически лица над 16 години на територията на България, с изключение на служителите на H&M, рекламните агенции, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

Лица под 18 години имат право да участват в Играта само в присъствието / или под наблюдението на свой родител / или настойник, който носи отговорност за тях. В случай че печеливш участник е над 16 години, но под 18 години, наградата следва да бъде получена от съответния победител само в присъствието на негов родител или настойник.

Играта е валидна само за нови абонати на H&M - Fashion news, регистрирали се в периода на играта.

За валидна се счита всяка регистрация на http://social.hm.com/preview/bg_BG/shopping-with-a-stylist, при която са попълнени коректно всички полета и която отговаря на всички изисквания, посочени в Раздел 4 и Раздел 5.

За валидна се счита регистрацията само на нови абонати на седмичния бюлетин на H&M, регистрирали се в периода на играта. Ако участникът вече е регистриран за седмичния бюлетин на H&M и се отрегистрира с цел нова регистрация, която да попадне в жребия за Играта, неговата заявка за участие няма да попадне в базата данни на Играта, но той ще продължи да се възползва от всички услуги, които предоставя седмичния бюлетин на H&M.

Oрганизаторът си запазва право да не взема предвид и да дисквалифицира регистрации, които счита за некоректни и/или непълни в съответствие с Официалните Правила и няма да предприема никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос. Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.

Организаторът на Играта не носи отговорност пред трети лица, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай че с действията си накърняват техни права или законни интереси.

В Играта ще бъде изтеглен един победител:

-       Победителят ще спечели пазаруване от H&M на стойност 400 лв. с професионалните съвети на стилист от списание EVA.

След определяне на печелившите участници Организаторът ще осъществи контакт с тях на посочения при регистрацията имейл адрес или телефонен номер и ще потвърди детайлите за получаване на наградата.

Ако не може да бъде осъществен контакт с участника в рамките на 1 седмица след обявяване на печелившите или в случай че даденият адрес е неточен и/или непълен и доставка не може да се осъществи, участникът губи право да получи наградата си и Организаторът не носи отговорност за предоставянето й.

Паричната награда е под формата на карта-ваучер и стойността й не може да бъде изплащана в брой. Стайлинг съветите ще бъдат предоставени в магазин на H&M на територията на град София, като H&M не покрива транспортни или друг тип разходи. Срещата със стилист може да бъде в ден, предварително уговорен между страните.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар