Спечелете пътуване до Париж и посещение на Roland Garros 2017


Краен срок - 22 май 2017

Познаваш ли историята на Roland-Garros?

Да видиш историята докато се пише: Безценно®
Играй и може да станеш част от историята на Roland-Garros.

В навечерието на най-силния турнир на червени кортове, Mastercard® и www.dnes.bg организират специален куиз за истинските тенис почитали.

Ако си притежател на безконтактна карта Mastercard, включи се и отговори правилно на 10-те въпроса - получаваш шанс за страхотна награда, осигурена от Mastercard®: пакет за двама за посещение на турнира Roland-Garros 2017.

Безценното тенис изживяване включва:

* самолетни билети;
* трансфери от и до летището;
* нощувка със закуска в хотел в Париж;
* два билета за мач от турнира на 28.05.2017 г.;
* медицинскa застраховкa.

Играта стартира на 22 април и ще е с продължителност до 22 май, а победителят ще бъде определен на лотариен принцип и обявен в сайта и Facebook страницата на dnes.bg на 23 май.

* Служителите на Медията и Възложителя, техни дъщерни дружества, филиали и партньори, участващи в организирането и провеждането на играта, както и членове на техните семейства (деца и съпрузи) нямат право на участие в играта.
* * В играта не могат да участват притежатели на бизнес кредитни или дебитни карти Mastercard®.

Право на участие в Промоционалната игра има всяко физическо лице, което е притежател на валидна карта Mastercard® - кредитна или дебитна, с безконтактна функционалност, издадена от банка или финансова институция, находящи се на територията на Република България, с дата на издаване преди старта на Промоционалната игра, а именно 22.04.2017 г. В Промоционалната игра не участват бизнес кредитни или дебитни карти Mastercard®.

В Промоционалната кампания могат да участват единствено лицата, които в периода на Промоционалната кампания са попълнили регистрационната форма на Кампанията, находяща се на www.dnes.bg, с посочване на следните данни: три имена, възраст, населено място, телефонен номер, както и да отговори вярно на всички 10 въпроса.

Всеки участник може да попълва регистрационната форма и съответно да посочва отговори на въпросите еднократно, в рамките на Промоционалната игра.

Участието в Промоционалната кампания не е обвързано с осъществяване на покупка. Един участник може да спечели само една награда.

Определянето на печелившия се извършва чрез томбола на случаен принцип измежду всички участници в Промоционалната кампания, отговарящи на условията в настоящите Общи условия, осъществили валидна регистрация и съответно предоставили верни отговори на всички въпроси. Тегленето на печелившия ще се случи чрез теглене на жребий пред нотариус на 23.05.2017 г. Информация за Промоционалната кампания и печелившия ще бъде предоставяна от Медията.

Броят на печелившия за периода на Промоционалната кампания е 1 /един/.

След провеждане на томболата, съответно определяне на печелившия, Медията се свързва с печелившия на посочените от него контакти за кореспонденция в регистрационната форма с информация за реда за получаване на наградата. Печелившият ще бъде обявен и на www.dnes.bg. Медията не носи отговорност в случай на предоставени грешни, непълни или неточни данни от страна на участника, както и при несъобразяване с реда за получаване на наградата. В случай че Медията не успее да се свърже с печелившия в срок от 24 часа от обявяване на името му, съответно печелившият не се свърже с Огранизатора, последният може да определи друг печеливш чрез провеждане на томбола.

Наградата се предоставя срещу представяне на документ за самоличност и съответно безконтактна карта Mastercard, издадена на името на печелившия. Предоставянето на наградите се извършва с подписване на декларация, служебна бележка за стойността на наградата и приемо-предавателен протокол.

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г, предметни награди на стойност над 30,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

РЕФОРМА АДВЪРТАЙЗИНГ издава на печелившите участници, получили предметни награди на стойост над 30,00 лева служебни бележки по образец за удостоверяване на стойността на непаричния доход. Физическото лице, получило предметна награда, има ангажимент за деклариране на дохода.

Заплащането на данък общ доход (ДОД) и подаването на годишната данъчна декларация се подава в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

Спечелете СЕГА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар