Спечели 8-дневна екскурзия в Дубай за двама


Краен срок - 30 септември 2017

Участието в Томболата НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА. Лицата участват в Томболата само на базата на еднократна регистрация в Сайта на Организатора, направена в периода от 00:00:00 ч. на 1 април 2017 до 23:59:59 ч. на 30 септември 2017.

Наградaта, която може да бъде спечелена при участие в Томболата е екскурзия за двама в Дубай и включва два двупосочни самолетни билета, 7 нощувки в двойна стая в 4- звезден хотел с включена закуска, медицинска застраховка за пътуване в чужбина с покритие 10 000 евро, сафари в пустинята, плуване с делфини, обзорна обиколка на Дубай. (наричана по-нататък за краткост „Наградата“)

Наградата не може да бъде заменяна и няма паричен еквивалент.

За да участва в Томболата лицето, което отговаря на изискванията в Раздел 3 Право на Участие, трябва да направи еднократна регистрация на Сайта на Организатора, като изпълни следните стъпки:

* да въведе вярна, пълна и точна информация във формуляра за регистрация на Сайта:

· За физически лица (минимално задължително съдържание): три имена, валиден имейл адрес, мобилен телефонен номер и парола;

· За юридически лица (минимално задължително съдържание): фирмено наименование, единен идентификационен код (ЕИК) или код по БУЛСТАТ, валиден имейл адрес, мобилен телефонен номер и парола;

* да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Правила и дава съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни, като отбележи с клик квадратното поле под Правилата и натисне бутона РЕГИСТРИРАМ СЕ;

* да потвърди своята регистрация на посочения от него имейл адрес, като отвори и кликне на линка за валидиране на регистрацията, който ще получи на електронната си поща няколко минути след регистрацията.

Всеки участник има право да се регистрира само веднъж.

Печелившият участник ще бъде изтеглендо до 15 октомври, 2017 , на адреса на управление на Организатора гр. София, бул. „Цариградско шосе“  №139, от комисия, съставена от представител на Организатора и нотариус, избран от Организатора (наричана за краткост в текста по-долу „Комисия“). Комисията ще определи печелившия заедно с един резервен кандидат, чрез изтегляне на Уникален Идентификатор по чл. 7.4 по-горе от системата на Организатора на случаен принцип измежду всички лица, регистрирали се за участие в Томболата в периода от 00:00:00 ч. на 1 април 2017 до 23:59:59 ч. на 30 септември 2017. За тегленето на печелившия участник и резервния кандидат Комисията ще състави протокол.

Печелившият участник ще бъде уведомен от Организатора с телефонно обаждане и с имейл в рамките на до 3 (три) работни дни след датата на теглене на Наградата. Уведомителният имейл ще съдържа талон с уникален код, който печелившият трябва да представи при получаването на Наградата („Талон с уникален код“). За да осъществи връзка с печелившия участник, Организаторът използва данните за контакт, посочени от участника при регистрацията му за Томболата.

В рамките на до 3 (три) работни дни от датата на теглене на Наградата, Организаторът ще публикува на Сайта си списък с имената на печелившия участник и резервния кандидат и крайните 4 цифри от Уникалните им идентификатори.

Наградата ще бъде връчена под формата на ваучер до 20.11.2017г. на адрес София, бул. „Цариградско шосе“ 139. Спечелилият участник получава Наградата (а) след представяне на Талон с уникален код и (б) с подписване на приемо-предавателен протокол. С приемането на настоящите Правила всеки участник дава съгласието си, в случай че спечели Наградата, името му да бъде публикувано на Сайта на Организатора и дава съгласие Организаторът да заснеме и излъчи, включително на живо, както и да разпространява на Сайта си видео клип с тегленето на печелившия участник и връчването на Наградата.

Разходите по приемането на Наградата, както и разходите и действията по оказване на необходимото съдействие, за да може Наградата да бъде предоставена (напр. разходи за осигуряване на необходими лични документи, визи и др. под.) ще бъдат поети от спечелилия участник.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар