Спечелете 100 комплекта колекционерски албум Stikeez + 3 Стикита от Lidl


Краен срок - 16 април 2017

За да участва в Играта всеки Участник трябва да:

1. разгледа нашата брошура от периода 10.04.2017 – 16.04.2017 г. в нейната хартиена версия, достъпна в магазините на Lidl, или в нейната онлайн версия, достъпна на lidl.bg/broshura и да открие колко фигурки Стики са скрити в страниците на брошурата;

2. да отиде на lidl.bg/stikeezgame, където да посочи верния отговор от дадените възможности, както и да избере 3 Стикита, които иска да получи, ако е отговорил правилно и бъде изтеглен за победител. Участникът трябва да попълни съответната информация в предвидените за тази цел полета: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер (не е задължителен), да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и след това да натисне бутон „Участвай“.

Всеки Участник може да се регистрира само веднъж при спазване на изискванията на т.7.

Участието в Играта не изисква покупка или посещение на магазин на Организатора.

С регистрацията си в Играта по реда на т.7 по-горе всеки Участник може да спечели:

1. един от 100 колекционерски албума Stikeez заедно с 3-те избрани Стикита при регистрацията.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

Определянето на печелившите Участници ще бъде на 19.04.2017 г. чрез провеждането на томбола на случаен принцип измежду всички регистрирали се в Периода на провеждане на Играта.

Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

Имената на всеки печеливш Участник, както са посочени в регистрационната  форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: lidl.bg/stikeezgame или на деня на провеждане на томболата съгласно условията на т. 12, а за голямата награда – на 19.04.2017 г.. Участникът ще бъде уведомен, че е спечелил награда и по имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от него/нея в регистрационната форма.

Печелившият Участник трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената му/ѝ на интернет страницата на Лидл България съгласно условията на т. 13, да изпрати имейл на igra@lidl.bg с потвърждение, че желае да получи наградата, както и конкретен адрес за получаване.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар